HK.dk logo

Retten til dagpengeFor at få ret til dagpenge, skal du:

 1. være medlem af a-kassen
 2. have været medlem i mindst 1 år
 3. have haft en lønindkomst på 233.376 kr. i de sidste 3 år hvis du er fuldtidsforsikret, og 155.580 kr., hvis du er deltidsforsikret.
 4. evt. opfylde et opholdskrav. (Læs mere i infoboksen til højre)

 

Kun lønindkomst i medlemsperioden kan medregnes, og der kan højst medregnes 19.448 kr. pr. måned hvis du er fuldtidsforsikret, og 12.965 kr. hvis du er deltidsforsikret.

Der må ikke være givet tilskud til din lønindkomst, og du skal have arbejdet på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

B-indkomst, som er indberettet til Indkomstregistret af din hvervgiver/arbejdsgiver, er også en lønindkomst.

Du kan også medtælle perioder, hvor du har holdt ferie med egen optjent feriegodtgørelse.

 • Dagpengeperiode

  Første gang du bliver ledig, får du ret til dagpenge i 3.848 timer. Dagpengeperioden er en slags klippekort med 3.848 klip – 1 for hver time.

  Du bruger klip hver gang du får en udbetaling. Du bruger også klip, hvis du fx er syg (op til de første 6 uger forbruger) eller kun får udbetalt dagpenge nogle få timer om måneden. Du bruger også af klippekortet, når du er ansat i et job hvor arbejdsgiveren får løntilskud.

  Klippekortet kan bruges (”er gyldigt”) i 36 måneder. De 36 måneder kaldes for referenceperioden. Når de 36 måneder er gået, udløber klippekortet og kan ikke længere bruges.

  Vær opmærksom på, at du mindst skal være ledig i 14,8 timer en måned, for at du kan få udbetalt dagpenge den måned.

 • Din ret til dagpenge kan udløbe

  Din ret til dagpenge kan udløbe af 2 grunde:

  1. Du har fået udbetalt ydelser i alle 3.848 timer
  2. ”Klippekortet” er udløbet.


Ny dagpengeperiode

 • Hvordan får jeg ret til en ny dagpengeperiode?

  Hvordan du får ret til en ny dagpengeperiode afhænger af hvor længe siden det er, siden du sidst fik en dagpengeperiode.

  Hvis du har en gældende dagpengeret, eller du tidligere har haft en beskæftigelseskonto, (alle der har været ledige og modtaget dagpenge den 1. juli 2017 har en beskæftigelseskonto), hvor timerne ikke er forældede eller forbrugt, skal du opfylde et timekrav, som beskrives nærmere under overskriften ”Genoptjening på baggrund af timer”.

  Hvis du ikke har nogen beskæftigelseskonto, eller de timer du har på beskæftigelseskontoen er forældede, så skal du opfylde samme regler som en der bliver ledig for første gang. Det beskrev vi i det første afsnit på denne side.

  Genoptjening på baggrund af timer

  For at få ret til en ny periode med dagpenge i 3.848 timer, skal du arbejde som lønmodtager i mindst 1.924 timer. Arbejdstimerne skal være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Timerne skal ligge inden for de sidste 3 år.

  Timer der ikke kan bruges til at genoptjene ny ret til dagpenge, er timer hvor:

  • arbejdsgiveren har fået løntilskud til din løn.
  • du har været ansat under revalidering.
  • du har været ansat i forbindelse med jobrotation.
  • du har haft selvstændig bibeskæftigelse.

  De 1.924 timer skal ligge inden for en periode på 3 år. Timer du har arbejdet, før du sidst fik et ”klippekort”, kan ikke medregnes igen.

  I nogle tilfælde kan perioden på de 3 år (genoptjeningsperioden) forlænges med op til 2 år. Perioden kan fx forlænges, hvis du har været syg i en periode ud over 6 uger, eller hvis du har været på barsel. Selvom genoptjeningsperioden eventuelt bliver forlænget, kan du heller ikke forlænge længere tilbage end sidst du fik et ”klippekort”.

  Sådan optæller vi dine arbejdstimer

  Har du kortere ansættelsesforhold i løbet af din ledighedsperiode, eller modtager du supplerende dagpenge, optæller vi løbende de timer, som din arbejdsgiver indberetter til Indkomstregistret.

  Find oplysninger om de arbejdstimer din/dine arbejdsgiver(e) har indberettet på jobnet.dk.

  Som fuldtidsforsikret skal du have 1.924 timer før du kan få ret til en ny dagpengeperiode, og som deltidsforsikret skal du have 1.258 timer, før du kan få ret til en ny dagpengeperiode.

  ANDRE "TIMER" SOM KAN TÆLLES MED TIL GENOPTJENING AF DAGPENGEPERIODEN

  Feriegodtgørelse
  Perioder hvor du har holdt ferie med egen optjent feriegodtgørelse, tæller med til genoptjening af en ny dagpengeperiode.

  Det er derfor vigtigt, at du altid oplyser om perioder, hvor du har holdt ferie med egen optjent ferie, når du bliver ledig og udfylder din ledighedserklæring.

  Er du ledig, oplyser du om egen optjent ferie på blanketten ”Oplysning om fravær” AR 296.

  I begge situationer lægger vi timerne i din ”timebank”.

  B-indkomst
  Lønindtægt, som din arbejdsgiver indberetter som B-indkomst til indkomstregistret, tæller også med.

  Vi omregner B-indkomsten til timer. Det gør vi ved at bruge den gældende omregningssats (lovbestemt).

  Eksempel: Hvis du fx har fået indberettet 5.000 kr. i B-indkomst, så dividerer vi beløbet med omregningssatsen 235,60 kr. (2018 tal), og du har derfor 21,22 timer, som kan bruges til genoptjening af din dagpengeperiode.

  Selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse
  Perioder, hvor du har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan også tælle med. Læs mere om timer som selvstændig her på siden under ”Sådan tæller vi dine timer i virksomheden”.

 • Forlængelse af dagpengeperioden

  Når du har brugt din dagpengeperiode, kan du have mulighed for at få forlænget din dagpengeperiode, hvis du ikke har timer nok, til at få en helt ny ret til dagpenge. Det kaldes den forlængede dagpengeperiode.

  Timer, som du optjener mens du er ledig på supplerende dagpenge, eller hvis du har et eller flere kortere ansættelsesforhold, opdateres på din beskæftigelseskonto, som du kan se på jobnet.dk. Når du er ledig opdateres din beskæftigelseskonto løbende. Er du ikke ledig opdateres beskæftigelseskontoen når du melder dig ledig, eller hvis du beder om det.

  Hvad kan forlænge dagpengeperioden?

  Du kan kun får forlænget dagpengeperioden med arbejdstimer. Dvs. du kan ikke bruge ferie med egen optjent ferie til at få forlænget din dagpengeperiode.

  Hvor meget kan dagpengeperioden forlænges?

  Du kan højst få forlænget din dagpengeperiode med 1.924 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, eller 1.560 timer, hvis du er deltidsforsikret inden for en periode på 18 måneder.

  Hvordan beregner vi forlængelsen?

  Hver time kan forlænge med det dobbelte. Det vil sige, at 1 arbejdstime kan forlænge dagpengeperioden med 2 timer.

  Det betyder også, at som fuldtidsforsikret, giver 962 timer ret til den maksimale forlængelse på 1.924 timer.

  Udløbsdato og eksempler

  Ligesom i den almindelige dagpengeperiode opgøres de timer du har ret til som et klippekort med en udløbsdato på. Udløbsdatoen kaldes for slut for referenceperioden.

  Eksempler på beregning af forlængelse:

  1. Hvis du har haft 111 arbejdstimer, kan du forlænge din ret til dagpenge med 222 timer. Timerne skal bruges inden for 3 måneder.
  2. Hvis du har haft 600 timer, kan du forlænge din ret til dagpenge med 1.200 timer. Timerne skal bruges inden for 13 måneder.

  Hvis du har arbejdstimer i den forlængede dagpengeperiode, kan de også bruges til yderligere forlængelse, så længe din referenceperiode ikke er slut.

 • Beskæftigelseskontoen og forlænget dagpengeperiode

  For hver udbetalt dagpengetime i den forlængede dagpengeret nedskrives beskæftigelseskontoen med 0,5 timer. De tidligste timer nedskrives først.

  Det betyder, at selvom du har fået forlænget din dagpengeperiode med f.eks. 1200 timer, fordi du har haft 600 timers arbejde, og du så ”kun” får udbetalt dagpenge i 100 timer, hvorefter du får job, så ligger de oprindelige resterende 500 timer og venter til du måtte blive ledig igen. De kan lægges sammen med timerne du har haft i dit nyeste job, og har du 1924 timer, kan du få en ny dagpengeperiode. På jobnet.dk kan du få et overblik over dine timer.

  Du skal dog være opmærksom på, at hvis timerne forældes (mere end 3 år gamle), så skal du opfylde indkomstkravet, for at få ret til dagpenge igen.


Når dagpengeretten er endeligt udløbet

 • Seniorjob

  Seniorjob er en ordning for dig, der er medlem af a-kassen, betaler til efterlønsordningen og har opbrugt din ret til dagpenge.

  Det er alene kommunen som administrerer seniorjob ordningen og bevilger seniorjob.

  For at få et seniorjob, skal du også opfylde disse betingelser:

  1. Du har opbrugt din ret til dagpenge og din ret til den forlængede dagpengeperiode.
  2. Du har ret til efterløn, når du når din formelle efterlønsalder. Hvis du har en individuel efterlønsalder, har du ikke ret til seniorjob.
  3. Der er maksimalt 5 år, til du når din formelle efterlønsalder. Igen, hvis du har en individuel efterlønsalder, har du ikke ret til seniorjob.
  4. Du skal fortsat være tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende. Når din ret til dagpenge er opbrugt, skal din tilmeldekategori på jobcentret være ”uden ydelser”.
  5. Du skal fortsat have et aktivt cv på jobnet.dk.
  6. Du skal kunne overtage almindeligt arbejde.

 • Ansøgningsfrister

  Bemærk – du kan søge om seniorjob, tidligst 3 måneder før - og senest 2 måneder efter den dag din ret til dagpenge udløber.

 • Sådan søger du seniorjob

  Du skal sende en ansøgning til din kommune. Der er ingen særlig ansøgningsblanket til ansøgningen, så du søger blot i en mail eller brev. Det er vigtigt, at du oplyser, at din ret til dagpenge er udløbet, og at du er med i efterlønsordningen.

  Når kommunen modtager din ansøgning, går der en proces i gang:

  • Din kommune henvender sig til os for at få bekræftet, at du opfylder betingelserne for et seniorjob.
  • Når kommunen har fået bekræftelsen fra os, skal de tilbyde dig et seniorjob. (Fuldtidsjob til fuldtidsforsikrede og deltidsjob til deltidsforsikrede).
  • Løn- og arbejdsvilkår skal være efter overenskomsten, eller de gældende vilkår for tilsvarende arbejde.
  • Vi får besked fra kommunen, når du er blevet ansat i et seniorjob.

 • Hvornår stopper dit seniorjob?

  Dit seniorjob slutter den dag, du når din efterlønsalder.

  I nogle tilfælde kan seniorjobbet stoppe før tid. 

  • Hvis du fx siger nej til et rimeligt ordinært arbejde, som du er henvist til af jobcentret.
  • Hvis du ikke længere har ret til efterløn, fordi du fx ikke har betalt dit a-kasse medlemskab eller til efterlønsordningen.
  • Hvis du bliver sagt op, efter almindelige ansættelsesretlige regler. Fx hvis du ikke overholder din ansættelsesaftale.


Mand med kop
det nye opholdskrav


Læs mere her

Vi ANBEFALER


Ung kvinde på mobil

Råd og Støtte

Brug for hjælp? Vil du læse om overenskomst, arbejdstid eller arbejdsmiljø? Få råd og støtte her.

Elever

Uddannelse

Overvejer du at uddanne dig, mens du er ledig? Få hjælp her.

Computerarbejde

Jobsøgning

Få tip til jobsøgningsprocessen her.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Fredag Lukket

Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag Lukket
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Fredag Lukket

Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag Lukket
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Fredag Lukket
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag Lukket
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Fredag Lukket
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag Lukket
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk