Hvad betyder opholdskravet?

Opholdskravet betyder, at du – for at få ret til dagpenge – også skal opfylde et opholdskrav enten her i landet inkl. Grønland og Færøerne (riget) eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Reglerne træder i kraft 1. januar 2019 og bliver gennemført gradvist frem mod 2021:

 • I 2019 er opholdskravet 5 år inden for 12 år – det vil sige, at du skal have opholdt dig her i riget eller i et EU/EØS-land i mindst 5 år indenfor de seneste 12 år.
 • I 2020 er opholdskravet 6 år inden for 12 år – det vil sig sige, at du skal have opholdt dig her i riget eller i et EU/EØS-land i mindst 6 år indenfor de seneste 12 år
 • I 2021 er opholdskravet 7 år inden for 12 år – det vil sige, at du skal have opholdt dig her i riget eller i et EU/EØS-land i mindst 7 år indenfor de seneste 12 år

I hvilke situationer skal opholdskravet opfyldes?

Opholdskravet skal opfyldes første gang, du skal have en ret til dagpenge, og så igen hver gang du efterfølgende skal have en ny dagpengeret. Melder du dig fx ledig i august 2019 og har du ikke tidligere været ledig, så skal du have opholdt dig her i riget eller i et andet EU/EØS-land i minimum 5 år (60 måneder) for at få ret til dagpenge.

Udover opholdskravet skal du opfylde de øvrige betingelser for at få ret til dagpenge som fx indkomst- eller beskæftigelseskravet, stå til rådighed for arbejdsmarkedet mv.

Har du allerede en dagpengeret?

Hvis du allerede har en dagpengeret fra før 1. januar 2019, skal du først opfylde opholdskravet, når din nuværende dagpengeret udløber eller du har genoptjent en ny ret til dagpenge. Din dagpengeret udløber enten ved:

 • at du har brugt de 3.848 timer med ret til dagpenge, eller 
 • ·når perioden på 3 år, hvor du kan bruge af din dagpengeret, er gået. 

Situationer (undtagelser) hvor du ikke skal opfylde opholdskravet

Du er undtaget fra opholdskravet, hvis du har gennemført integrationsuddannelsen (IGU) og brugt den til at få rettigheder i en a-kasse (dimitteret).

Perioder du har tilbragt uden for EU/EØS, kan i visse situationer sidestilles med ophold her i riget, et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Det gælder fx, hvis du har haft:

 1. Hyre på et dansk skib (fx flydende boreplatform).
 2. Ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed.
 3.  Ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse (se afsnit nedenfor).
 4. Ophold i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab.
 5. Ophold i udlandet med henblik på erhvervskompetencegivende uddannelse, når du har opfyldt kravet om bopæl og ophold umiddelbart før du påbegyndte din uddannelse.
 6. Ophold i udlandet som forsker ved udenlandsk universitet, forskningsinstitution eller virksomhed, når du har opfyldt kravet om bopæl og ophold umiddelbart før du påbegyndte dit udlandsophold.
 7. Været samlever på fælles bopæl med et medlem omfattet af ovenstående punkt 1-6, som har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen
 8. Boet i udlandet som barn under 18 år som følge af dine forældres arbejde og enten din mor eller far er omfattet af punkt 1 – 7.
 9.  Ophold i udlandet før du fyldte 18 år. Så sidestilles opholdet i udlandet med ophold i Danmark, når du blot har opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne i sammenlagt mindst 7 år, før du blev 18 år.

Beskæftigelse i offentlig dansk interesse

Som beskæftiget i offentlig dansk interesse i udlandet medregnes fx:

- Ophold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret.

- Ophold i udlandet, hvor personen af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.

- Arbejde for en international organisation, som den danske stat er medlem af, f.eks. FN, NATO, EU, OSCE, OECD, Verdensbanken, Rumfartsagenturer.

- Ophold i udlandet som sekunderet (udlånt) til internationale organisationer, herunder ophold som sekunderet national ekspert, til EU’s institutioner, udenrigstjeneste, agenturer og
missioner, hvor vedkommende arbejder.

- Arbejde som bilateral rådgiver (DANIDA-rådgiver), der som led i udviklingsbistanden er udsendt af Danmark og arbejder på programmer, projekter m.v.

- Lønnet eller ulønnet arbejde for en humanitær hjælpeorganisation. Arbejde skal være i dansk interesse. Er der tale om en dansk humanitær hjælpeorganisation, så skal den danske stat støtte denne organisation økonomisk, for at der kan være tale om beskæftiget i offentlig dansk interesse.

- Lønnet eller ulønnet arbejde for et af Kirkeministeriet dansk anerkendt missionsselskab, f.eks. Bibelselskabet, Indre mission, Danmission og Frelsens Hær.

- Beskæftigelse som freelance journalist/korrespondent uden fast ansættelsesforhold kan hverken sidestilles med beskæftigelse i offentlig dansk interesse eller som ansat i dansk firmas filial eller datterselskab.

Brexit og ophold i Storbritannien

Frem til 30. marts 2019 vil du være undtaget, hvis du har opholdt dig i Storbritannien. Hvordan det ser ud efter 30. marts ved vi ikke endnu, da det afhænger af den aftale, der kommer omkring Storbritanniens exit fra EU.  

Hvilke lande er EU/EØS-lande?

Her kan du se en oversigt over de nuværende EU/EØS-lande.

Opholdskrav og feriedagpenge

Vær opmærksom på, du skal have en dagpengeret for at have ret til feriedagpenge. Det betyder, at hvis du søger om feriedagpenge på et tidspunkt, hvor du ikke er godkendt til dagpenge endnu, så skal vi sikre os, du opfylder opholdskravet, inden vi kan udbetale feriedagpenge til dig.

Opholdskrav og efterløn

Opholdskravet gælder ikke for efterløn. Vi skal derfor ikke vurdere, om du opfylder opholdskrav i forbindelse med udstedelse af efterlønsbevis og overgang til efterløn.

In English

1st of January 2019 the Danish government implemented a new law – The residence requirement law

As an EU/EEA citizen you must meet a residence requirement in either Denmark (including Greenland and the Faroe Islands) or in another EU / EEA country or Switzerland.
In order to be approved for unemployment benefits, you need to provide documentation that confirms your address and residency in an EU or an EEA country. 

If you are not an EU/EEA citizen you have to meet the residence requirement in a country included in the Nordic Convention. These countries are Denmark (Greenland), Sweden, Norway, Iceland, Finland and the Faroe Islands.
In order to be approved for unemployment benefits, you need to provide documentation that confirms your address and residency in a country included in the Nordic Convention 

The residence requirement law will be implemented gradually until 2021:
• In 2019, the residence requirement is 5 years within 12 years
• In 2020, the residence requirement is 6 years within 12 years 
• In 2021, the residence requirement is 7 years within 12 years