HK.dk logo

400 timers ordningen

Du kan drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med din efterløn

Du skal søge om tilladelse til det.

Det gælder både, hvis du vil starte en ny virksomhed eller videreføre en eksisterende virksomhed, og det gælder alle typer af virksomheder.  Du kan læse flere detaljer herunder.


Krav

Du skal sandsynliggøre over for os, at alt arbejde i virksomheden ikke kan overstige 400 timer om året, og at virksomhedens dækningsbidrag 1 (se nedenfor) højst er 77.498 kr. (2017) pr. regnskabsår.


Hvis du driver et interessentskab, er det dit personlige arbejde og din andel af virksomheden, der ikke skal kunne overstige de 400 timer og beløbet. Har din arbejdstid i virksomheden været på mere end 400 timer pr. år, før du går på efterløn, skal du sandsynliggøre din nedsatte arbejdstid.

Det kan for eksempel ske ved salg eller bortforpagtning af en del af virksomheden eller indskrænkning af åbningstider. Det samme gælder, hvis du tidligere har haft et dækningsbidrag 1 over det tilladte pr. regnskabsår.

Hvad er dæknings-bidrag 1?
Dækningsbidrag 1 er kort fortalt virksomhedens nettoomsætning minus vareforbrug. Vareforbruget består alene af udgifter, der varierer i forhold til din omsætning.

Vareforbruget afhænger af virksomhedens art og vil i en landbrugsvirksomhed kunne bestå af såsæd, gødning, foder og køb af dyr, mens det i en handelsvirksomhed kan være varer indkøbt med henblik på videresalg, emballage og fragt.

Øvrige variable omkostninger som salgs- og administrationsomkostninger eller kapacitetsomkostninger (eksempelvis omkostninger til kontorhold, husleje og kontingent) tæller ikke som en del af vareforbruget.

Salgsfremmende omkostninger som udgifter til reklame, annoncering, udstillinger og messer indgår heller ikke som en del af vareforbruget.

Hvis lønudgifter er afledt direkte af produktionen eller fremstillingen i en produktions-, håndværks-, entreprenør- eller landbrugsvirksomhed, såsom udgifter til maskinstation, tæller udgifterne som en del af vareforbruget.

Lønomkostninger som vedrører for eksempel administrative funktioner kan derimod ikke regnes med. I en fremstillings- eller håndværksvirksomhed kan vareforbruget eksempelvis bestå af køb af materialer, emballage og fragt. I en arkitektvirksomhed kan vareforbruget bestå af udgifter til tryk af tegninger.

I en udlejningsvirksomhed kan vareforbruget for eksempel bestå af udgifter til vedligeholdelse. Hvis du tidligere har drevet din virksomhed som din bibeskæftigelse, skal virksomhedens dækningsbidrag 1 attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller særligt sagkyndig inden for landbruget.

Hvis grænsen for dækningsbidrag 1 ikke kan holdes i overgangsåret, fordi du går på efterløn midt i et regnskabsår, så kan du søge om forhøjet dækningsbidrag 1. Du skal søge, før du går på efterløn.

Du bliver modregnet i din efterløn for hver time, du bruger på virksomheden. Hvis du har dyr, vil du mindst blive modregnet ½ time pr. dag.

Husk, at du skal have fået tilladelsen til de 400 timer, inden du går på efterløn. Vi kan tidligst udbetale efterløn fra den dag, vi får din ansøgning.

Søg derfor i god tid, dog tidligst 6 måneder før den dag, du ønsker at gå på efterløn.

Hvis du går på efterløn i perioden:

1. januar – 31. marts må arbejdstiden højst komme op på 400 timer
1. april – 30. juni må arbejdstiden højst komme op på 300 timer
1. juli – 30. september må arbejdstiden højst komme op på 200 timer
1. oktober – 31. december må arbejdstiden højst komme op på 100 timer

Herunder kan du se eksempler på, hvornår du typisk kan få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med din efterløn

Konsulenter/liberale erhverv
Forhold, der taler for en tilladelse:

Få faste kunder, som du kun udfører mindre bestillingsopgaver for. Det kan have været tidligere hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse. Ved overgangen til efterløn skal du sandsynliggøre, at din virksomhed er nedbragt til et niveau, der ikke overstiger 400 timer årligt og med et dækningsbidrag 1 under den nævnte grænse.

Nedbringelsen af din virksomhed kan du dokumentere ved at opsige tidligere kundekreds og oplyse om timeforbrug hos dine nuværende kunder.

Ved start af en virksomhed som konsulent skal dit tidsforbrug dokumenteres ved en præcis beskrivelse af din kundekreds, alle dine arbejdsopgaver, nettoomsætningen og vareforbruget, eventuelt suppleret med oplysninger fra dine kunder.

Udlejning
Forhold, der taler for en tilladelse:

Der er tale om ganske små udlejningsejendomme, hvor du som udlejer ikke står for indvendig eller udvendig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten, og hvor dækningsbidrag 1 ikke tidligere har oversteget det tilladte.

Du kan også udleje værelser i turistsæsonen, hvis der er tale om udlejning af få værelser i en meget begrænset periode, og du selv står for størstedelen af forplejningen, og at du i øvrigt ikke annoncerer med ubegrænset udlejning via en turistforening eller andre.

Kunstnere
Forhold, der taler for en tilladelse:

Din aktivitet har gennem flere år været af begrænset omfang, eller din forventning til aktivitetsniveau er begrænset og beskrevet meget detaljeret.

Virksomheden drives fra din bopæl, og den har ikke tidligere været din hovedbeskæftigelse.

Du bruger meget få timer på virksomheden, og omsætningen har gennem en længere periode været meget lav. Denne type arbejde giver ofte problemer med at skaffe dokumentation for, at din arbejdstid kan holdes under 400 timer pr. år.

Tilladelse kan gives, hvis du kan dokumentere, at din virksomhed hidtil har været holdt under grænserne gennem en længere periode.

Der kan også gives tilladelse til en forfattervirksomhed, hvis der er tale om færdiggørelse af et påbegyndt værk eller revidering af enkelte allerede færdiggjorte værker.

Salg/butik
Forhold, der taler for en tilladelse:

Du sælger til en lille fast kundekreds, hvor salget foregår fra din bopæl eller en mindre forretning med begrænset åbningstid.

Du annoncerer kun begrænset i telefonbog eller lignende, og dine varer er typisk af speciel interesse for en begrænset kundekreds (helse-te, genbrug mv.).

Terapeuter/alternative behandlere
Forhold, der taler for en tilladelse:

Antallet af dine patienter er lavt, og du annoncerer normalt ikke efter patienter. Virksomheden drives fra din bopæl, og din åbningstid er begrænset til 1-2 dage om ugen i få timer eller til behandling af din allerede eksisterende faste patientkreds.

Sådan søger du
Brug blanketten Ansøgning om efterløn AR284.

Efterløn


Aktuelt


Bill Pharsen fejret

Efter mange år som fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Skive Kommune er Bill Pharsen gået på...

Tillidsrepræsentant HK-medlemmer Efterløn

IT-fejl på jobcentre kostede millioner

Forårets problemer med kommunikationen mellem a-kasser og jobcentre kostede op mod 6 millioner...

A-kasse Ledig Efterløn Social og beskæftigelse Digitalisering

Kun få seniorjob i private virksomheder

De ni frikommuner har i næsten to år haft mulighed for, at private virksomheder kan få tilskud...

Ledig Løntilskud Efterløn A-kasse Arbejdsmarked Senior HR, økonomi, it og stab

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Bestyrelsen

Se, hvem der er valgt til bestyrelsen for Køge Seniorklub.

Senior Pension Efterløn Netværk

Køge Seniorklub

Køge Seniorklub er et lokalt netværk for dig, der er fyldt 60 år og på efterløn eller pension. Se...

Senior Pension Efterløn Netværk Arrangementer

Seniorklubber – for pensionister og efterlønnere

De 10 seniorklubber har spændende foredrag, udflugter, hyggemøder m.m. på programmet for...

Senior Efterløn Pension Netværk Arrangementer

 Se flere artikler
Aktuelt

Bill Pharsen fejret

Efter mange år som fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Skive Kommune er Bill Pharsen gået på...

Tillidsrepræsentant HK-medlemmer Efterløn

IT-fejl på jobcentre kostede millioner

Forårets problemer med kommunikationen mellem a-kasser og jobcentre kostede op mod 6 millioner...

A-kasse Ledig Efterløn Social og beskæftigelse Digitalisering

Kun få seniorjob i private virksomheder

De ni frikommuner har i næsten to år haft mulighed for, at private virksomheder kan få tilskud...

Ledig Løntilskud Efterløn A-kasse Arbejdsmarked Senior HR, økonomi, it og stab

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Bestyrelsen

Se, hvem der er valgt til bestyrelsen for Køge Seniorklub.

Senior Pension Efterløn Netværk

Køge Seniorklub

Køge Seniorklub er et lokalt netværk for dig, der er fyldt 60 år og på efterløn eller pension. Se...

Senior Pension Efterløn Netværk Arrangementer

Seniorklubber – for pensionister og efterlønnere

De 10 seniorklubber har spændende foredrag, udflugter, hyggemøder m.m. på programmet for...

Senior Efterløn Pension Netværk Arrangementer

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00

Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00

Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk