Men uanset hvor mange forblommede ord der bruges i mailen, så er budskabet klart: Virksomheden har valgt at opsige sit lejemål, så fra september vil kontoret blive udskiftet med 100 procent hjemmearbejde.

For nogen vil det vække glæde. For andre bekymring. For alle vil det være en kæmpe omvæltning.

For det er en ting er at tage en tørn under coronanedlukningen med udsigt til, at tingene vender tilbage til mere normale tilstande igen. En anden ting er, at ens arbejdsliv for evigt kommer til at foregå isoleret alene bag skærmen på hjemmearbejdspladsen. Eller i hvert fald til man finder et job i en anden virksomhed, eller ledelsen finder ud af, at den fælles kultur er møgsvær at opretholde og vedligeholde digitalt i længden.

Eksemplet kan lyde ekstremt, men det er taget fra virkeligheden. Vi står midt i en af de største omkalfatringer af vores arbejdsliv, vi har set i årtier. Der er virksomheder, der helt nedlægger de fysiske kontorer, der er virksomheder, der skalerer ned til, at der kun er kontorpladser til 50 procent af medarbejderne med daglig booking af arbejdsplads, og så er der virksomheder, der arbejder på mere fleksible ordninger, hvor man for eksempel kan arbejde hjemme et par dage om ugen, eller bedre endnu; efter behov.

I den anden grøft er der så dem, der bare kalder hele banden ind på kontoret igen uden overhovedet at overveje en fælles evaluering af fordele og ulemper ved fleksibelt hjemmearbejde.

Mange virksomheder har endnu ikke truffet en endelig beslutning om, hvad de gør efter sommerferien. Og min bedste anbefaling er at evaluere grundigt, inddrage medarbejderne og huske på al den nye viden, vi har samlet op over de sidste 16 måneder.

Men dem, der tager (for) hurtige beslutninger om lukninger og nedgraderinger, får bekymringsrynken frem i panden på mig disse dage. For vi ved alle sammen godt, at det er en langt større beslutning (og investering) for virksomheder, at skalere ned end det er at skalere op igen. Og der er jeg nervøs for, at det seneste halvanden års romantisering af hjemmearbejdslivet gør visse arbejdsgivere blinde for de konsekvenser, som det kan have på både kort og lang sigt.

I HK Privat har vi netop afholdt et stort digitalt dialogmøde for vores tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra hele landet og fra en stor variation af arbejdspladser. Også her lyttede jeg mig frem til, at langt de fleste medarbejdere er glade for muligheden for lidt mere fleksibilitet. For mig er det helt centrale ord her ’mulighed’.

For det er simpelthen så vigtigt, at de aftaler og valg, som virksomhederne træffer nu, sker i samarbejde og dialog med medarbejderne – og grundtonen i det må være, at der bliver tale om en frivillig ordning, hvor muligheden er der både for at tage arbejdsdagen hjemmefra eller at tage ind på kontoret.

Udover ønsket om fleksibilitet, så lyttede jeg mig på det store dialogmøde også frem til, at mange af de tillidsvalgte slet ikke blev inddraget i udformningen af virksomhedens fremtidige planer og aftaler for hjemmearbejde. Det er en kæmpe fejl! Det er vores allesammens arbejdsliv – og virksomhedernes gerne driftige fremtid - det drejer sig om, og her kan det altså ikke bare være ledelsen, der bor i parcelhus med masser af plads og fin mulighed for hjemmekontor, der træffer beslutningerne. Der er man altså også nødt til at høre den unge medarbejder, der måske ikke engang er flyttet hjemmefra endnu eller bor sammen med tre roommates. Eller den enlige mor med to børn, i en lejlighed på 60 kvm.

Så mit fromme sommerferieønske er, at virksomhederne lægger hjemmearbejdsromantikken på hylden, vender tilbage i august og tager et realitetstjek med medarbejderne om, hvordan vi bedst mulig tilrettelægger arbejdet efter krisen – og husker at tage det hele med. Det kan faktisk godt betale sig på den lange bane.