English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

06. oktober 2016

Den nye selvstændige er ikke en arbejdsgiver

En voksende del af arbejdsstyrken stykker selv beskæftigelsen sammen. Det bliver de ikke til arbejdsgivere af, og det skal samfundet forholde sig til.

Fredag d. 30 september var prekariatet på dagsordnen i P1 Business. Prekariatet forstået som den del af arbejdsmarkedet, der hverken er fastansatte eller virksomheder med ansatte. Jeg havde været lidt inde over udsendelsen og lyttede spændt med, da jeg gennem de sidste otte år som konsulent i fagbevægelsen har rådgivet og fulgt netop freelancere og selvstændige. Siden har udtalelser i debatten fra især Michael Kabongo fra Dansk Arbejdsgiverforening rumsteret i baghovedet på mig. For hvad var det egentlig, der blev sagt?

Du kan høre hele udsendelsen her (ikke længere tilgængelig pr. 28. november 2019)

Frie fugle eller tvungne selvstændige?

Debatten kom ind på fænomenet tvungne selvstændige, forstået som ansatte, der bliver fyret og så får at vide, at der er brug for deres arbejdskraft, men kun hvis de får et CVR-nummer. Dermed er de ikke længere dækket af en kollektiv aftale, de får en ringere social sikring og skal selv forhandle løn og arbejdsvilkår.

I udsendelsen giver Martin Kabongo fra DA udtryk for, at han ”slet ikke kan genkende billedet af, at nogen bliver tvunget over i at oprette egen virksomhed”. Han medgiver dog, at det finder sted, men synes ikke, det er et problem:

”Om der er nogle, der føler sig tvunget til det, det er der formentlig, og blandt dem skal man jo selvfølgelig kigge på, hvad er alternativet? Er det at gå ledig og slet ikke lave noget, eller er det at få en trædesten på vej enten til en karriere som selvstændig eller en trædesten på vej tilbage til arbejdsmarkedet som fastansat?”

Kabongo ser det altså som en positiv håndsrækning, at tidligere ansatte kan gå over til at levere deres arbejdskraft på faktura.

Money talks

Gennem tiderne har jeg set rigtig mange starte op som freelancer med deres tidligere arbejdsgiver som første kunde. Det kan fungere rigtig fint, hvis man selv har valgt det, hvis arbejdsgiveren hurtigt og helst fra starten blot bliver én kunde blandt flere, og hvis man får forhandlet en ordentlig pris for arbejdet.

Men desværre er det ofte ikke tilfældet. Faktisk er det sjældent. Det har jeg set gang på gang i ensidige ”samarbejdskontrakter”, hvor arbejdsgiver – nu kunden – kræver garantier for leveringssikkerhed uden at ville love ordrer/arbejde, afskriver sig enhver forpligtelse og aflønner langt under, hvad den ansatte tidligere kostede firmaet i løn, ferie, pension, efteruddannelse, forsikringer, løn under sygdom og barsel, kontorhold mv. Det havde Solveig Bjørnestad interviewet mig om inden udsendelsen.

Se interviewet med DR her

Tilbage i studiet mener Kabongo imidlertid, at virksomhederne betaler mere for freelancere end for ansatte:
”Jeg vil også gerne stille spørgsmålstegn ved, om virksomheden i virkeligheden slipper billigere. For de betalinger, de så tager for det, det er så selvfølgelig en højere pris end den timeløn, de skulle betale for medarbejderen,” siger Kabongo, der senere tilføjer:

”Jeg tror ikke, vi skal være så bekymrede for de selvstændiges vilkår. Langt de fleste er jo resursestærke mennesker, der har nogle unikke kompetencer, som de kan sælge, og de skal nok finde ud af det.”

Nu ved jeg jo ikke, hvad Martin Kabongo baserer udtalelsen på, men de dags dato senest tilgængelige rå tal fra Danmarks Statistik indikerer altså ikke, at de selvstændige tjener mere end lønmodtagerne. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst for selvstændige med ansatte i 2014 hed godt nok 748.534 kr.  Men gennemsnittet for selvstændige UDEN ansatte var 373.416 kr. Gennemsnittet for lønmodtagere hed 387.555.

Erhvervsindkomsten for selvstændige uden ansatte ligger altså gennemsnitligt under indkomsten for lønmodtagere. Samtidig er der langt færre selvstændige, der sparer op til pension, lige som der er færre, der er forsikret mod ledighed -  en forsikring, de i øvrigt kun kan bruge den dag, de definitivt lukker og slukker. Selvstændige skal selv spare op til at holde fri, hvor lønmodtagerne er sikret minimum 5 ugers ret til frihed med løn. Selvstændige får ikke løn under sygdom. De har mulighed for at søge sygedagpenge efter 14 dages sygdom. Skal de have sygedagpenge fra starten, skal de have en ekstraforsikring. Og så taler vi stadig sygedagpenge, ikke fuld løn under sygdom. Så er der barsel. Hvor de ansatte er omfattet af en barselsfond, der gør, at de typisk får mere end barselsdagpengene i den første halvdel af deres barsel, så har regeringen netop lukket barselsfonden for selvstændige.

De nye selvstændige og markedskræfterne

Så det kan godt være, Martin Kabongo ikke er bekymret. Det er vi andre, der er. I Kabongos optik er enhver, der overgår til at fakturere, overladt fuldt og helt til markedskræfterne:

”Når vi så når frem til selve spørgsmålet, om man får den rigtige betaling for den ydelse, man yder, så er vi jo væk fra det, vi typisk kalder den danske model, og som Michael henviste til tidligere, fordi man kan ikke overenskomstregulere selvstændiges løn. Det ville være i strid med konkurrencereglerne, der er simpelthen et forbud imod det. Der er vi nødt til at overlade det til markedet, det er sådan, vi har valgt at indrette vores samfund.”

Problemet er bare, at en voksende gruppe ikke passer ind i billedet af i går. Der er ikke tale om skalerbare virksomheder, der vokser og får en størrelse, så de selv kan få en overenskomst og er jævnbyrdige i forhandlingerne med kunder og samarbejdsparter. Og som derfor naturligvis ikke må slå sig sammen og danne karteller. Der er tale om enkeltmandsvirksomheder eller løsarbejdere, der arbejder personligt, ofte under instruktionsbeføjelse og ofte fuldstændigt sammenligneligt med ansatte.

Når vi i stigende grad ser, at der ikke længere er tale om, at en virksomhed hyrer freelancere ind med en specialistviden, de ikke har i huset, men der i stedet er tale om, at virksomhederne lægger dele af den basale virksomhedsdrift ud på freelancevilkår til en ringere betaling, så falder Kabongos argumentation fra hinanden.

Her fungerer de frie markedskræfter ikke, for styrkeforholdet er helt skævt. Uden for Danmarks grænser har problemet affødt en helt ny terminologi. Her taler man ikke længere om freelancere som lønmodtagere eller selvstændige, men om ”workers” – forstået som netop de arbejdstagere, der hverken er klassisk fastansatte eller klassiske virksomheder, som mere er ”arbejdere” end aktuelle eller endsige potentielle arbejdsgivere. De kommer med al ønsket tydelighed til kort, hvis de som enkeltpersoner skal matche store koncerner – for slet ikke at tale om globale platformsøkonomiske mastodonter med markedsdominans.

Det her er samfundets arvesølv. Den danske model bygger på en balance mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Arbejdsgiverne har arbejdet, arbejdstagerne har arbejdskraften, og retten til at forhandle kollektivt skaber det nødvendige modspil parterne imellem.

Hvis en stor del af arbejdsmarkedet glider ud af den danske model og over i en underforsikret gråzone, der i mangel af bedre hældes ned i den store bøtte med etiketten ”selvstændig”, så får både den danske model og samfundet et problem.

Ja-hatten og nej-hatten

Jeg lever af at rådgive folk, der tager skridtet og bliver freelancere/selvstændige. Og når forretningsmodellen er der, er lige præcis den arbejdsform et fantastisk bud på at sikre endnu mere innovation, fleksibilitet, mobilitet, netværksvækst og arbejdsglæde rundt om i kreative, sprudlende kontorfællesskaber – til kolossal gavn for det danske samfund.

Når forretningsmodellen ikke er der, er det den direkte vej til social dumping/undergravelse af overenskomster, økonomisk deroute både nu og i alderdommen, faldende employability pga. manglende efteruddannelse og lammende kollegial isolation på hjemmekontoret.

Så ja til de ”stærke” freelancere, der i kraft af unikke kompetencer og ideer kan forhandle en ordentlig hyre og arbejde for så mange kunder, at de har råd til at sige nej – ellers er der jo ikke nogen forhandlingsposition. Og nej til den udvikling, hvor faste stillinger ryger til fordel for fast tilknyttede, underbetalte enkeltmandsfirmaer til den almindelige drift.

Arbejdsmarked Freelancer

Bloggere

Log ind som medlem