HK.dk logo

22. maj 2017

Forstå dagpengeaftalen for selvstændige på 5 minutter

Der er gode, onde og grusomme ting ved den spritnye aftale om et nyt dagpengesystem for selvstændige og freelancere. Jeg giver aftalen fire hjerter i min faglige anmeldelse

Torsdag d. 18 maj blev regeringen, S og DF enige om et nyt dagpengesystem for den gruppe, det store dagpengeforlig ikke fik taget stilling til: nemlig de selvstændige, freelancere, honorarmodtagere, kort sagt dem, der ikke er klassisk ansatte. Læs aftalen her

Aftalen blev taget godt imod fra højre og venstre, men hvad er det egentlig for forbedringer, freelancerne kan se frem til – og hvilke forringelser?

Jer, der blander indkomsttyper, kan ånde lettet op

I dag er dagpengereglerne sådan, at man kun kan søge dagpenge enten på baggrund af selvstændig virksomhed eller på baggrund af lønarbejde. Så har man begge dele – som man jo uden problemer kan betale skat af – er det kun den ene skål penge, der tæller.  Det er hul i hovedet, det bliver nu lavet om, og det er både fantastisk og på høje tid.

Det giver nemlig god mening for den deltidsansatte at supplere indkomsten op med arbejde på faktura. Og det giver god mening for den selvstændige at tage lønarbejde i døde perioder eller under opstarten. Og sidst, men ikke mindst: Det, jeg oplever derude, er, at folk bare gerne vil have noget arbejde. Så de tager opgaverne, og så kommer detaljerne omkring lønseddel eller faktura i anden række.

Jeg skal ikke trætte jer med, hvordan det hele vil blive regnet ud, for det er umanerligt langhåret. I kan læse mere om det i arbejdsgruppens afrapportering til regeringen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (link ikke længere tilgængeligt pr. 29-08-2019).

Kærkomment comeback for selvindberetning

Det nye system bygger også på, at freelancere igen får mulighed for selv at indberette indkomster. Det har de kunnet før, men feltet har været låst i en række år efter ønske fra SKAT. Det fremgår ikke klart på hvilken måde, der åbnes op, så her holder jeg øjnene på stilke. Her har SKAT en lejlighed til at overraske positivt og lave en nem løsning – og også gerne en, der gør det let at indberette små beløb fra fx arbejde på digitale platforme. Fingers crossed!

Selvindberetningen åbner også op for, at man aktivt kan fastholde en status som lønmodtager i forhold til A-kassen og dermed undgå at blive ramt af karantæne, hvis man bliver ramt af opgavesvigt. Det gøres ved at selvangive sig efter reglerne for lønmodtagere, selv om man måtte have et CVR-nummer. Jeg har også her endnu til gode at se nærmere beskrevet, hvordan. Og er nok en smule skeptisk over for denne løsning, som jeg tvivler på, mange selvstændige vil være opmærksomme på og gøre brug af. Det er lidt lige som at skulle tænke på en ægtepagt, når man er nyforelsket og skal giftes.

Du må officielt godt drømme selvstændigt

I dag er det sådan, at hvis du søger om at få lov at arbejde efter faktura som ledig, skal du skrive under på, at du ingen intentioner har om en dag at kunne leve af det. Der lægges op til, at du fremover godt må nære en drøm om at kunne forlade dagpengesystemet og leve af din forretning. Der lempes også på de særlige krav til at dokumentere, at man står til rådighed, hvis man har en bibeskæftigelse. Hvis man erklærer på tro og love, at man kan tage et fuldtidsjob når som helst, så rækker det. Personligt har jeg aldrig mødt en ledig, der ikke var klar til at smide alt og tage et job, hvis det skulle komme, så her synes jeg bare, de retter fornuftigt ind.

Væk med bagatel-benspænd

Der lægges op til, at de der småting, der efter uheldige afgørelser i ankestyrelsen har kunnet koste dagpengeretten, de defineres som uden betydning for ens rådighed og dermed dagpengeretten. Halleluja. En mere håndfast bagatelgrænse sikrer, at man ikke betragtes som selvstændig, hvis man har en lille indtægtsgivende hobby ved siden af.

Lettere at ophøre som selvstændig

I aftalen lægges der op til, at det bliver mærkbart lettere at ophøre med selvstændig virksomhed, lige som det bliver lettere at udtræde af din ægtefælles virksomhed som medhjælpende ægtefælle. Rigtig fornuftigt.

Lettere at optjene dagpengeret for honorarmodtagere

Hvis du arbejder som honorarlønnet freelancer, får du med aftalen en meget lavere omregningssats. Det betyder, at du hurtigere optjener en dagpengeret. Den samme lave omregningssats kommer til at koste dig, når først du er inde i dagpengesystemet, men det vender jeg tilbage til.

Gå sammen med 2 andre og bliv lønmodtager

Der lægges op til, at hvis man har under 50 % bestemmende indflydelse i et selskab, så betragtes man ikke som selvstændig. Det betyder, at man lettere kan træde ud af en virksomhed, hvis et omsætningsdyk betyder, man må gå på dagpenge. Måske skal HK oppe rådgivningen til freelancere om kooperativer?

Det lyder jo alt sammen meget godt, ikke? Men hvor ligger hunden så begravet? Her kommer vi så til en række minusser.

Den onde: Kæmpe opstramning på supplerende dagpenge

Forbedringerne bliver primært betalt af en voldsom stramning i reglerne om supplerende dagpenge. I dag har man 30 ugers ”klip” som lønmodtager. Hvis man får godkendt en bibeskæftigelse, har man 78 fortløbende uger med ret til supplerende dagpenge. Herefter skal man lukke bibeskæftigelsen eller forlade dagpengesystemet.

Fremover har man 30 uger I ALT. Og disse bliver endda opgjort på månedsbasis. Det er en voldsom stramning, som vil få konsekvenser for et dagpengesystem, der netop skulle gøre det attraktivt at tage helt korte former for beskæftigelse.

Retten til supplerende dagpenge vil langt hurtigere være brugt op. Hvis du herefter får tilbudt en opgave til 2000 og siger ja til den, mister du en hel måneds dagpenge. Det kan med andre ord kun betale sig at arbejde, hvis du kan skaffe en hel måned ad gangen. Set med freelancebriller er det tosset.

Lav omregningssats giver lav sats ved genoptjening

Hvis du påtager dig honoraropgaver som lønmodtagerfreelancer, og der ikke indberettes timer for dig, bliver du omregnet med en sats så lav, at du ender med en sats under dimmittendsatsen ved genoptjening af dagpengeret. Not cool. Det er rigtig fornuftigt at sænke omregningssatsen, men her er den efter min mening landet for lavt.

Den grusomme: Ikke et ord om platformsøkonomi

Eller faktisk nævnes udviklingen med platformsøkonomiske virksomheder én eneste gang i rapporten – og det er under udfordringerne: ”Sondringen [mellem lønmodtager og selvstændig] kan endvidere blive udfordret af den teknologiske udvikling, hvor fx smartphones med internetadgang har medført en række nye platforme, som ændrer det traditionelle match mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet.”

Men bortset fra denne ene sætning, forholder rapporten og dermed aftalen sig ikke til netop denne udvikling. Og med en så voldsom stramning i en ledigs muligheder for at påtage sig fx nogle få timers arbejde via en platform, må det siges at være en sandhed med modifikationer, når politikerne står i kø for at hævde, at aftalen er gearet til fremtidens arbejdsmarked.

For det er kun bedre gearet, hvis fremtidens arbejdsmarked består af opgaver af minimum 146 timers varighed. Kigger jeg på de digitale platforme, ser jeg snarere opgaver af 5 timers varighed. Det er der altså ikke meget fremtidssikring i.

Fire små hjerter

Samlet set er der masser af gode ting og en virkelig grim barriere i aftalen. Ud over dem, jeg har nævnt her, er der en række andre justeringer både på plus og minussiden. Derfor lander denne anmelder på fire små hjerter. Hvis jeg skal gi’ den femte, skal der rykkes ved aftalen om supplerende dagpenge, som efter min bedste overbevisning kommer til at virke direkte beskæftigelseshæmmende både for lønmodtagere og for (potentielle) freelancere, og så skal omregningssatsen et nøk opad.

Jeg venter spændt på det egentlige lovforslag og bekendtgørelserne. The devil is in the detail. Men foreløbig stor glæde især på vegne af jer, der arbejder både som lønmodtagere og selvstændige.

/Kirstine Baloti
Freelancer

Bloggere

Log ind som medlem