Fem måneder. Så længe havde jeg været i forhandlinger med den digitale tolkeplatform Voocali, da HK Privat søndag d. 30/9 2018 underskrev to aftaler foran en sal fuld af tolke.

Voocali og Formand for HK Service Hovedstaden Rene Knudsen underskrev en tiltrædelse til funktionæroverenskomsten, så kommende ansatte i Voocali får ordnede forhold. Og Formand for HK Privat Simon Tøgern skrev under på en aftale, der dækker alle dem, der ikke er omfattet af overenskomsten – nemlig freelancerne.

Forud for klapsalverne, som man lige kan ane her https://www.tv2lorry.dk/nyheder/30-09-2018/1930/tolkebranchen-har-ifolge-hk-service-hovedstaden-vaeret-i-en-negativ?autoplay=1#player (Linket er udløbet pr 18/5 2022) lå mange og lange møder morgen, middag og aften med stifterne af Voocali.com, som selv ønsker en fair aftale for freelancerne på platformen, men som ikke opfatter sig som arbejdsgiver.

Voocali er en tech startup, der har bygget en tolkeplatform, der både kan håndtere videotolkning og fremmødetolkning, og som går efter at eliminiere fordyrende mellemled, tunge dokumentationsbarrierer og logistiske og kvalitetsmæssige udfordringer i tolkebranchen.

Platformen opererer med tre forskellige slags profiler. Der er freelancere, der arbejder med CPR-nummer, freelancere med CVR-nummer og så har kunderne (fx kommunerne) mulighed for at bruge platformen til sine egne ansatte.

Aftalen består af fire elementer. En fælles erklæring om baggrunden for at indgå aftalen. Selve aftalen, og så dels et takstbilag, dels en standardkontrakt.

Herudover har HK Privat fået indflydelse på platformens forretningsvilkår, som ikke herefter må ændres til ugunst for freelanceren uden forudgående forhandling.

Hvad er det så, vi har aftalt?

Vi har lavet en aftale om det, vi kunne enes om. Og så har vi på begge sider af bordet anerkendt, at der er mange uafklarede spørgsmål omkring sondringen mellem arbejdstager og selvstændigt erhvervsdrivende.

Derfor har vi lavet en aftale, der kan opsiges af begge parter, og som kan justeres løbende.

Taksterne i aftalen er baseret på Justitsministeriets takster, der gælder både freelancere med og uden CVR. Vi har aftalt en årlig regulering, dog første gang d. 1.1. 2020. Vi har aftalt, at platformen hurtigst muligt skal indføre mulighed for, at freelancere kan sætte prisen højere. Der er intet gebyr for brug af platformen for aktive freelanceprofiler. Der ingen binding eller klausuler i forhold til at arbejde direkte for kunderne. Der skal saglige kriterier til ved sletning af profiler. Der er dobbeltsidig rating og dataportabilitet.

Vi er i en situation, hvor ingen rigtig ved, hvordan begreberne af i går skal tolkes ind i en digital platformsøkonomisk virkelighed af i dag. I torsdags sad jeg til lanceringen af LO Selvstendig og hørte en forsker tale om, at algoritmen er automatiseret ledelse. Og hvordan skal man tolke begreber som instruktionsbeføjelse og kontrol i en verden, hvor både ansatte og freelancere arbejder mere og mere autonomt, fordi teknologien og udviklingen af arbejdsmarkedet gør det muligt? Giver det overhovedet mening at tale om en driftsherregevinst, når platformen er gatekeeper, og arbejder man stadig for egen regning og risiko, når man er garanteret betaling for udført arbejde?

Der er mange uafklarede spørgsmål, og vi kan ikke som fagbevægelse vente på afklaring, mens platformene skyder op på det danske arbejdsmarked. Især ikke, når de selv – som i dette tilfælde – ønsker en aftale, der kan være med til at distancere platformen fra de platforme, der lever af ”race to the bottom” – jf. Ceveas analyse her 

For mig var søndag en stor dag. Hvis der er andre platforme på HK’s område derude, der gerne vil en anden vej end underbydningsskruen, så ved I, hvor jeg bor.

Aftalen, erklæringen og bilagene ligger på HK Privats hjemmeside: https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2018/10/01/hk-indgaar-overenskomst-med-platformsvirksomhed (Linket er udløbet pr 18/5 2022)

/Kirstine Baloti