Det var torsdag aften, og mit oplæg for en flok medlemmer om opstart for freelancere var nået til sandwichpausen. ”Hvis jeg går freelance, giver det så overhovedet mening at være medlem af HK?” Spørgsmålet kom fra en deltager, der som andre i salen overvejede at sige jobbet op og gå freelance som bogholder for bedre at kunne styre sin arbejdstid.

Jeg kan godt afsløre, at det ikke er første gang, jeg har fået spørgsmålet. For langt hovedparten af vores freelancere får ikke direkte glæde af vores kronjuvel: Overenskomster. Så hvorfor så stå i HK? Hvem bedre til at svare end de freelancere, vi har som medlemmer? Her kommer et uprioriteret udpluk af de grunde til medlemskab, som freelancere selv har givet mig gennem årene. 

Det med småt

Pænt mange peger (forventeligt) på, at de fra tid til anden bliver præsenteret for leverandørkontrakter eller andre aftaler, hvor de simpelthen ikke forstår, hvad de skriver under på. Og har man bare en gang prøvet at betale for juridisk hjælp selv, er fordelen ved at kunne trække på rådgivere og jurister som en del af medlemskabet indlysende. Man kan hurtigt komme til at betale langt over et års medlemskab på en enkelt advokathenvendelse. Et medlemskab af HK er jo også en advokat-anpart. Eller sagt med et silicon valley buzzword: Crowdfundet juridisk bistand til dit arbejdsliv. Som konsulent i HK betragter jeg mig selv som crowdfundet af medlemmerne. De er gået sammen om at splejse til fælles rådgivere, der både kan yde sparring til den enkelte OG holde øje med det større billede og tage omsiggribende urimelige vilkår op politisk.

Fællesskab

Et af HK’s største aktiver for freelancere … er de andre medlemmer. Det er ikke alle freelancere, der savner kolleger, men mange får et øget behov for faglig sparring og en arbejdsmæssig fællesskabsfølelse, når de går solo. Noget af det kan afhjælpes ved at finde en plads i et kontorfællesskab, men mange af vores freelancere er glade for det fællesskab, de finder via HK’s kurser, gå hjem-møder eller medlemsnetværk, fordi vi gør det nemt (og gratis) at møde andre medlemmer. Under det oplæg, jeg indledte med at omtale, var der fuld knald på at netværke i pausen og efter oplægget. Folk spejler sig i hinanden, udfordrer hinanden, beriger hinanden.

Løbende opkvalificering

Det bringer os til selve kurserne. Viden er klingende mønt på freelancearbejdsmarkedet, og freelancere er om muligt endnu mere afhængige end ansatte af at holde deres markedsværdi ved lige. HK har virkelig mange kurser – både fysiske, webinarer og onlinekurser, som gratis kan være med til at booste viden og færdigheder – og HK’s kursuskalender bliver ofte nævnt som en direkte årsag til medlemskab.

Og nu snyder jeg lidt, for det følgende er ikke på listen endnu. Lad os kalde det en bobler. Har man forelsket sig i et kursus eller et modulbaseret uddannelsesforløb, kan man nu også søge vores kompetencefond for freelancere og måske få udgiften helt eller delvist dækket. For de ansatte skal vi ofte virkelig bearbejde og nudge dem til at komme af sted. Freelancere er ofte topmotiveret for efteruddannelse, selvom de ikke tjener penge, mens de er af sted. Årsagen er, at de er afhængige af hele tiden at kunne sælge sig selv til både gamle og nye kunder. Men det kniber med finansieringen. Det gør vi noget ved, og det er stort. Kompetencefonden for freelancere går først i luften denne måned, men jeg er stensikker på, at jeg fremover også vil høre den nævnt som en grund til medlemskab.

Fordelagtig pensionsopsparing

Sidste år hørte jeg om et medlem, der skiftede pensionsordningen i banken ud med vores pensionsordning Medlem+ hos PFA. Den ordning, HK har forhandlet hjem til medlemmer uden en overenskomstsikret pensionsordning (inklusive selvstændige), gav hende på årsbasis godt 9300 kr. mere i indskud på pensionskontoen end bankens ordning. Det bliver til mange penge den dag, hun går på pension. Det er altså en fordel, der er til at tage og føle på.

Egen forsikringsagent

Forsikring er lige som pensionsordninger for mange et noget dræbende samtaleemne. Men som en freelancer sagde til mig: ”Det, at jeg ved, at I forhandler en rabat for mig, som jeg som ene selvstændig aldrig ville opnå, det er for mig en væsentlig grund til medlemskab. Når jeg ser på kontingentet efter fradrag og min årlige besparelse, så har jeg jo allerede her fået dækket størstedelen af kontingentet til HK.”

Inkasso

En del peger også på, at vi har inkassoservice for vores freelancere. I virkeligheden er det faktisk ret sjældent i Danmark, at virksomhedskunder ikke betaler, men det betyder noget for medlemmerne, at vi prøver at hjælpe med at hive pengene hjem, hvis det sker.

Samfundssind

Rygterne om solidaritetens død er stærkt overdrevne. For selv om de fleste freelancere, jeg taler med, nævner årsager til medlemskab inden for ”what’s in it for me”-spektret, så er der faktisk en del, der siger, at medlemsskabet også handler om at støtte op om den danske model. Som en freelancer sagde til mig for nylig: ”Det handler også om at støtte op om fællesskabet. Det er vigtigt med overenskomster. Det er vigtigt, at arbejdstagerne står sammen, også selv om jeg så selv lige pt. er selvstændig.” Og til de af jer, der tænker, at personen var … oppe i årene, må jeg sige nej. Hun var under 30, jeg var rørt.

Hvor er det godt, du skriver høringssvar ... sagde ingen nogensinde

Der er mange andre gode grunde til at være medlem af HK Privat, når man er freelancer, men det er da stof til eftertanke for mig, at noget af det, jeg næsten bruger mest tid på som konsulent med ansvar for området, aldrig bliver nævnt. Alt arbejdet med at påvirke politikere og andre organisationer, så der bliver tænkt løsninger for freelancere / soloselvstændige /  platformsarbejdere – og hvad vi ellers kalder alt det i gråzonen mellem ansat og virksomhed, det får vi ikke rigtig ud over rampen.

Jeg tror personligt, 2019 bliver året, hvor HK for alvor skal kæmpe for retten til kollektiv forhandling for helt almindeligt arbejde under instruktion. For der er kræfter derude, der søger at hælde helt almindeligt funktionærarbejde uden for den kollektive ramme ved at kalde alle selvstændige underleverandører. Det kommer jeg til at bruge meget tid på, og det må jeg blive bedre til at sælge til medlemmerne, så de forstår, hvor det (også) er pengene værd. Det er jo dem, der betaler min løn. 

 

Nysgerrig? Besøg HK's freelanceunivers

 

Piktogram over medlemsfordele for freelancere i HK Privat