For et år siden gik HK’s Servicebureau i luften med et tilbud til alle freelancere: ”Brug os til at administrere din opgave. Vi bekræfter din ordre med kunden, ansætter dig til at udføre den som lønmodtager, fakturerer kunden og garanterer løn for udført arbejde. Mens du arbejder, er du forsikret, overenskomstdækket lønmodtager. Det koster 8 % i gebyr.”

Det er ikke, fordi der ikke findes andre faktureringsbureauer derude. Det gør der (selv om de færreste har hørt om dem). Men HK’s Servicebureau for freelancere er det eneste, der har overenskomst. Vi afviser opgaver, der ikke minimum ligger på nedre kvartil i DA’s lønstatitik i kategorien samlede medarbejderomkostninger. For ligger man under den, løndumper man de ansatte på området.

Hvad har vi så lært om vores brugere?

Dagpengesystemet er stadig en barriere for freelancebeskæftigelse

Hovedparten af dem er ledige på jagt efter beskæftigelse. Og så længe, vi har et dagpengesystem, der desværre stadig yder ringere muligheder for selvstændige end for lønmodtagere, er bureauet for dem den eneste løsning, hvis de skal kunne takke ja til opgaver, hvor opdragsgiveren kræver faktura. Jeg nævner i flæng:

  • Som selvstændig i dagpengesystemet forbruger man retten til supplerende dagpenge på månedsbasis. Som lønmodtager forbruger man dem på ugebasis.
  • Som selvstændig bliver man ramt af karensdage, selv om man har arbejdet, og timerne kan ikke bruges til genoptjening af dagpengeret. Som lønmodtager kan man undgå karensdage ved at arbejde, og alle timerne kan bruges til genoptjening.
  • Som selvstændig risikerer man at vente meget længe på at få afklaret, om man har dagpengeret, og man rammes af en venteperiode, som lønmodtagere kun får, hvis de selv siger op.

 

Så længe vi ikke har et dagpengesystem, der er gearet til småjobs som selvstændig, er der brug for bureauet.

Freelancere har brug for hjælp til papirarbejdet

En anden ting, vi har lært, er, at freelanceopgaverne ofte haster. Og freelancerne er ikke vant til at få papirarbejdet i orden, før de påbegynder arbejdet. De rider, før de sadler. Så der har vi en opdragende rolle. For som freelancer skal du ALTID sørge for at få bekræftet din ordre på skrift, før du går i gang.

I det hele taget vægter brugerne meget højt at slippe for indbetaling af skat og moms, regnskab og administration.

Bureauet sætter ledig arbejdskapacitet i spil

En tredje ting, vi har lært, er, at vi også bliver brugt af ansatte med ledig arbejdskapacitet. Ansatte, der ikke arbejder fuld tid og dermed har luft til at tage opgaver ind og supplere beskæftigelsen op. Hvis de skulle ud og købe fx forsikring for at være dækket på de få jobs, de tager på faktura, ville prisen være uforholdsmæssigt høj – meget højere end de 8 %, de betaler til bureauet.

Væksten står og falder med markedsføringen

Sidst, men ikke mindst: Vi har kun markedsført bureauet 6 uger ud af de første 52 ugers levetid. Og det gav kurven et ordenligt nøk opad. Vi har lige skullet på plads med et nyt administrativt team og en ny tovholder på bureauet, der nu driftes af Jannick Nielsen i HK’s Medlemskontakt. Men nu er vi klar til at sætte gang i markedsføringen igen.Jannick Nielsen, tovholder på Servicebureau for freelancere

Derfor forventer jeg fortsat vækst til bureauet. Og derfor er jeg glad og stolt over, at HK er der også for dem,  der gerne vil dyppe tåen i freelancelivet uden at risikere den urimeligt høje pris, det ellers kunne koste at sige ja til en opgave.

 

Fakta om bureauet

  • Udviklet i fællesskab med HK’s innovationsenhed HK LAB
  • Bureauet er non profit og kan bruges af både medlemmer og ikke-medlemmer, der løser opgaver for virksomheder i Danmark med CVR-nummer
  • Søsat af HK Danmark i samarbejde med HK Privat d. 17. september 2018
  • Først opgave administreret 1. oktober 2018
  • Bureauet har rundet de første 90 opgaver og over 1 mio i omsætning
  • Gebyret på de 8 % dækker administration, forsikring, samt løn under sygdom og manglende betaling af fakturaer
  • Bureauet driftes i dag af HK’s Medlemsservice med Jannick Nielsen som forretningsfører og Kirstine Baloti som projektansvarlig

 

Besøg HK's Servicebureau for freelancere

Besøg freelancer.dk - HK's univers for freelancere