Det trækker overskrifter, når en kontrakt på en halv milliard annulleres. Men hvorfor lagde det offentlige overhovedet alle æg i én kurv? Og hvorfor valgte man en udbyder, der kun opererede med selvstændige underleverandører?

Overskrifter fra pressen

Det er væsentligt for retssikkerheden, at myndighederne kan stole på kvaliteten af tolkning og oversættelse. De massive problemer med både leveringssikkerhed og kvalitet, som pressen de senere år har afdækket, er resultatet af mange års lemfældig tilgang til faget. Manglende uddannelsesmuligheder, manglende fokus på forsyningssikkerhed og manglende forståelse for området hos dem, der har kørt udbud.

Derfor håber jeg, man trækker vejret dybt og starter forfra på tolkeområdet i erkendelse af, at ”markedet” ikke løser problemerne.

Hvis jeg må dvæle lidt ved et af de aspekter, jeg beskæftiger mig meget med – freelance- og platformsøkonomi - så er det tankevækkende, hvor lidet gennemtænkt valget af eneudbyder var: En digital arbejdsplatform, hvor en tolk for at løse en opgave for politiet skal acceptere kritisable, dikterede forretningsbetingelser og skrive under på, at vedkommende er selvstændig. En forretningsmodel, der bygger på bl.a. lave administrationsomkostninger, fordi alt ansvar lægges på tolken, og fordi platformen ikke skal bøvle med feriepenge, pension, forsikring, løn under sygdom, ATP, skatteindbetalinger mm. Samtidig bygger forretningsmodellen på markant lavere takster end de takster, Justitsministeriet hidtil havde kørt med – bl.a. pga. indførelse af maskinoversættelsesværktøjer. Teknologi, som gennem de sidste 20 år i branchen desværre er blevet aldeles oversolgt i forhold til gyldne løfter om tidsbesparelse og kvalitetsløft.

Der er klart tech-potentiale i at bruge platforme til effektiv onlinebooking, tjek. Der er klart potentiale i at bruge digitale værktøjer til at understøtte skriftlig oversættelse, tjek. Men derfra og så til at hælde en hel branche ud på CVR-nummer og dermed nægte dem retten til kollektiv forhandling, der står jeg af. Og hvis man påstår, at de digitale værktøjer kan retfærdiggøre 25 % lønnedgang i oversættelse af så vigtig og krævende karakter som retsdokumenter, så har man slet ikke sat sig ind i, hvad korrekt oversættelse kræver, hvis ikke retssikkerheden skal sættes over styr.

Så kære udbudsansvarlige. Hvis ikke Rigspolitiet beslutter sig for at hjemtage tolkeområdet, men sender det i nyt udbud, så er der her fire ønsker fra mig til dig:

Fire ønsker til et evt. nyt udbud på tolkeområdet

  • Vælg nu ikke én, men flere udbydere med ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Hvis I er i tvivl om, hvad det vil sige, så ringer I bare. TIP: Tjek om de har overenskomst

  • Sørg for at fastansætte nogle af de tolke, I alligevel ved, I konstant har arbejde til. I kan sagtens stadig bruge bookingværktøjet til at organisere deres tolkeopgaver for diverse instanser

  • Sørg for et ordentligt og finansieret uddannelsesudbud, så tolkene ikke selv skal betale for hele deres uddannelse

  • Efterprøv evt. vilde påstande om effektivitetseffekter af ny teknologi, der måtte blive smidt på bordet af udbudsbejlere. Eller her er en vild idé. Indfør teknologien og mål effektiviseringsgevinsten, FØR I høster den.