Set gennem min arbejdsprisme kan regeringens udspil få stor betydning for mange freelancere. Det fremgår nemlig af udspillet Danmark kan mere I, at regeringen vil indføre en såkaldt formodningsregel. Og hvad er så det?

Jo, det betyder, at alle i udgangspunktet er lønmodtagere, indtil andet er bevist. Djævlen ligger i detaljen, så også her kommer det interessante til at være dels kriterierne (hvad skal der til, for at man ikke længere er lønmodtager), dels anvendelsesområdet.

Lige præcis kriterierne kommer til at sætte hegnspæle i forhold til, hvornår man er lønmodtager, og hvornår man er selvstændig, så her er jeg helt oppe på dupperne og klar til politiske indspark.

Omkring anvendelsesområdet, så har EU-kommissionen pt. et intitiativ til høring, der bl.a. peger på en formodningsregel som en del af løsningen på problemet med misklassificering af arbejdskraften på de mange digitale platforme (altså, at cykelbuddet fra Wolt er "partner" og dermed en "selvstændig virksomhed" ... not).

Her prøver HK Privat at tale for, at formodningsreglen skal gælde alle på arbejdsmarkedet, ikke kun en i Danmark forholdsvis snæver kreds af platformsarbejdere.

Jeg støder jævnligt i mit arbejde som konsulent med ansvar for det atypiske område på medlemmer, der helt tydeligt er misklassificeret. Jeg har ikke tal på det, men min helt klare mavefornemmelse er, at det er i kraftig vækst. Alt for mange virksomheder tænker i dag i at hyre arbejdskraft til helt alm. driftsopgaver og så bare kræve, at dem, der skal udføre arbejdet får CVR og sender en faktura hver måned i stedet for at ansætte dem som det, de i virkeligheden er: Helt almindelige arbejdstagere under instruktion. Det skal vi have gjort op med, og der vil en bred formodningsregel helt klart være et skridt i den rigtige retning.

Læs hele regeringens udspil her