HK.dk logo

17. maj 2016

Det gode portfolio viser din personlighed

Det gode portfolio viser din personlighed

Det gode portfolio er som et selvportræt - det viser din personlighed, mener Peter Barker fra Designskolen Kolding. Kan man se din personlighed i dit portfolie?

The good portfolio is the one that transmits to me a character. It is a little bit like a selfportrait

Det obligatoriske portfolio

Denne gang har jeg været forbi Designskolen Kolding til en snak om det gode portfolio med Peter Barker, der har lang og international erfaring med evaluering af kreative portfolier. Peter Barker er englænder, og af hensyn til betydning og nuancer i sproget, har jeg valgt at beholde hans citater på engelsk.

Peter Barker kommer fra England og har en baggrund som Industriel Designer fra World College of Art i London. Han kom til Designskolen Kolding i 2015 til en stilling som Head of Industrial Design og blev for nylig også Director of Education på skolen. Hans jobliv, har ført ham rundt til det meste af verden bl.a. til Los Angeles og til Central St. Martins School i London.

Portfoliet er et krav i ansøgningsprocessen om optag på Designskolen Kolding. Alle tilsendte portfolier gennemgår en første screening eller gennemgang, hvorefter de bedste bliver sendt til nærmere evaluering. Her sidder et helt team, deriblandt Peter, klar til at gennemse og vurdere de kreative portfolier. Teamet gennemgår flere hundreder design portfolier om året og ser derfor tendenser og retninger for design, men også kulturforskelle. Og dog, for der er en anden tendens, der har udviklet sig markant over de seneste år.

Identiske personligheder

I takt med den stigende digitalisering og brugen af samme software igennem de sidste 5-10 år, er vores portfolier begyndt at se mere ens ud. Ikke alene er det samme software der bruges, men ofte kopierer vi filtre og teknikker, fordi vi bliver inspireret af hinanden via online platforme. Det er en udfordring for portfoliet, at der er denne tendens til ensartethed, mener Peter.

Og den snak giver mig anledning til at spørge ind til designkoncepter for vores portfolier. Måske kan vi igennem et designkoncept få vores personlighed i spil?

The portfolio itself is a design creation

Et visuelt koncept for portfoliet fungerer, når det er godt lavet og er let at afkode. Hvis portfoliet er designet og tænkt som et stykke kommunikation, siger det noget godt om kandidaten. Peter ser et kommunkativt designkoncept, som tegn på en høj grad af selvbevidsthed og modenhed hos designeren. Men samtidig får han slået en vigtig pointe fast:

At the end of the day it is the quality of the work that is interesting

Dermed sagt, at et visuelt designkoncept er en rigtig god ide, men fokus skal først og fremmest ligge på de projekter, der indgår i portfoliet.

Personlighed skaber interesse

Peter mener, det gode portfolio giver en naturlig lyst til at møde designeren bag. Portfoliet skal kunne skabe lyst og interesse til at have en samtale med designeren, om de design, der indgår i portfoliet.

I want to see the character of the student. I want to see interest of the design work and of course I want to see high quality and good skills.

Men han mener ikke nødvendigvis det skal vise alting, når bare det formår at vække interesse og give stof til dialog. Han har erfaring med studerende, der fremviser portfolier med projekter på op til 100 sider. Det er dog alt for mange. 20 sider med projekter er en god mængde, men helt grundlæggende gælder det, at kvalitet er bedre end kvantitet. Han mindes en studerende, der kun havde 12 sider i sit portfolie. Arbejdet var dog så eminent, at det var nok til at vise talent for design.

Portfolio undervisning

Når de studerende først er optaget på designskolen, vedbliver portfoliet at være en vigtig del af deres videre uddannelse. Allerede i første uge på uddannelsen begynder skolens undervisere, at snakke om portfolier med de studerende. Ligesom der er tilrettelagt undervisning undervejs i uddannelsesforløbet, så der hele tiden er et grundlæggende fokus på, at opbygge portfoliet.

Hvis det først er et tema lige inden de studerende dimmiterer vil det nok få omfattende konsekvenser for de studerendes muligheder for at dokumentere deres proces og kreative udvikling.

Da Peter Barker har arbejdet i det meste af verden, var jeg nødt til at spørge om han ser en tydelig tendens hos de unge, danske designere. Først og fremmest følger designerne den tradition dansk design er kendt for i hele verden: design til hjemmet, møbler og bl.a. også briller/eyewear. Men han ser også unge designere være inspireret af et socialt ansvar. Det kan være socialt design til hospitalsvæsenet eller design til handicappede.

På skolens bacheloruddannelse bliver de studerende undervist i fototeknikker og design, og lærer at dokumentere deres prototyper på bedste vis. Det kan også være små film, der fremhæver optimale vinkler og får deres design til at fremtræde bedst muligt. Ofte vil det også være 3D modeller, hvor den studerende lærer om rendering for at opnå det optimale visuelle udtryk.

Hvor er dit design?

Igennem snakken med Peter dukkede flere tanker op: kan undervisning være med til at sætte ild til vores evner til at sælge os selv som designere via portfoliet? Er danskere generelt dårlige til at sælge sig selv? Er kreative i særdeleshed?

Råd nr. 4 - det gode portfolio

  • Vis din personlighed

Et kreativt portfolie skal kunne vække interesse og nysgerrighed til dialog og uddybende samtaler om de viste designprojekter.  Til et studie er det måske vigtigere at vise bredde, hvorimod det vil være relevant at vise dybde, når der er tale om ansøgning til et job.

Designskolen Kolding har en online formular til ansøgning på deres studier. Her kan der vedhæftes forskellige filtyper og tilføjes link til online portfolier.

Læs også:
Råd nr. 1: Det gode portfolio intro: Tænk som en designer (Linket er udløbet pr 13/7 2022)
Råd nr. 2: Det gode portfolio viser dit format

Designskolen Kolding har rødder tilbage til 1967, hvor Kunsthåndværkerskolen i Kolding blev oprettet som en del af Kolding Tekniske Skole. Skolen har siden 1996 fungeret som en selvejende institution og internationalt talentværksted for dansk design.
Charlotte Holst Andersen - HK fagforening

Charlotte Holst Andersen

Freelancer

HK Grafisk Kommunikation

Jeg er uddannet i reklamebranchen og har været i det grafiske fag igennem flere år. Med en PBA i Webudvikling er løsningerne med tiden blevet mere tekniske. For et par år siden supplerede jeg min webuddannelse med en coachinguddannelse.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem