HK.dk logo

15. januar 2014

Giv den tidlige indsats for de arbejdsløse tilbage til a-kasserne

A-kasserne bør overtage arbejdet med de arbejdsløse i det første halve år af ledighedsperioden.

Det kan give god mening, når formand for a-kassernes brancheorganisation, AK-Samvirke, Morten Kaspersen i dag er ude og tilbyde, at a-kasserne overtager arbejdet med de arbejdsløse i det første halve år af ledighedsperioden. Det gør han i en artikel i Ugebrevet A4.

For mig er det vigtigt, at den sparede tid hos jobcentrene skal bruges til at servicere virksomhederne samt give en bedre systematisk rådgivning og vejledning af høj professionel karakter til de ledige, der er nået ud over et halvt års ledighed. For jeg har to forbehold over for forslaget: 1) Overflytningen må ikke blive en spareøvelse på jobcentrene. Tiden skal omfordeles til bedre borgerkontakt. 2) Tiden der skal bruges i a-kasserne skal enten finansieres ved mindre a-kassebureaukrati eller ved at tilføre flere ressourcer.

Men Morten Kaspersen har fat i meget af det rigtige i artiklen. Det er ikke bare noget, vi tror, det er noget vi ved af erfaring hos os i HK Hovedstaden. Vi opfordrer nemlig vores medlemmer til at tage kontakt til os, umiddelbart efter de bliver opsagt. Det hedder HK Kvikstart.

Sådan virker HK Kvikstart
Indenfor 24 timer får de opsagte medlemmer en samtale med en af vores vejledere. På den måde bliver Kvikstart en kickstart, der forhindrer, at det bliver chokket over opsigelsen, der får overtaget i perioden efter. Derfor sætter vi sammen med HK’s a-kasse massivt ind med information og ideer til en plan for jobsøgning og opkvalificering. Og det virker: I HK Hovedstaden når hele 60 procent af dem, der benytter sig af tilbuddet, ikke at melde sig ledige – de er i arbejde inden deres opsigelsesperiode udløber. 60 procent. Det er altså mange!  

Vi får samtidig rigtig god respons fra alle de medlemmer, der bruger HK Kvikstart. For også blandt dem, der ikke er så heldige at have et job, når deres gamle ansættelse udløber, er der stor tilfredshed med at være kommet i gang med et forløb, der opkvalificerer og giver en slagplan. For dem vil det absolut også give bedst mening at fortsætte det, som vi allerede har sat i gang, i stedet for at skulle stoppe og begynde forfra i jobcenteret.  

A-kasserne kender medlemmerne, fagene og de lokale forhold
Forbedringen ligger i at udnytte det kendskab, som a-kasserne allerede har til arbejdsmarkedet og kompetencebehovet på arbejdspladserne. Som arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet meget præcist udtrykker det i artiklen i A4, så ”kender a-kasserne det lokale arbejdsmarked og virksomhederne indgående, og de ved en masse om deres medlemmer og deres uddannelser. De har med andre ord rigtig gode forudsætninger for at skabe et godt match mellem ledige og virksomheder.”  

God service til virksomhederne – og til de arbejdsløse!
Tidligere skatteminister Carsten Koch står i spidsen for regeringens udvalg, der ser på hvordan indsatsen for de ledige fremover skal være skruet sammen. Til et stort møde for KL’s top sagde han i sidste uge, at han gerne ser, at jobcentrene fremover sikrer en god service af virksomhederne. I HK Hovedstaden synes vi, at det er en god idé, men god service af virksomhederne kræver tilsvarende god service af de arbejdsløse.  

Indsatsen over for de arbejdsløse vil blive markant forbedret af, at a-kasserne løfter indsatsen i forhold til dem, der netop har mistet deres arbejde. Samtidig vil det give god mening, hvis de dygtige medarbejdere i landets jobcentre kan koncentrere deres indsats og høje faglighed om dem, der ikke er kommet i job efter et halvt års ledighed. Det vil forhåbentlig kunne betyde, at vi samtidig kan komme noget af det galopperende bureaukrati, som er et stigende problem på landets jobcentre til livs.

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk