HK.dk logo

01. maj 2014

En forhåbningsfuld fagforeningsmand

Jeg er en forhåbningsfuld fagforeningsmand i dag. Regeringens udspil til et nyt beskæftigelsessystem ser på mange punkter lovende ud. Farvel til pipfuglekurser og meningsløs aktivering. Goddag til dialog og reel opkvalificering.

Helt generelt lægger regeringen med udspillet op til, at der skal tages udgangspunkt i den enkelte ledige – og i at langt de fleste har et dybfølt ønske om at komme i arbejde og forsørge sig selv. Med udspillet viser regeringen, at den rigtige vej er at kanalisere penge fra meningsløs aktivering over i uddannelse og reelle kompetenceløft. Det er ubetinget godt for både de ledige og for arbejdsmarkedet som helhed – herunder også virksomhederne.

Der er især tre ting, jeg vil fremhæve ved udspillet:

For det første er det simpelthen formuleret som en grundsten i reformforslaget, at vi skal væk fra umyndiggørelse og ens behandling af de mange forskellige mennesker, der er ledige i Danmark. I stedet skal fokus være på, hvordan den enkelte bedst bliver hjulpet i varig beskæftigelse. Der lægges med andre ord op til et system, der viser respekt for og udviser tillid til den enkelte ledige. Noget så enkelt som at den ledige fremover selv skal booke møderne med jobcenteret og a-kassen er en markant – og tiltrængt - holdningsændring. De skal også selv melde sig til relevante jobsøgningsaktiviteter i stedet for at blive sendt i aktivering for aktiverings skyld. Det er godt.

For det andet er det sund fornuft, når regeringen i sit udspil lægger op til, at a-kasserne bliver indgangen til ledighedsforløbet, herunder tager sig af profilafklaringen for af de ledige inden for de første to uger af ledighedsforløbet. Det er jo a-kasserne, der kender arbejdsmarkedet inden for de enkelte faglige områder. Ofte er vi allerede i fuld gang med et forløb, fordi de ledige allerede umiddelbart efter en opsigelse kontakter deres faglige organisation og a-kasse for at få råd og vejledning i deres situation. På den måde sikres der kontinuitet i indsatsen, i stedet for at den ledige skal begynde forfra i jobcenteret. I HK har vi god erfaring med at sætte ind allerede i opsigelsesperioden, og med den netop vedtagne overenskomst for den private sektor er indsatsen i opsigelsesperioden forstærket, idet 500.000 lønmodtagere nu får ret til at tage to timer fri med løn i opsigelsesperioden for at modtage vejledning i deres a-kasse eller fagforening.

For det tredje bygger hele reformforslaget på at uddannelse og opkvalificering er grundstenen til at få folk i varig beskæftigelse. Det kommer blandt andet til udtryk i muligheden for jobrettet 6-ugers uddannelse fra 1. ledighedsdag. I dag går der fire måneder, før man kan få uddannelse – og for dem, der ikke har de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger, er dét lang tid at spilde. HK Hovedstaden har ved flere lejligheder tilkendegivet, at uddannelse rettet mod arbejdsmarkedets behov er centralt.

Men fra et godt udspil er der stadig lang vej til lovændringer. Den største sten på vejen bliver Venstre, der klart har meldt ud, at de vil tage penge fra de arbejdsløse og give dem som skatte- og afgiftslettelser for virksomhederne. De kommende forhandlinger vil vise, om vi rent faktisk får den tiltrængte reform af beskæftigelsessystemet, som vi så desperat har brug for, eller om det hele går over i skattelettelser til erhvervslivet. Men lige nu – der er håbet lysegrønt som den spæde forårsskov og jeg er en forhåbningsfuld fagforeningsmand!  

Arbejdsmarked Ledige

Bloggere

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk