HK.dk logo

19. august 2015

Unge skal kende erhvervsuddannelserne bedre

I disse dage møder forventningsfulde unge op på deres ungdomsuddannelse. Og igen i år boomer ansøgertallet til gymnasieuddannelserne, mens stadig færre unge vælger en erhvervsuddannelse.

Da jeg gik ud af folkeskolen i slutningen af 1970’erne blev seks elever i klassen vægtet egnet til at gå i gymnasiet. Resten af klassen blev vejledt over på handelsskolen og på teknisk skole, og en mindre del kom aldrig i gang; de fik job på slagteriet og anden industri.

I dag er tallene helt anderledes. På landsplan har 73,9 procent af de unge valgt gymnasierne og 18,5 procent en erhvervsskole. Jeg håber, at disse tal ikke udspringer af et ønske om at få tre ekstra års skolegang for at udskyde valget af uddannelse.

Godt nok er det for den enkelte elev betryggende og bekvemt at fortsætte med klassekammeraterne over i gymnasiet og således forsætte i det sociale kendte. Det er også en kæmpe besparelse for skolerne og uddannelsesvejledere ikke at skulle sætte sig ind i erhvervsuddannelsernes kringlekroge, og det er ikke mindst glædeligt for mor, der med gymnasievejen kan se poden på vej mod en stjernekarriere som læge, advokat eller cand. mag. i kunsthistorie.

Sidste år viste en undersøgelse fra DI, at fire ud af ti studenter enten dropper ud af gymnasiet, ikke bruger deres gymnasieuddannelse til at læse videre på en videregående uddannelse eller endnu værre; dobbeltuddanner sig ved at starte på en erhvervsuddannelse efter gymnasiet. Kort sagt: den unge spilder tiden.

Rent samfundsmæssigt er det stærkt bekymrende. Om fem år mangler Danmark 30.000 faguddannede, der med hver deres specialer og kundskaber skal holde gang i tandhjulene og dermed dansk økonomi og velfærd. 

Tre år på et gymnasium kan være en rigtig god idé for mange. Men det kan også være tre lange år for det unge menneske, som i virkeligheden skulle have været på en erhvervsuddannelse fra starten.

Heldigvis er der nye vinde på vej. Erhvervsuddannelsesreformen træder i kraft ved dette skoleår og giver mange nye muligheder for den uddannelsessøgende unge. Det er også glædeligt, at folkeskolen er gået aktivt ind i Skills, som er den store event lokalt, nationalt og internationalt, hvor unge fra erhvervsuddannelser dyster på deres viden og kunnen inden for deres uddannelsesvalg.

Det handler bl.a. om, at vi alle sammen får et bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og de muligheder, de giver. For eksempel at man godt kan komme igennem sin uddannelse med en skolepraktik, hvis det nu ikke lykkes for én af få en praktikplads i erhvervslivet. Eller at man på EUX, som er en kombination af gymnasiet og en erhvervsuddannelse, kan kombinere fag på gymnasieniveau med et håndværk eller en kontoruddannelse.

Jeg bebrejder ikke de unge, at de ikke ved, hvad erhvervsskolerne står for. Her ligger ansvaret hos uddannelsesvejlederne. De skal ikke ende med at vælge gymnasiet, bare fordi deres vejleder ikke vidste bedre, eller fordi mor siger det. Det skal være et aktivt til- eller fravalg baseret på et oplyst grundlag og et tilstrækkeligt kendskab til mulighederne.

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk