HK.dk logo

20. januar 2016

Trepartsforhandlingerne skal sikre flygtninges muligheder på arbejdsmarkedet

Et job er essentielt for at opretholde en vis levestandard, at have råd til sin bolig, tandlæge og børnefødselsdag, men har også indvirkning på selvværd og selvtillid. – Og for en flygtning er det især afgørende for integration.

Og netop derfor bør de kommende trepartsforhandlinger også handle om at forbedre flygtninges muligheder for at komme ind på det danske arbejdsmarked.

I øjeblikket har den politiske debat taget en ubehagelig drejning, så det mere handler om at holde flygtninge væk fra Danmark eller piske dem, der allerede er her, ud på arbejdsmarkedet med indførelsen af de lave integrationsydelser. En tendens, der i øvrigt er i fin tråd med den nylige indførelse af kontanthjælpsloftet, som forsøger at gøre dem, der i forvejen har svært ved at få midlerne til at slå til, endnu fattigere i håbet om, at de strømmer ud på arbejdsmarkedet.

Hvem tror på effekten af det? I stedet bør man kigge på indsatsen for at få flygtninge i Danmark hurtigst muligt i job og på den måde give dem chancen for at blive aktivt bidragende samfundsborgere. Som samfund har vi alt at vinde på en sådan indsats.

I dag er indsatsen med at få flygtninge i job forskellig fra kommune til kommune, og som flygtning kan man være mere eller mindre heldig, alt efter hvor man ender med at bo i landet. Integrationsindsatsen fungerer bedst, når sprogundervisning og virksomhedskontakt koordineres bedre og i tæt samarbejde med kommunens virksomheder, og flygtningene hurtigt kommer ud på de danske arbejdspladser for at få sprog og samfund ind under huden. Det mener Carsten Koch og andre eksperter på området, og det kan jeg kun være enig i.

Hvis kommunerne skal løfte indsatsen bedst muligt, kræver det, at Folketinget lægger nogle bedre rammer for integrationsindsatsen, men også at masser af aktive arbejdsgivere stiller op for at give et fast job til en flygtning. Her forudsætter jeg, at disse job udbydes på ordinære løn- og arbejdsvilkår og med brug af de eksisterende beskæftigelsespolitiske redskaber, fx løntilskud.

Jeg konstaterer med tilfredshed, at regeringen er kommet til fornuft og har droppet tankerne om at indføre en særlig indslusningsløn. Jeg kan som fagforeningsmand ikke gå ind for et sekundært arbejdsmarked, hvor man går for lud og koldt vand, mens vi samtidig risikerer at fortrænge ordinært ansatte fra arbejdsmarkedet. Og heller ikke arbejdsgiverne ser det som en vej at gå. Vi kan forhåbentlig alle blive enige om, at flygtninge skal arbejde under de samme regler og løntariffer som danske arbejdere.

Og hvorfor ikke vurdere flygtningenes kompetencer, allerede når de kommer til landet? Tænk nu, hvis vi fra dag ét kunne afdække de nytilkomnes kompetencer og sætte dem i spil, der hvor der er brug for dem på arbejdsmarkedet. Som reglerne er i dag, spænder bureaukratiet ben for et hurtigt match mellem virksomheder og arbejdskraft.

I alt for lang tid har vi set alt for mange læger og ingeniører køre taxi og i lignende servicejob. Talenter, der aldrig kom spil.

Trepartsforhandlingerne bør føre til krystalklare og fremtidssikrede aftaler om alt dette.

Samtidig bør forhandlingerne også sikre, at den eksisterende arbejdsstyrke er så opkvalificeret og veluddannet som overhovedet muligt. Det gælder både nu og fremadrettet.

Uddannelse er for alle og foregår både før, undervejs og ”midt-i-mellem” i arbejdslivet. Her må arbejdsgiverne indstille sig på, at medarbejderne skal have mulighed for og tid til efteruddannelse, fordi det er til vores alles bedste. Beskæftigelsespolitikken i Danmark bør være indstillet på at styrke og dygtiggøre arbejdsstyrken. Kun sådan kan vi som samfund overleve og samtidig leve op til den internationale konkurrence.

Endelig er regeringens omprioriteringsbidrag på to procent på uddannelsesområdet, som er fastholdt i finanslovsaftalen, en streg i regningen, som bør påtales i forhandlingerne. Det betyder nemlig, at der fra 2017 skal skæres ned på erhvervsuddannelserne, hvilket ikke giver mening, hvis vi skal have flere unge til at vælge dén vej. I 2020 mangler Danmark 30.000 faglærte, så problemet er til at få øje på.

Når der skæres på uddannelsesområdet og på de offentlige ydelser, så handler det ikke om hjælpe de ledige, skabe job eller styrke vores samfund på længere sigt. Det handler udelukkende om at finde penge til de skattelettelser, man ønsker at gennemføre til foråret. I stedet skulle regeringen bruge sine kræfter på at skabe flere job, få styr på integrationen og investere endnu mere i uddannelse, så vi sammen kan tage fat i det gryende opsving.

På HK Hovedstadens 90.000 medlemmers vegne vil jeg understrege, at vi ser frem til mange gode år på det danske arbejdsmarked, hvor trepartsforhandlingerne forhåbentligt har sendt os godt på vej.

Arbejdsmarked Trepart Politik

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk