HK.dk logo

12. maj 2016

Regeringen skal omprioritere

I dag demonstreres landet over – i 74 af Danmarks 98 kommuner. Det er massivt. Og det sker i fællesskab om en fælles sag – også selvom demonstranterne ikke kan se hinanden fra by til by.

Men det ER en fælles sag – og det ER en fælles demonstration. For vi er fælles om at gå imod regeringens nedskæringer og besparelser. De vil ødelægge det velfærdssamfund, som vi så møjsommeligt har bygget op, og som vi har brug for også i fremtiden.

Men besparelser er desværre en del af den nye regerings DNA. Den nye smalle Venstre-regering har indledt klassisk borgerlig, liberal politik. Den økonomiske livrem skal spændes ind – så meget, som det overhovedet er muligt.

Politiken har tidligere bragt en satiretegning, hvor finansministeren kigger ned i en fyldt statskasse og klager over, at den er tom. Man kunne fristes til at sige, at finansministeren som Lord Nelson havde sat kikkerten for det blinde øje, så han fik afsæt for sin mission – nemlig de besparelser, som Venstre gerne vil gennemføre.

Regeringen har nærmest besluttet sig for, at Danmark er på randen af national bankerot. At Danmark er belånt til op over skorstenen. Vi hører den sædvanlige klagesang om, at vi ikke har råd. Og vi ser regeringen skære ind til benet – ja nærmest helt ind i knoglen – på vores velfærdssamfund og velfærdsydelser.

Regeringens hårdnakkede besparelsespolitik har ført et nyt ord til det danske sprog. Det såkaldte ”omprioriteringsbidrag”.

Det er intet andet end en rendyrket besparelse, så regeringen får flere penge til at skalte og forvalte, som den synes. Manøvren går mere præcist ud på, at kommunerne skal skære én procent af de kommunale budgetter i de kommende år, så regeringen selv kan prioritere og bruge pengene. For kommunerne er udfordringen enorm. For eksempel betyder det, at alene Københavns Kommune skal spare op imod 1 mia. kr. de kommende 4 år.

Derfor demonstreres i dag. Der er et kommunalt opgør i gang. Det hedder Velfærdsalliancen, og er støttet af fagforeninger, politikere og borgere, heriblandt også HK Hovedstaden. Vi vil ikke være med til at afvikle vores velfærdssamfund. Vi vil ikke være med til at forringe kernevelfærden for borgerne i Danmark. Vi vil ikke være med til at finansiere skattelettelser og lave registreringsafgifter på dyre biler, når vi har medborgere, som ikke har råd til at gå til tandlæge, til at holde fødselsdag for deres børn og sågar ikke har råd til at betale deres beskedne husleje.

Vi vil udvikle velfærden i Danmark. Vi vil have en konstruktiv dialog om kvalitet i den offentlige service, om rimelige og ordentlige arbejdsforhold for de offentligt ansatte og om anstændige levevilkår for alle.

Den massive demonstration gennem Velfærdsalliancen i dag viser, at det vil danskerne også. De vil have en velfærdsstat – også selvom det kræver sin skat. Vi vil have hjælp og pleje til vores ældre og syge, så vi kan passe vores arbejde. Vi vil have ordentlige veje og transportmuligheder, så vi kan komme ubesværet på arbejde. Vi vil have pasning til de mindste, så vi kan passe vores arbejde. Vi vil have udvikling og uddannelse af vores børn, så de en dag kan bidrage på arbejdsmarkedet.

Og så skal det også lige med at 8 ud af 10 borgmestre fortæller, at omprioriteringsbidraget vil koste på hele velfærdsområdet og 7 ud af 10 på den kommunale service.

Det er ikke velfærdsforringelser og besparelser, vi har brug for, når stigningen i uligheden i Danmark vokser med rekordfart. Vi har brug for sammenhængskraft. Vi har brug for vækst, og vi har brug for jobskabelse. Det bør være regeringens topprioritet.

Så kære regering. Det er tid til at omprioritere. Vi vil velfærd, tryghed og udvikling, frem for besparelser og milliardnedskæringer. Det er den klogeste investering i det lange løb.

Politik

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk