HK.dk logo

05. juli 2016

Vi kan gøre mere

Kan man være bekymret for de bekymrede? I så fald er jeg det. Jeg er bekymret for en unødig frygt for at tage imod de flygtninge, som har så hårdt brug for at kunne begynde en ny tilværelse. Og netop dette havde jeg en relevant og indsigtsfuld debat om i HK-teltet på Folkemødet tidligere på måneden. Her debatterede vi nemlig Bornholms muligheder – og gevinster – ved at integrere flygtninge.

Bornholm modtager flere hundrede flygtninge årligt. Hertil kommer familiesammenførelser og asylansøgere. Dem tager Bornholm taknemmeligt imod, erfarede jeg i debatten.

Det skyldes, at Bornholms demografi udvikler sig i en retning, som gør, at der i 2025 vil være næsten 4000 personer færre i den erhvervsaktive alder og 1800 flere, der er trådt ud af arbejdsstyrken på grund af alder.

Samtidig har Bornholm en masse små og mellemstore virksomheder, som giver et potentiale for at integrere flygtningene på arbejdsmarkedet. Lad os dog udnytte det! Opskriften på det er efter min opfattelse tre centrale indsatser: Bedre assistance til de virksomheder, som stiller sig til rådighed for integrationen, en tidlig indsats over for flygtningene, samt små justeringer i reglerne om uddannelse for denne gruppe.

For det første skal der etableres hjælp til virksomhederne til den administrative del i at tage imod en flygtning. Jeg erfarer, at de bornholmske virksomheder har både viljen og arbejdet til flygtningene, men ressourcerne til at sætte sig ind i reglerne, udfylde blanketter mv. er sværere at finde.                                       

For det andet kræver det, at de nytilkomne kompetencescreenes allerede i asylfasen – og ikke først, når de har fået opholdstilladelse. For ellers spilder vi vigtig tid. Jeg er godt klar over, at der kan være nogen iblandt de screenede, som ikke får en opholdstilladelse, men hvorfor ikke satse på en succes fra begyndelsen for dem, som får en opholdstilladelse. Med en hurtigere afklaring, kan vi hurtigt dirigere dem det rigtige sted hen i stedet for at vente og få udfordringen senere.

Og for det tredje skal vi sikre, at også dem med en videregående uddannelse kan få mulighed for at lære sproget og bidrage med det, som de kan. Som det ser ud i dag, har vi et system, hvor ellers veluddannede og motiverede flygtninge hænger fast i stedet for at lade sig integrere på arbejdspladserne. De danske regler om uddannelse spænder simpelthen ben for, at veluddannede flygtninge kan få danskundervisning i deres integrationsprogram – medmindre de selv betaler.

Jeg er som fagforeningsmand fuldt opmærksom på, at en tidlig integration medfører en risiko for fortrængning af arbejdspladser her og nu. Men jeg tror, at det på langt sigt er en god investering. Det vil sikre en kobling til både samfund og arbejdsmarked. For ender flygtningene i langtidsledighedskøen, så fortrænger de helt sikker dem på kanten af arbejdsmarkedet, fordi de så bliver sendt i virksomhedspraktik og andre støtteordninger.

Jeg vil opfordre vores folkevalgte politikere til hurtigst muligt at skrue på de få og små håndtag, så integrationen kan blive en succes fra begyndelsen af. Det kalder jeg smart integration – og med den kan vi gøre meget mere.
Arbejdsmarked

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk