HK.dk logo

22. november 2017

Danskerne valgte kommunal velfærd

Den store fremgang for Socialdemokratiet og tilbagegangen for Venstre ved kommunalvalget viser med al tydelighed, at borgerne i Danmark vælger velfærd frem for øget ulighed og fortsatte offentlige besparelser.

Valgresultatet åbner for en politik, der stopper ulighedens fremvækst. De seneste fire år med nedskæringer og demontering af velfærden har nemlig vist sine konsekvenser i Danmark. Vælgerne har sagt højt ”nej” til at fortsætte den udvikling. Og de har tydeligt markeret ved deres kryds, at de ønsker et helt andet Danmark. Det glæder mig som formand for over 80.000 medlemmer af HK Hovedstaden.

Danskerne tog nemlig tirsdag det afgørende vigtigt valg om at styre samfundet i en anden retning end den borgerlige, vælgerne vil ad en vej mod bedre velfærd og mindre ulighed. Socialdemokratiet gik frem, mens den borgerlige fløj med Venstre og Dansk Folkeparti i spidsen gik tilbage. Signalet er ikke til at misforstå.

I København fastholdt overborgmester Frank Jensen (S) sin position, og i flere kommuner fik Socialdemokratiet absolut flertal og dermed borgmesterposten.  Det gælder blandt andet i kommunerne Rødovre, Brøndby, Ishøj og Herlev vest for København. Også i Køge skiftede borgmesterkontoret fra at være konservativt til igen at være socialdemokratisk.

Borgerne – også i Hovedstaden – har altså sendt et usædvanligt klart tegn til politikerne. De har valgt velfærd frem for skattelettelser og nedskæringer med grønthøstermetoden. Det glæder mig, at vælgerne ikke har været til fals for løfter om skattelettelser. Valgresultatet viser tydeligt for de nyvalgte politikere, at danskerne prioriterer bedre velfærd og mindre ulighed.

Jeg noterer mig samtidigt, at billedet af den socialdemokratiske fremgang gælder i hele landet.  For befolkningen har valgt fællesskabet frem for egoismen. Det lover godt for en fortsat høj politisk prioritering af det danske velfærdssamfund. Det er afgørende for borgerne, også i Hovedstadsområdet.

I regionerne sætter Socialdemokratiet sig desuden på fire af dem fem formandsposter, og i de store byer landet over fastholder partiet sine borgmesterposter. Med valget har danskerne entydigt vist, at de prioriterer en velfungerende offentlig sektor og en tryg velfærd. Det skal vi holde politikerne i kommuner og regioner fast på, når de træder til 1. januar.

Bloggere

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk