Afgørelsens time nærmer sig. Skal vi have en fusion af LO og FTF, eller skal der ske noget helt andet? HK har arbejdet med en sammenlægning af de to hovedorganisationer i mange år, og uanset om det bliver et ja eller et nej den 13. april, er det en modig og vigtig historisk beslutning. Nok den vigtigste nogensinde.

I de seneste 20 år har fagbevægelsen generelt mistet indflydelse, fordi staten har udviklet sig til den store arbejdsgiver i den offentlige sektor. Regeringen er dermed blevet overdommer på overenskomsterne og kommer derfor til at skævvride den danske model og dermed sammenhængskraften baseret på solide aftaler. Derfor er fusionen af LO og FTF helt afgørende for fagbevægelsens politiske indflydelse i fremtiden. Også når sammenslutningen anskues lokalt.

Det er stadig meget usikkert, hvordan det kommer til at gå med fusionen. I de lavt uddannedes rækker er der skepsis, båret af en usikkerhed og bekymring om det nye og ukendte. Jeg anerkender usikkerheden, men jeg forstår den ikke. Jeg er derimod bekymret over det, som er gået skidt igennem de seneste mange år, fordi fagbevægelsen har mistet indflydelse, blandt andet gennem fraværet af trepartsforhandlinger.

Tag områder som arbejdsmiljø, ligestilling eller dagpengesystemet. Her er der stadig meget at kæmpe for. Det er områder af stor betydning ikke bare for den enkelte på arbejdsmarkedet, men også for den sociale tryghed og for produktiviteten. Der er behov for, at LO og FTF går en ny vej og skaber et endnu bedre fællesskab for at få større indflydelse og dermed præge Danmarks fremtid.

Fusionen af LO og FTF vil binde det offentlige og private område sammen. Derfor vil den faglige fusion blive en kraftkilde i det danske samfund og en ny type organisering, som agerer i det politiske system med større kraft end tidligere. Men organiseringen vil beholde indflydelsen på overenskomsterne uden at underminere de enkelte fagforeningers aftaler.

Hvis lønmodtagerne skal have fremtidige væsentlige resultater, har vi brug for at samle lønmodtagernes overordnede interesser på tværs af organisationer og blive en samfundsplatform, som har et bredere sigte end kun det faglige. Hovedorganisationen skal også favne det politiske.

Den kommende hovedorganisation vil fremtidssikre velfærd og tryghed i den foranderlighed, som arbejdsmarkedet står i nu og videre frem.

En fusion af LO og FTF vil kunne skabe den stærkeste, partiuafhængige politiske organisation i Danmark.

I dag forlader 16-17 pct. folkeskolen uden at kunne læse. Tænk, hvis lærerne og 3F på de interne linjer kom med udspil for at undgå funktionelle analfabeter i fremtiden. Eller hvis socialrådgivere og HK’ere i jobcentrene ikke behøvede at gå gennem hver sin hovedorganisation for at smidiggøre et rigidt beskæftigelsessystem. Ikke bare de enkelte fagforeninger vil helt klart stå meget stærkere ved at arbejde sammen i en ny hovedorganisation. Hele Danmark vil kunne få bedre serviceydelser. Derfor glæder det mig også, at 3F har fået langt de fleste af sine ønsker om uddannelse med i planerne for den kommende fusion.

Det værdigrundlag, som ligger for den kommende fælles hovedorganisation, er det bedste, jeg har læst længe. Jeg kan kun støtte forslaget om at gøre en ny hovedorganisation til en samfundsmæssig og dermed politisk agerende organisation. Hvis afstemningen på LO og FTF’s ekstraordinære kongresser den 13. april ender med et ja til en ny hovedorganisation, går et spændende arbejde i gang med at etablere den.

Bliver det nej, står vi tilbage med uløste problemer, og fagbevægelsen bliver kastet ud i et tomrum.

Men det gælder om at få begejstringen tilbage i fortællingen om fagbevægelsen. Arbejdsgiverne og ministerierne er blevet stærkere. Det skal vi også være for medlemmernes skyld. En stærk, samlet fagbevægelse bliver et afgørende skridt i kampen for fortsat samarbejde, udvikling og velfærd.

Hvis vi skal kunne matche arbejdsgiverne, kommunerne og Finansministeriet og samtidig levere politisk indflydelse til vores medlemmer i fremtiden, er jeg som formand for 85.000 medlemmer i HK Hovedstaden overbevist om, at det gøres bedst gennem en ny hovedorganisation

Indlægget blev også bragt i Jyllands-Posten den 4. marts 2018.