Regeringens nylige plan om at fjerne jobrettet uddannelse af ledige som del af en kommende beskæftigelsesreform savner enhver fornuft. Uddannelse er nemlig det stærkeste fundament at stå med, hvis man skal fra arbejdsløshed og tilbage på arbejdsmarkedet.

En ny analyse fra AE påviser, at beskæftigelsen for ufaglærte i løbet af de kommende par år vil falde med 25.000 personer. Denne markante udvikling understreger i høj grad, hvor afgørende uddannelse er i beskæftigelsespolitikken.

Derfor er det kortsigtet, fejlfokuseret og vækstdræbende, at finansminister Kristian Jensen (V) for nylig lagde op til, at uddannelse skal spille en mindre rolle i fremtidens beskæftigelsesindsats.

Mangel på faglærte
For bliver ufaglærte løftet til faglærte gennem målrettet uddannelse, giver det større sikkerhed for, at de uddannede kan overtage et af de mange job, som er i vente allerede frem mod 2019. Indsatsen skal selvfølgelig fokuseres på målrettet uddannelse på netop de områder, hvor der er og vil opstå efterspørgsel efter arbejdskraft.

Beregninger fra AE viser nemlig, at beskæftigelsen stiger med næsten 70.000 primært indenfor privat service, bygge- og anlæg og industrien. Der er altså kun sund fornuft og offensiv beskæftigelsespolitik i at uddanne lønmodtagerne. Det er kort sagt klogt at investere i uddannelse og opkvalificering af de ledige frem for at skære ned.

Når vi samtidigt ved, at virksomhederne efterspørger mere kvalificeret arbejdskraft, vil det være et klart tilbageskridt, hvis regeringen sparer på uddannelse og kvalificering af de ledige. Den nye reform af efteruddannelsesområdet vil kunne ramme skiven i centrum, netop hvor der er behov. 

Foretrækker løntilskud
Finansministeriets maj-evaluering ”Aktiv beskæftigelsesindsats” konstaterer kort fortalt, at uddannelse af ledige har økonomisk negativ effekt, og at privat ansættelse med løntilskud omvendt har positiv effekt på samfundsøkonomien. Evalueringen er desværre blot et opkog af tidligere analyser uden nyt indhold. Formålet er tydeligt at påvirke de igangværende forhandlinger om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

Derfor er det også bekymrende, at Finansministeriets analyse ikke går dybere ned i statistikken for at se nærmere på, hvor uddannelse har effekt. Analysen holder sig udelukkende på de overordnede tendenser. Men analysen er unuancerede øjebliksbilleder af den økonomiske effekt af at uddanne arbejdsløse. Det kan vi som fagbevægelse ikke acceptere. Arbejdsløshed skal bekæmpes ved at uddanne, ikke ved at slå ned på den arbejdsløse. 

Det danske samfund er på ingen måde mættet af mennesker med en uddannelse. Tværtimod: Hvis 10.000 ufaglærte tog en uddannelse, ville det give et ekstrabidrag til det danske BNP på en mia. kr. om året. Det dokumenterer en nylig undersøgelse fra Rockwoolfonden. Det kan fortsat betale sig at øge uddannelsesniveauet, påpeger tidligere overvismand og økonomiprofessor Torben M. Andersen.

I 2015 dokumenterede Beskæftigelsesministeriet, at ”der findes positive effekter af, at ledige uden kompetencegivende uddannelse påbegynder et kompetencegivende uddannelsesforløb. De positive effekter gælder både for den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad og den gennemsnitlige timeløn”.

Brug for en målrettet indsats
Der er med andre ord brug for alle indsatser på de mest målrettede og effektfulde måder for at få arbejdsløse i arbejde, især de effektive tilbud om uddannelse målrettet en arbejdsplads og et job.

Uddannelse er nemlig et afgørende værktøj, når vi vil sikre, at folk har et job, ikke bare i dag men også på arbejdsmarkedet i morgen og i fremtiden. Det er uddannelsesfjendsk og kontraproduktivt, at regeringen er i gang med at skrue ned for målrettet uddannelse af de ledige.

Og netop når AE forudser 25.000 færre ufaglærte job i løbet af de kommende par år, så skriger det til himmelen, at regeringen vil bombe uddannelserne til ledige i smadder med sin kortsigtede og ufokuserede plan. For uddannelse og opkvalificering er fundamentet for vækst og velstand i Danmark.

Regeringens udspil vil forgylde de store koncerner med gratis arbejdskraft. De arbejdsløse får blot endnu en unødvendig tur i hamsterhjulet. Når uafhængig forskning fra Rockwoolfonden dokumenterer, at det fortsat kan betale sig at øge uddannelsesniveauet, bør finansminister Kristian Jensen tage denne oplysning til efterretning og ændre regeringens udspil for beskæftigelsesreformen.

Regeringen vil være faktablind, hvis den fremturer med sine planer om, at uddannelse skal spille en mindre rolle i fremtidens beskæftigelsesindsats. Så kort kan det siges.