Får Lars Løkke held med at gennemføre strukturel omlægning af sundhedsvæsenet, vil der ske det samme som da Anders Fogh omlagde skattevæsenet. Kan vi ikke få skattenedsættelser via lovgivning, så smadrer vi strukturen til marengs – og dermed kommer der ineffektiv skatteinddrivelse og således indirekte skattenedsættelse.

I dette nye udspil ønsker den borgerlige regering at gøde jorden med en strukturel managementmodel, der ikke tager vare om de reelle sundhedspolitiske problemer.

Jeg frygter, at systemet simpelthen vil erodere.

Dette vil på sigt kunne bane vejen for et mere privatiseret sundhedsvæsen. De "proffesionelle" lokale bestyrelser- med særligt udvalgte forretningsfolk, bliver gummistemplet.

Hvordan?

Virkelighedens facts er, at sundhedspersonalet i dag er presset til det yderste. Evige nye høje krav, evige forandringer kombineret med mangel på læger og andet personale er det reelle problem.

Udspillets ”smarte nærhedsprincip” vil ikke løse noget som helst. Det vil derimod kaste hele sundhedsområdet ud i en centralistisk og udemokratisk strukturøvelse, hvor sundhedspolitiske enkeltsager vil lande i Folketingssalen.

Borgerne vil miste muligheden for at stille lokale beslutningstagerne til ansvar for styringen af det lokale sundhedsvæsen.

Hele udspillet er en del af valgkamp, men statsministeren har forregnet sig med den foreslåede nedlæggelse af de fem regioner. Formanden for Danske Regioner, Løkkes partifælle Stephanie Lose, er i hvert fald klar i mælet. ”Det er den forkerte vej at gå,” siger hun.

De nuværende udfordringer med mangel på sammenhæng i dele af sundhedssystemet kan til gengæld løses, hvis sundhedsvæsnet har det rigtige antal hænder at gøre godt med, samt at der bliver erklæret arbejdsro i en periode.

Vi kæmper med, at vores sundhed er underfinansieret og at cirkulæretyraniet tapper arbejdsglæde og faglig stolthed.

Den udfordring løser man ikke ved at kaste sundhedsvæsenet ud i mere turbulens via en reform, der mest af alt ligner en skrivebordsøvelse.

En øvelse der i det værste giver borgerlig påskud til mere privatisering.