Besparelserne vil på nuværende tidspunkt ramme knapt 11.000 fuldtidsstuderende.
Det er ikke stedet at spare – tværtimod!

At pille håret af en skaldet mand og sætte det på igen

120.000 studerende vil blive ramt af besparelser på 700 millioner kr. frem til 2021.

Det giver ikke mening, når man så, ifølge den nye finanslov, skal føre ca. 767 millioner kr. tilbage til undervisnings- og uddannelsesområdet i 2022.

Der er 4 år til – og det er lang tid. Det er ikke fair overfor alle de nuværende og kommende studerende, der kommer til at betale en høj pris for dårlig økonomisk prioritering. Det er heller ikke fair overfor uddannelsesinstitutionerne, der mangler ressourcer til at kunne tilbyde de studerende et godt og spændende studiemiljø. Vi forstår ikke, hvorfor det er nødvendigt at udhule uddannelsesområdet – for så at tilføre nye midler igen. Burde man ikke i stedet holde fast i uddannelsens vigtighed og prioritere den aktivt, når den nu er et af de største aktiver, vi har i dansk økonomi?

Finansloven lægger også op til, at det fremover skal være regeringen, der hvert år vælger, hvordan pengene skal bruges, og hvem der skal tilgodeses. Vi er spændte på, hvilke overvejelser der vil ligge til grund for denne prioriteringen. Vil der være politisk vilje til og interesse i at give Region Sjællands unge samme mulighed for at læse på deres drømmestudie, som de fx har i hovedstadsområdet?

De unges drømme og muligheder skal ikke gambles væk

I Region Sjælland venter vi stadig på det opsving, der har ramt resten af landet. Vi har fortsat behov for stærke og mangeartede uddannelsesmuligheder til de unge, der har lige så mange drømme, ambitioner og evner som unge i resten af landet. Vi har endda også et erhvervsliv, der efterlyser kompetente og dygtige unge. Derfor opfordrer vi til at prioritere uddannelse og anerkende behovet for flere ressourcer til uddannelsesområdet her og nu, og at de urimelige sparekrav uddannelsesområdet har været pålagt de senere år ophører hurtigst muligt.