Aftalen, som er en del af Finanslovsforslaget for 2019, betyder, at erhvervsskolerne fra 2019 slipper for at skære 2 % om året på deres budget.

Det er umådelig klædeligt, at regeringen nu endelig lytter til os og fjerner omprioriteringsbidraget for erhvervsskolerne. Regeringen siger, at de gerne vil have flere unge til at tage en uddannelse, og de siger også, at de godt kan se, at der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Derfor har det generet mig voldsomt, at erhvervsskolerne i den grad er blevet nedprioriteret i forhold til fx gymnasierne. Det glæder mig, at regeringen nu sætter handling bag ordene og viser de unge mennesker, at de faktisk VIL dem.

Erhvervslivet skriger på kvalificeret arbejdskraft, og at der nu – og i fremtiden – er problemer med flaskehalse på flere områder. Særligt elektrikere og VVS’ere er efterspurgte.

Jeg håber, regeringen er med på, at afskaffelsen af omprioriteringsbidraget slet ikke er nok til at få den kvalitet i uddannelserne, som erhvervslivet har brug for. Det er en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, men vi må ikke glemme, at erhvervsskolerne allerede var pressede inden omprioriteringsbidraget. I flere år har der været massive besparelser, og vi har længe håbet, at politikerne ville vågne op. Det er nu sket – i 11. time.

Regeringen fremsatte sit finanslovsforslag for 2019 den 30. august 2018. I de kommende måneder foregår forhandlinger mellem de politiske partier. Finansloven skal vedtages inden årets udgang.