Den 15. maj holder Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier årsmøde. Formålet med mødet er at gøde jorden for en debat om den uddannelsespolitiske vision for Danmark.

Det er en kompliceret snak med mange dilemmaer. Men for mig står en ting klar. Erhvervsuddannelserne skal helt i top på den politiske dagsorden.

Politikerne taler om, at flere unge skal tage en uddannelse. At der nu og i fremtiden er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Hvorfor der så løbende er skåret i erhvervsskolernes økonomiske grundlag, er en gåde for os i HK.

Vil vi have de unge til at vælge erhvervsuddannelserne, skal vi udvikle uddannelser af højeste kvalitet. Og vi skal have uddannelsesinstitutioner i nærområderne. 

Her i valgkampen står partierne i kø for at investere i uddannelse. Og på begge fløje vil de afskaffe omprioriteringsbidraget, der er den store synder i udhulingen af erhvervsuddannelserne.

I HK håber vi virkelig, at det ikke bare er valgflæsk.

Det koster på den korte bane at investere i erhvervsuddannelserne, men det er en nødvendighed for at sikre Danmarks vækst og konkurrenceevne i fremtiden.