Folkemøde i Allinge på Bornholm

Er der ingen mennesker til at drive udviklingen, skader det både miljøet og konkurrenceevnen.

En mere optimal og bæredygtig udnyttelse af de menneskelige ressourcer kræver, at vi ser uddannelse i et bredere perspektiv, end vi gør i dag.

Vi bruger mange skattekroner på at uddanne unge. Det skal vi blive ved med. Men nyuddannede unge kan ikke alene drive og udvikle offentlige og private virksomheder.

Uddannelse skal være en mulighed gennem hele arbejdslivet. Derfor skal der afsættes flere midler, og de eksisterende skal måske omfordeles lidt.

Der er særligt to 2 grupper, vi skal have fokus på:

  1. Mennesker, der er på vej mod nedslidning i den nuværende branche.
  2. Mennesker uden for arbejdsmarkedet.

Nedslidning sender folk på tidlig pension. Et unødvendigt tab af ressourcer, som kan forebygges, hvis vi giver bedre mulighed for sporskifte eller omskoling – både praktisk og økonomisk. Hvorfor ikke genindføre muligheden for uddannelsesorlov, fx på dagpengeniveau?

I Region Sjælland er der alt for mange, som ikke er en del af arbejdsmarkedet. Ledige sendes i hovedløs aktivering, selvom tallene viser, at det ikke fører til ordinært job. Uddannelse er nærmest ikkeeksisterende i vores beskæftigelsessystem.

Hvorfor ikke give ledige mulighed for at få de kompetencer, de mangler for at blive selvforsørgende, fx ved at give dem lov til at uddanne sig på offentlig forsørgelse og give støtte til selve uddannelsen? På den måde kommer deres ressourcer også i spil.

Uddannelse er dyrt på den korte bane. Men alternativet er måned efter måned at udbetale offentlige ydelser uden reelt at give folk en chance for at komme i job. Eller at sende folk på pension i stedet for at bruge deres ressourcer i en anden branche. At spare på uddannelse er således dyrt på den lange bane  og urimeligt i et velfærdssamfund.

Jeg håber, vi får en regering, der tør satse på langsigtede løsninger i høj kvalitet, når det handler om uddannelse. Det er en bæredygtig investering at have fokus på de menneskelige ressourcer og sikre, at flere kan bidrage til udviklingen af vores samfund i stedet for at blive nedslidt eller slet ikke få muligheden for at komme i job.

På Folkemøde 2019 vil jeg og formandsgruppen i HK Sjælland fremføre vores synspunkter, påvirke debatten og holde politikerne op på at sikre bæredygtighed – også når det handler om menneskelige ressourcer.

Læs også nyheden: Folkemøde – og hva’ så?