Jobpatruljen 2019 på gaden i Roskilde

Jobpatruljen Sjælland 2019 på gaden i Roskilde

Men Dansk Erhverv er åbenbart ikke enig i, at vi skal snakke om de problemer, som kommer frem, når Jobpatruljen besøger ungarbejderne på det danske arbejdsmarked. Dansk Erhverv vil nemlig gerne have fagbevægelsen til at lade være med at fokusere på negativt vinklede historier. Vi forstår egentlig godt, at Dansk Erhverv ikke bryder sig om de negative historier om arbejdsgivere i medierne. Det gør vi faktisk heller ikke.

Intet ville glæde os mere end et arbejdsmarked uden problemer med arbejdsmiljø, ansættelseskontrakter, feriepenge, løn under sygdom osv. Men vi er nødt til at forholde os til virkeligheden, også når den er ubehagelig. Derfor er det efter vores mening enormt vigtigt, at vi snakker om de problemer, der er for de unge på arbejdsmarkedet. Og at vi tager ansvar for dem i fællesskab mellem unge, arbejdsgivere, forældre og faglige organisationer. Problemerne forsvinder jo ikke, fordi vi tysser dem ned. Og lad os slå fast. De negative historier ER der. Det er ikke nogen, som Jobpatruljen opfinder.

Gennem dialogen med de unge og arbejdsgiverne identificerer Jobpatruljen disse problemer, som Dansk Erhverv mener er for små til at sætte på dagsordenen, for det ser jo fint ud, når arbejdstilsynet kommer forbi. Men hvornår må vi så snakke om problemerne? Når mere end hver fjerde unge løfter og/eller skubber mere, end de lovligt må? Eller måske når den arbejdsmiljølovgivning, som arbejdsgiverne angiveligt er så gode til at overholde, brydes? Når ungarbejdere arbejder for mange timer, hviler for lidt eller nægtes deres pauser? Områder, som Jobpatruljen år efter år finder alt for mange brud på.

I vores optik er ét brud på ovenstående regler ét for meget. Unge kommer heldigvis sjældent alvorligt til skade på deres arbejde, men er fortsat en af de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og derfor bliver Jobpatruljens arbejde endnu vigtigere. De oplyser, hvor der stadig er et stort behov. Oplysning, der med rette kan betragtes som en hjælpende hånd til den unge – og til arbejdsgiverne – til at undgå arbejdsskader.

Jobpatruljens ambition er selvfølgelig ikke at kaste sorte skygger over danske arbejdsgivere, når det handler om forholdene for ungarbejdere. Ambitionen er derimod at sørge for, at introduktionen til arbejdsmarkedet foregår under ordnede forhold, sådan at arbejdsgivere, ungarbejdere og samfundet også mange år ud i fremtiden kan nyde godt af alle de fordele og positive effekter, det har at have et fritidsjob som ung. Indtil nu må vi dog konstatere, at de forhold ikke er så ordnede, som man kunne ønske sig.

Dette indlæg er skrevet i samarbejde med Martin Rasmussen, næstformand i HK Danmark, og udsendt til Sjællandske Medier.

Læs mere om Jobpatruljen på jobpatruljen.dk

Har du et fritidsjob? Se, hvad du har ret til