To kolleger på et kontor

Og det er lige præcis, hvad voksenlærlingeordningen er.

I vores region mangler virksomhederne kvalificeret arbejdskraft for at kunne imødekomme nuværende og fremtidige anlægsprojekter. Det er et alvorligt problem, for det bremser erhvervsudviklingen i området.

Samtidig har vi ufaglærte og nedslidte ledige, der har brug for en jobrettet indsats for ikke at ryge ud af arbejdsmarkedet på passiv, offentlig forsørgelse.

Et så tåbeligt paradoks kan vi ikke leve med i et velfærdssamfund, hvor ambitionerne er høje og ressourcerne knappe.

Voksenlærlinge er en del af løsningen på den udfordring. Det er ikke en ny opfindelse. Ordningen har eksisteret i årevis, men den bliver ikke udnyttet optimalt. For os i HK Sjælland giver det ingen mening.

Både virksomheder og jobcentre er nødt til at tage deres ansvar alvorligt og bane vejen for de ledige, der står klar til at tage en ny uddannelse og komme i job.

På kort sigt er det dyrt for samfundet og besværligt for virksomheden at give ledige uddannelse, men det er det eneste rigtige på langt sigt.

I HK Sjælland håber vi, at de sjællandske virksomheder og jobcentre vil støtte op om fagbevægelsens voksenlærlingekampagne, få flere i målrettet uddannelse og hjælpe ledige ud af offentlig forsørgelse.

Én ordning, to vindere. Brug den nu!