Illustration af lønforskel mellem mand og kvinde

Forestil dig et arbejdsmarked uden kvinder. Det hænger ikke sammen. Samfundet og udviklingen vil simpelthen gå i stå, hvis knap halvdelen af arbejdsstyrken går hjem.

Alligevel vælger arbejdsgiverne at give kvinderne en lavere løn. Hvad berettiger til, at mænd skal have mere i løn end deres kvindelige kollegaer, når de udfører det samme arbejde? Anerkender arbejdsgiverne ikke kvinders kompetencer?

Ved hver eneste nyansættelse og ved den årlige lønforhandling har arbejdsgiveren mulighed for lukke løngabet, men vi må konstatere, at de ikke vælger at benytte sig af den mulighed.

Den gode nyhed er, at løngabet mellem mænd og kvinder er lavest her i Region Sjælland. Her er der nemlig ’kun’ en lønforskel på 10 %. Det er godt, men det er slet ikke godt nok.

Tænk, hvad det ville gøre for det sjællandske arbejdsmarked, hvis vi kunne brande os som en moderne og fremsynet region, der har ligeløn mellem kønnene. Det kunne måske tiltrække den arbejdskraft, de lokale virksomheder efterspørger.

Ansvaret for lønningerne er arbejdsgivernes, men det undrer mig, at de slipper afsted med det.
Og det er meget, at mændene bliver ved med at acceptere denne lønforskel, som også rammer deres samlever eller ægtefælle og holder deres samlede lønindkomst nede. Så kom nu, kære mænd, vær fremsynede og vær med til at stille krav til lønudviklingen for jeres kvindelige kolleger.

Får du den løn, du fortjener? Tjek din løn her