HK.dk logo

17. oktober 2013

Nye mål for fagbevægelsen

Jeg må ærligt sige, at også jeg i lang tid har været forfalden til rygmarvsreaktioner, når det gjaldt medlemstabet hos de klassiske fagforeninger – herunder min egen – til fordel for ”de gule”: At medlemmerne ville vende tilbage, når de fandt ud af, at alt det, de gamle fagforeninger kunne tilbyde, er langt bedre.

Altså: Folk skal nok blive klogere, når de finder ud af, hvor lidt de får dér – og hvor meget vi har at tilbyde her.

Men de er jo ikke vendt tilbage, de der medlemmer. De gamle fagforeninger, med rødder i den klassiske arbejderbevægelse og den danske venstrefløj, mister fortsat medlemmer. Alt for mange vælger også sofaen, når det kommer til faglig organisering.

Jeg mener simpelthen, at det er på tide, at vi i den ”klassiske” del af fagbevægelsen gør op med den bedrevidende og selvtilstrækkelige forestilling om, at vores historiske meritter kan bære igennem som et afgørende argument for at tilvælge os i 2013. Surheden, som præger nogle af os, er et udtryk for en monopol-tankegang fra en svunden tid. Vi må simpelthen ind i kampen, så danske lønmodtagere organiserer sig og tilvælger os – simpelthen fordi de opleveret et produkt og nogle ydelser, som står mål med kontingentkronerne.

En anden udfordring handler om, at den tætte alliance, der historisk har været med især Socialdemokraterne, selvfølgelig kun er meningsfuld, hvis det giver en reel og substantiel politisk fordel for fagforeningsmedlemmerne.

Og lad os være ærlige: Den ”kongelige danske fagbevægelse” kan ikke entydigt pege på en mergevinst opnået ved seneste regeringsskifte, hvis man anskuer det snævert gennem fagbevægelsen briller. Hverken i det direkte samarbejde med fagbevægelsen, eller i engagementet i samfundsudviklingen i retning af solidariske løsninger, har initiativer udmærker sig ved at være synderligt i tråd med den klassiske arbejderbevægelses motiver, intentioner og interesser. Forringelser af dagpengeperioden og af efterlønnen, opgivelsen af øremærket barsel etc. forsømte at bringe Danmark videre i solidarisk retning.

Hvis ikke fagbevægelsens indflydelse, betydning og bidrag til én samfundsudvikling frem for en anden har en klar og direkte betydning for en centrum-venstreregerings arbejde og prioriteringer, så giver det ikke mening at nære lønlige håb om bedre tider og større overensstemmelse i samfundssyn mellem den traditionelle arbejderbevægelses faglige ben og politiske ben.

I fagbevægelsen må vi vende blikket ét sted hen: Mod det enkelte medlem. Konklusionen må derfor være, at vi fra sag til sag må søge maksimal indflydelse på vegne af de hundredtusindvis af medlemmer, vi repræsenterer – hos de til enhver tid siddende politiske magthavere. Og at vores styrke skal bestå i, at vi hver dag beviser, at vi kan sikre dem bedre vilkår og mere perspektiv i deres arbejdsliv.

I HK har vi i de kommende dage kongres. Vi søsætter en større organisationsforandring, som skal sætte det enkelte medlems interesser i højsæde. Jeg må erkende, at vi også i HK har været for dårlige til at tænke medlemmerne først – og i al for høj grad har fået bygget en stor organisation op med egne rationaler og politiske og administrative logikker.

Jeg går, som formand for HK-forbundet, til valg på at bringe balance i medlemstallet. Altså at HK holder op med at miste medlemmer. Dét mål er rasende ambitiøst og bliver overordentlig vanskeligt at realisere set i lyset af, hvordan udviklingen har været i en årrække. Hvorfor er det så interessant? Ikke fordi det i sig selv er så vigtigt, om HK har 280.000 eller 260.000 medlemmer. Men fordi et benchmark om at stoppe åreladningen afføder, at vi gentænker vores service, ydelser, tilbud og udvikling.

Mange organisationer, når de står med enten politiske eller organisatoriske udfordringer, tyr ofte til den kun alt for nemme årsagsforklaring, at ”vi skal blive bedre til at kommunikere”. Det er noget forbandet sludder. Selvfølgelig betyder kommunikation noget. Selvfølgelig kan man få begravet selv det mest fantastiske i dårlig kommunikation – men hvis problemet er indholdet, så er det lige så dumt, som det er farligt at reducere det til et kommunikationsproblem.

Så jo: HK er ved at gøre noget ved hjemmeside, chatfunktion, webseminarer og andre digitale værktøjer, for at forberede kommunikationen mellem organisation og medlem. Men det er ikke svaret på udfordringen – det er kun et hjælpeværktøj. Det centrale er, at medlemmet får direkte indflydelse på udviklingen af tilbud og ydelser fra HK. Altså indholdet.

HK tilbyder som det eneste forbund i Danmark i dag en såkaldt KvikStart. Den går ud på, at en fyret medarbejder allerede i fratrædelsesperioden får hjælp og rådgivning til at komme direkte videre i arbejde et andet sted. Det er en god ordning. Men den kan udvikles, gøres mere finmasket, endnu mere virksomhedsopsøgende og endnu mere omfattende. Dét skal vi have arbejdet meget mere med.

Lønforsikringer er et andet tilbud, som vokser i HK. Naturligvis har mange i disse kriseår en frygt for at miste jobbet. Næsten ingen i Danmark er i dag uberørt at arbejdsløshedssituationen, for vi kender alle enten en eller flere, der ufrivilligt står uden arbejde. Lønforsikringer giver os ikke et arbejde. Men det giver en økonomisk buffer, som gør alting ikke vendes op og ned, blot fordi vi mister jobbet.

Når vi spørger vores medlemmer, hvad der optager dem, ligger arbejdsmiljø altid højt. Og når politikerne taler om, at vi skal uddanne os hurtige, hurtigere på arbejdsmarkedet, arbejde mere og pensioneres senere – så er det selvfølgelig tosset, at tusindvis forlader arbejdsmarkedet i utide, fordi de går ned med stress, udbrændthed, depression – som direkte følge af deres job.

Vi ved, at et godt arbejdsmiljø styrker produktivitet, engagement og ansvarlighed. At kunne tiltrække og fastholde det bedste personale bliver et fremtidigt konkurrenceparameter for danske arbejdspladser, også når demografien betyder, at store årgange forlader arbejdsmarkedet. Der er bundlinje i det for arbejdsgiverne og for samfundet.

Et andet centralt område er uddannelse, efteruddannelse og karriereudvikling – målrettet det enkelte medlem. Både ønsker og muligheder for uddannelse og karriereudvikling er langt mere ambitiøse og alsidige i disse år. Vi kan og skal ikke konkurrere med Kina og Indien på lønningerne – eller med Tyskland, sådan som mange borgerlige politikere synes at mene. Så ville vi bare blive fattigere. Men vi kan og skal hele tiden kunne identificere og udvikle nye muligheder for vækst og arbejdspladser. Her kan fagbevægelsen i tæt samarbejde med både medlemmerne og arbejdsgiverne være med til at skabe rammer og indhold til den løbende udvikling af attraktive arbejdspladser, uddannelses- og karrieretilbud, som Danmark får brug for.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi også i fremtiden vil opleve, at arbejdsgivere og arbejdstagere kommer til at stå stejlt over for hinanden på nogle spørgsmål. Men jeg tror, vi i endnu højere grad vil opleve et partnerskab mellem de private og offentlige arbejdsgivere og fagbevægelsen om at udvikle arbejdspladserne i en bedre retning. Flere store danske virksomheder gør det allerede. Og her melder HK sig klar: Vi skal og vil tage et medansvar for at sikre fremtidige danske arbejdspladser – det er en kerneopgave for vores medlemmer, og det er vigtigt for det danske samfund.

Det betyder så også, at vi skal bistå vores medlemmer med at afklare, hvad deres kompetencer giver dem af muligheder i deres videre karriere. Vi skal styrke vores individuelle karriererådgivning, og vores jobformidling skal være langt mere fokuseret. Vi skal udvikle målrettede tilbud til den voksende gruppe af HK’ere, der har fået ledelsesansvar – eller drømmer om at få det. Vi skal gøre stærke medlemmer stærkere.

Så der er nok at gå i gang med. I HK har vi givet hinanden håndslag på, at det er den vej, vi vil som fagforening. Og jeg vil som forbundsformand stå i spidsen for den proces.

HK-medlemmer

Bloggere

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk