HK.dk logo

21. oktober 2013

Vækst er en kernesag

Vi har i Danmark ligesom i resten af den vestlige verden oplevet en lavkonjunktur. Den finansielle krise er slået igennem i alle aspekter af vores liv. Køen til jobcentrene er vokset, presset på kommunekasserne ligeså, og mange virksomheder har drejet nøglen om for sidste gang. Der er én vej frem – vækst. Det er såvel arbejdsmarkedets parter som politikere enige om. Det synes svært at finde den rette nøgle til at vende udviklingen. Måske er udfordringen, at det er flere nøgler, der skal drejes samtidig.

Vores overbevisning er, at nogle nøgler ligger hos virksomhederne, andre hos staten og andre igen i uddannelsessektoren. Vi kender udfordringerne. Mange virksomheder skal finde nye markeder, nye måder at producere på og nye måder at tænke deres produktion på. Det kræver viden, indsigt og handlekraft, og så kræver det medarbejdere, som er gearet til og indstillet på at arbejde på nye måder.

Værdiskabende og innovativ

I de eksisterende virksomheder er der behov for medarbejdere, som kan se nye muligheder – medarbejdere, som kan omsætte faglig viden til værdi for sig selv, for andre og for virksomheden. Vi kalder den evne for entreprenørskabskompetence. Det er vores klare holdning, at opdyrkelsen af denne driftige kompetence vil være afgørende for vores muligheder for at stå stærkt økonomisk og socialt i fremtiden – en kompetence, som ledelser og medarbejdere i højere grad skal besidde.

En eftertragtet og værdifuld medarbejder vil i fremtiden være den, der kan bidrage med en værdiskabende og innovativ tilgang til arbejdet, uanset om man sidder på kontor, er håndværker eller arbejder i produktionen. Man vil som medarbejder selv skulle tage initiativ til at byde ind med ideer til nye opgaver og nye måder at løse opgaverne på. I stedet for i en svær tid, da mange bliver en del af arbejdsløshedsstatistikken, at placere skylden hos arbejdsgiverne eller hos de unge selv bør vi i højere grad sammen sikre, at de unge udvikler en innovativ tilgang og opnår færdigheder, der gør dem i stand til at se og udnytte muligheder allerede i løbet af deres studier. De skal kunne mere end blot at kunne udføre deres oplærte profession – de skal kunne omsætte deres uddannelser til muligheder i hidtil ukendte sammenhænge.

Hjælper fremtidige generationer

Vi skal hjælpe de fremtidige generationer, og hjælpen skal komme nu. Heldigvis ved vi, at den entreprenørielle kompetence kan læres. Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise har vist, at unge kan lære de entreprenørielle færdigheder gennem uddannelse. Unge, der har fået undervisning i entreprenørskab, får højere ambitioner for deres videre liv og karriere. De føler, at de har noget at bidrage med til samfundet og starter desuden flere virksomheder end gennemsnittet. Det er både en privat og en offentlig opgave at bringe denne læring i anvendelse. Industriens Fond har nyligt uddelt tæt på 20 mio. kr. til forskellige aktiviteter, der på nyskabende og innovativ vis bidrager til at kvalificere den undervisning, de unge modtager, og til at øge viden om, hvad det er, der skaber vækstiværksættere. Derved drejes nogle nøgler, men de gode resultater forudsætter en indsats, der leder både offentlige, private og organisationer i samme retning. Fonden for Entreprenørskabs arbejde viser blandt andet, at uddannelsesinstitutionerne er åbne for at tænke nyt i undervisningen.

Det giver elever og studerende kompetencer, som er efterspurgt af erhvervslivet, og som er nødvendige, hvis vi i Danmark skal modstå det internationale konkurrencepres. Det offentlige kan dreje en nøgle ved at understøtte uddannelsesinstitutionerne i at integrere iværksætteri og innovation i uddannelserne. Konklusionen er, at vi i Danmark kan gøre en forskel selv, men at det kræver en indsats. Entreprenørskab og innovation skal prioriteres af de danske virksomheder og ikke mindst fortsat have fokus hos danske politikere i finanslovsforhandlingerne.

Uddannelse i entreprenørskab og innovation bør stå højt på prioriteringslisten for, hvad der skal skabe vækst og velstand også i årene fremover.

Bloggere

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk