HK.dk logo

09. december 2013

Myter om kvinder og pension

Forsikring og Pension burde holde sig for gode eller være for kloge til at offentliggøre en analyse, som falder til gulvet første gang, Folketinget ændrer på pensionsreglerne, skriver HK's formand Kim Simonsen.

Brancheorganisationen Pension og forsikring forsøger i en ny analyse at aflive ”myten” om, at kvinder taber til mændene i pensionskapløbet. Myten har været, at kvinder vil få mindre i pension end mændene, fordi kvinder typisk tjener mindre og går længere tid på barsel og dermed sparer mindre op til pension. 

Ifølge analysen bliver kvinder alligevel ikke ramt af lavere pensionsopsparing, fordi staten supplerer deres pension op, så den stort set er på niveau med mændenes pension - fx i form af højere pensionstillæg. HK er enig i, at velfærdssamfundet især for de lavere indkomster kompenserer for den lavere opsparing. Men det er for tidligt at aflive ”myten”. For sådan er reglerne i dag.  

Tror Pension og Forsikring selv på, at reglerne i dag også gælder om 20-30 år? Nej vel! Forsikring og Pension burde holde sig for gode eller være for kloge til at offentliggøre en analyse, som falder til gulvet første gang Folketinget ændrer på pensionsreglerne.  

For det er jo mildt sagt usikkert, om pensionssystemet og dermed tillægsydelserne om 20-30 år vil være som i dag. De drastiske forringelser af efterlønnen og dagpengesystemet, som vi har oplevet de sidste par år, taler deres tydelige sprog om, at der hurtigt kan ske store forandringer.  

Kommer der forringelser på pensionsområdet i fremtiden, kan det være for sent at øge pensionsopsparing. Hvis kvinder af den ene eller anden grund sparer for lidt op, løber de derfor en risiko. De politiske signaler fra fx partiet Venstre viser netop, at der er en risiko. Ligesom ”det skal kunne betale sig at arbejde”, skal det også ”kunne betale sig at spare op”. I den logik kan det fx gøres ved at forringe kompensationen til folk med mindre opsparinger.  

Skulle det ske, vil kvindernes lavere pensionsopsparing betyde lavere pension helt i overensstemmelsen med myten. Med mindre der bliver rettet markant op på uligelønnen på arbejdsmarkedet. Sker det ikke, vil de økonomiske uligheder, som kvinder har levet med hele arbejdslivet, fortsætte i pensionisttilværelsen.  

Derfor er vi i HK optaget af dække mænds og kvinders huller i pensionsopsparingen i forbindelse med barselsorlov og generelt sikre medlemmerne bedre pensionsordninger.  

Ligestilling Pension

Bloggere

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk