HK.dk logo

10. december 2013

Ikke mere kontrol, tak!

Skrappere rådighedskrav giver ikke mening i et system med bare to års dagpengeret, tab af indtægt, en usikker fremtid og voldsomt skærpede genoptjeningskrav. De ledige HAR fattet pointen: at de skal søge arbejde, skriver HK's formand Kim Simonsen.

Debatten om indretningen af beskæftigelsessystemet er i fare for at tage en kedelig drejning. Både Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Kommunernes Landsforening (KL) er meget optagede af at få flyttet rådighedsvurderingen fra a-kasserne til kommunerne. Og de er optagede af at stramme de i forvejen meget stramme rådighedsregler.  

Erasmus Montanus-logikken hos de to organisationer er, at når a-kasserne begår meget få fejl i sagsbehandlingen, så er det ikke fordi, de er dygtige til deres job men fordi, de er for lempelige, når de rådighedsvurderer ledige medlemmer.    

Når kommunerne omvendt har markant flere fejl i deres rådighedsvurdering af kontanthjælpsmodtagere, så er det pludselig fordi, de er dygtige. Og derfor skal de så også rådighedsvurdere dagpengemodtagere.  

Skal vi i a-kasserne lave flere fejl i rådighedsvurderingen for at være kvalificerede til at udføre opgaven? Det giver jo ingen mening.  

Skrappere kontrol af, om de ledige er til rådighed for arbejdsmarkedet, skaffer ikke job. Og job er, hvad der er brug for. Både DA og KL burde se på virkeligheden, der er ret så bedrøvelig set fra HK’s synspunkt:  

Arbejdsgiverne bruger stort set kun jobcentrene til at rekruttere arbejdskraft til offentligt støttede stillinger såsom fleksjob, løntilskudsjob el. lign. Ikke til at rekruttere ganske almindelig arbejdskraft, som vi ellers har rigeligt af.  Grunden hertil er bl.a., at jobcentrene har nedprioriteret samarbejdet med de lokale arbejdsgivere om at få ledige uden andre problemer end ledighed i job igen. Den opgave er overladt til en død søgemaskine på jobnet.dk.  

750.000 job er ledige hvert år, men kun en brøkdel af dem bliver besat via hjælp fra beskæftigelsesystemet. HK har nu for fjerde år i træk taget temperaturen blandt vores ledige medlemmer. Og dén undersøgelse taler for sig selv:  

Mindre end 10 procent af HK’s ledige har prøvet at få formidlet kontakt til en arbejdsgiver. Heller ikke selv om ledighedsperioden har været lang. Og heller ikke selv om man har gået linen ud og mistet retten til dagpenge. End ikke akutjobpakken har betydet, at HK’s langtidsledige fik formidlet kontakt med en arbejdsplads selv om, arbejdsgiverne havde lovet at finde job til dem.  

Vi kan konstatere, at arbejdsgiverne alt for sjældent benytter beskæftigelsessystemet, når de skal rekruttere ny arbejdskraft.

Vi kan konstatere at jobcentrene bruger 3/4 af tiden foran computeren til administrativt arbejde og kontrol.  

Min holdning er: Et nyt system skal være meget bedre til at formidle kontakt med en ny arbejdsgiver, så perioden uden arbejde bliver så kort som muligt. Og vi skal forbedre samarbejdet mellem jobcentre, virksomheder og a-kasser, så vi får de mest sårbare ledige med.  

Frugtesløse strukturdiskussioner om, hvor rådighedsvurderingen skal ligge, fjerner fokus fra det vigtige: at få ledige i job hurtigt og effektivt. Og skrappere rådighedskrav giver ikke mening i et system med bare to års dagpengeret, tab af indtægt, en usikker fremtid og voldsomt skærpede genoptjeningskrav. De ledige HAR fattet pointen, at de skal søge arbejde. Det vil skrappere rådighedsregler ikke ændre på.  

For første gang i mange år er der håb om, at vi får nytænkt beskæftigelsessystemet, så dets primære formål er at bringe ledige i arbejde igen og helst med varig beskæftigelse frem for på kryds og tværs at kontrollere, om de ledige misbruger dagpengeretten.  

Håbet er lysegrønt.              

Ledige

Bloggere

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk