HK.dk logo

04. februar 2014

Mens vi venter på Carsten Koch

Ét aspekt har været helt fraværende i den offentlige debat om et nyt beskæftigelsessystem: Nemlig det altoverskyggende vigtige i, at reformerne ikke ender som en spareøvelse, skriver HK's formand Kim Simonsen.

I disse dage har vi, arbejdsmarkedets parter, afleveret høringssvar til regeringens ekspertudvalg – Carsten Koch-udvalget. Vi afleverede vores bemærkninger, sure som søde, til udvalgets rapport om en ny beskæftigelsespolitik, som forhåbentlig bliver bedre end den, de ledige lever med nu.

Parternes holdninger er kendte i offentligheden. På ”vores” side ønsker vi uddannelse og styrkelse af a-kassernes jobformidlende rolle de første seks måneder af ledighedsperioden. På ”deres” side, ønsker arbejdsgiverne al magt til de kommunale Jobcentre.

Men ét aspekt har været helt fraværende i den offentlige debat om et nyt beskæftigelsessystem: Nemlig det altoverskyggende vigtige i, at reformerne ikke ender som en spareøvelse. Naturligvis skal et nyt system med en ny organisering fungere både rationelt og effektivt, men de kommende politiske forhandlinger må ikke handle om at spare blot for at spare.

Så mens vi, parterne, venter på den endelige rapport fra Carsten Koch-udvalget og den efterfølgende politiske proces, er det tid til eftertanke.

Vi bruger 11,7 milliarder kroner årligt på den aktive beskæftigelsesindsats. Og det er de 11,7 milliarder, der skal fokuseres på nu. Derfor er det værd at huske Venstres og De Konservatives sommergruppemøder og de meldinger, der kom fra de to partier i den sammenhæng.

Her blev der nemlig talt beskæftigelsespolitik.

Ikke om, hvordan man kan forbedre systemet for de ledige, og om hvordan vi hurtigere og mere effektivt skal få de ledige i arbejde. Begge partiledere talte i stedet om, hvordan man kan spare på beskæftigelsessystemet. Det blev en konkurrence mellem de to partier om, hvem der bød højest i antal sparede kroner. Venstre meldte, at der kan spares fire milliarder kroner. De Konservative trumfede med mere end dobbelt op: 10 milliarder.

Når man holder de to beløb op mod de 11,7 milliarder, der udgør prisen på vores nuværende aktive beskæftigelsespolitik, så er der ikke meget tilbage at rutte med. Og måske derfor har der heller ikke været noget bud fra de to partier på, hvordan de vil organisere hverken beskæftigelsessystem eller –indsats effektivt og rationelt for både ledige og erhvervsliv.

Hos Venstre er de fire sparede milliarder et slutprodukt af partiets udspil: ”Hurtigere i job – reform i beskæftigelsesindsatsen”. Ifølge Venstre skal besparelserne fra udspillet gå direkte og ubeskåret til skatte- og afgiftslettelser. Det vil give nye job og skaffe ledige i arbejde.

Næppe noget, der skaber et bedre beskæftigelsessystem.

For De Konservative er besparelsen på 10 milliarder blot et politisk ønske om, at Danmark skal sænke udgifterne til niveau med gennemsnittet for OECD. Formand Lars Barfoed giver ingen anvisninger eller ideer til, hvor, hvordan eller hvorfor, der skal skæres. Blot at der skal skæres.

De to borgerlige partier har stået faddere til det nuværende beskæftigelsessystems kontrolregime og sendte det i 2010 på en uhørt chokkur ved at halvere dagpengeperioden. Men nu er de tavse – ingen af dem har villet afsløre deres bud er på et nyt og bedre beskæftigelsessystem.

Som modsætning er ekspertudvalgets rapport i sit første udkast udgiftsneutralt. Samtidig lægger udvalget vægt på, at systemet skal baseres på den enkelte lediges behov – man skal ikke mase alle gennem samme kontrol- og- sanktionsmodel. Det er en rose værd. Og i skarp kontrast til Venstre og De Konservative.

Og det er værd at tænke over, mens vi venter på Carsten Koch.

Arbejdsmarked Politik Ledig

Bloggere

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk