HK.dk logo

01. maj 2014

Kim Simonsens 1. maj-tale

Læs nedenfor den 1. majtale, som Kim Simonsen holdt i Thisted.

Kære venner. Eller: Kære kammerater, kan jeg fristes til at sige.

Indrømmet. Ordet ”kammerat” lyder skingert, når det bliver sagt i år 2014. Det klinger af kommunistiske slagord og arbejdskampe. Især når de røde faner blafrer i vinden, som de gør 1. maj.

Men det er jo kun en del af betydningen af ordet kammerat.

En kammerat er jo også en god ven. Én man står sammen med. Én med hvem man stoler på. Én man har et fællesskab sammen med.

Og når ”kammerat” bliver oversat med ”fællesskab”, så har det en helt anden betydning – og en helt anden relevans. For måske bliver dét ord – fællesskab - brugt alt for lidt. ….

Jojo. Nu ved jeg jo godt, at jeg er i Thy. Og thyboer har ikke givet slip på fællesskabet. Og da slet ikke jer, der sidder her. Her mønstrer Danmarks arbejderparti stadig 30 procent af stemmerne.

Og I er klar over hvilken del af fagbevægelsen, der kan tegne rigtige overenskomster, sørge for ordnede forhold på arbejdspladserne og sidde med ved bordet på Christiansborg.

En thybo narrer man ikke. En Thybo får man ikke bare sådan til at opgive fællesskabet. Men i resten af Danmark…! Og – jo – desværre også her i Thy. Dér halter det gevaldigt.

Dér er mange, der flytter sig væk fra fællesskabet. Morten Messerschmidt ser ud til at blive stemmesluger nummer 1 ved det kommende valg til EU-parlamentet. Venstre har vind i sejlene… joh… også her i Thy! Og i min del af verden melder folk sig ud af fagforeningerne.

I stedet køber de en forsikring i Det Faglige Hus eller Kristelig Fagforening i den tro, at det kan være hip som hap, hvor man betaler sit kontingent. Det skal bare være billigt.

Dérfor er det vigtigt at tale om fællesskab. I Nordjylland, i Østjylland, i København, i Thy – ja - i hele Danmark. Uanset om det handler om storpolitik i Europa, landspolitik på Christiansborg eller om det handler om vores arbejdsliv og familieliv. Fællesskabet er dét, der holder Danmark sammen. Fællesskabet er dét, det skal få os ud af krisen – og vi er på rette vej. Og lige nu ser jeg tegn på, at regeringen vil vise vejen og lytte til os – lytte til vælgerne.

Nu kunne I så kigge på mig og tænke: ”Hvorfor propper han ikke bare sin tale i en konvolut og sender den Helle og Bjarne.

Hvis der er nogen, der ikke har fattet, hvad ordet fællesskab går ud på, så er det da de to.”

Til det vil jeg bare sige: Jeg hører nye toner. DE hører nye toner. Og de har forstået budskabet. Nej. Jeg er ikke enig i alt, hvad regeringen foretager sig. Og ja. Jeg er også blevet skuffet mere end én gang.

Men nu - nu lytter de. I går lancerede regeringen et reformudspil på beskæftigelsesområdet – og jeg vil sige det på denne måde:

Det er rigtig svært at bevare pessimismen på de lediges vegne.

Regeringens reformudspil skrotter Lars Løkkes ønske om at spare fire milliarder på de ledige.

Regeringens reformudspil skrotter absurd aktivering, hvor granvoksne mennesker bliver bedt om at finde deres indre fugl.

Regeringens reformudspil skrotter tanken om, at hvis bare man stresser ledige nok, så finde de nok et arbejde.

Til gengæld lægger regeringens reformudspil vægt på, at ledige kan få en uddannelse, så de kommer i arbejde. Dét kalder jeg at lytte til vælgerne. Dét kalder jeg fællesskab.

Og så skal vi samtidig huske på, at regeringen rent faktisk HAR opnået resultater, som de bare ikke har været gode til at råbe op om: Regeringen har afskaffet fattigdomsydelserne, og flygtningefamilier har fået lov til at flytte ud af asylcentrene, så deres børn kan gå i skole.

Der er kommet en folkeskolereform og en reform af erhvervsuddannelserne.

Der er afsat 24 milliarder til kollektiv trafik i en såkaldt togfond.

Og det ser faktisk ud til, at den økonomiske politik virker, og vi er på vej ud af krisen.

Så, jo – i den relativt korte regeringsperiode er der faktisk sket en del, der fortjener ros. Og nu skal regeringen så forhandle en ny stor reform igen.

I HK har vi 12.000 arbejdsløse medlemmer, og for dem - og for alle andre ledige - håber jeg, at regeringen får Venstre til at makke ret ved forhandlingsbordet. For det er på høje tid at køre Claus Hjort og Inger Støjbergs umenneskelige system til ophug.

Én gang om året spørger vi de ledige HK’ere, hvordan de egentlig går og har det. Svaret er utvetydigt: De føler sig stressede og kriminaliserede. De føler, at det er deres egen skyld, at de er uden arbejde. Og de føler sig kontrolleret og mistænkeliggjort.

Blå bloks dagpengereform fra 2010 har føjet spot til skade: To år uden arbejde, og så er det ud. Uanset hvor længe, du har betalt til a-kassen.

I HK har vi set eksempler på mennesker, der har knoklet 40 år på arbejdsmarkedet, har mistet deres arbejde, og som nu er rystende nervøse for at miste deres dagpengeret. Oveni føler de, det er deres egen skyld.

Så kære Mette, Helle og Margrethe. Jeg håber, I får magt, som I har agt. Jeres reformudspil er et signal om, at enhver ikke er sin egen lykkes smed.

Jeres reformudspil er et signal om, at vi stadig tager hånd om hinanden i et samfund, vi kan være stolte af. Jeres reformudspil er et signal om, at I ikke har glemt fællesskabet.

I dag KAN være sidste 1. maj inden et folketingsvalg. Valget kan komme om fem måneder. Eller det kan komme om 15.

Så partierne er begyndt at kridte skoene og langtidsstege valgflæsket allerede nu. Det gælder ikke mindst vores ”venner” i Dansk Folkeparti.

Kan man ikke sige andet om Dansk Folkeparti og Kristian Thulesen Dahl, så er det, at de husker, hvem der stemmer på dem. Men så gør de heller ikke så meget andet. De lancerer ganske vist den ene gode ide efter den anden. Mange af dem er så besnærende, at vi må sige: Ja! Det vil vi gerne være med til. Og jeg forstår godt at vælgerne bliver fristede. For hvem vil ikke gerne have BÅDE guld OG grønne skove? Til gengæld kniber det gevaldigt for Dansk Folkeparti, når det kommer til ansvarligheden. For ansvarlighed trækker ingen stemmer. Så når Dansk Folkeparti siger ja og opdager, at det ja er upopulært, så løber de fra det igen, siger nej og vil rulle det hele tilbage.

Det gjorde de, da de i 2010 forkortede dagpengeperioden fra fire til to år midt i en lavkonjunktur og det gik som forudset: Arbejdsløse falder ud over kanten og mister forsørgelsen.

Det gjorde de, da de gik med til at sælge DONG-aktier til Goldman-Sachs. De løber fra beslutningerne og tørrer ansvaret af på alle andre. Og de vil gøre det igen. Og igen.

Men det gælder også Venstre: Venstre plejer at sige, at ”Venstre ved du, hvor du har”. Men hvor har vi Venstre, når Dansk Folkeparti svulmer op i størrelse? Når Venstre bliver nødt til at følge med Thulesen Dahl?

Venstre er EU-tilhængere.  Men Lars Løkke kalder EU-borgere fra Østeuropa for ”jordbærplukkere”, der ikke skal tro, de kan komme og nasse på vores velfærdssystem efter to dage i en jordbærmark. Dette blot fordi de som EU-borgere får den børnecheck, de er berettiget til efter at have betalt den høje danske skat. Og så fordi Dansk Folkeparti ville have sagt det samme!

Og Enhedslisten? De skal snart skynde sig, hvis de skal nå at kende deres besøgelsestid.   Hvis de da ikke ønsker at hjælpe en borgerlig regering til magten.

De seneste to år har Enhedslisten sagt nej til blandt andet en grøn fond, en rød finanslov, fradragsret for fagforeningskontingent og til betydelige tiltag mod social dumping. De er løbet fra forhandlingsbordet.

Så mit spørgsmål til Enhedslisten er: Hvem er I? Og hvad vil I? Alle os, der har hjertet siddende til venstre, vi spø’r: Kan vi stole på jer? Eller trives I i virkeligheden bedst i opposition?

Hvis Enhedslisten ellers vil, så har de mulighederne: I de kommende mange måneder vil der ske en masse på den politiske scene. Først og fremmest med beskæftigelsespolitikken. Men også energiafgifterne skal omlægges.

Børnechecken kommer i spil. Og et vækstudspil skal sikre dansk velfærd. Der er lige nu én finanslov tilbage, hvor Enhedslisten kan sætte solide, røde aftryk.

Kom nu ind i kampen, Johanne og Co. I har stadig tid inden et valg. Vis os, at I ikke bare er et rødt parti Vis os, I er et rødt parti, der vil opnå resultater!

Om tre ugers tid er der valg til Europa Parlamentet.

Egentlig er det store valgtema noget med en patentdomstol og suverænitetsafgivelse. Men det er der bare ikke mange, der vil høre om eller interesserer sig for.

Derfor har Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti i uskøn forening sat dagsordenen: ”Velfærdsturisme”. Og haft held til det.

De har talt direkte til den indre svinehund med påstand om, at østeuropæerne malker danske velfærdsydelser med EU's velsignelse.

Men sandheden er jo, at f.eks. polske arbejdere bidrager som alle andre til vores velfærd. Og at danskere henter flere penge hjem i f.eks. børnecheck fra udlandet, end vi giver ud.

Hvad nu hvis vi igen henter ordet ”fællesskab” frem.

Hvis vi ser Europa som et fællesskab mellem lande, der i århundreder med jævne mellemrum er røget i totterne på hinanden med død og lidelse som resultat?

Hvis vi gør det, bliver det så uendeligt meget sværere at tale om velfærdsturisme.

Fællesskabet sætter tingene i rette perspektiv. Så jeg synes, vi skal bruge valget til at kigge lidt udad på vores fællesskab, inden vi graver os alt for langt ned i krisedyndet. Jo. Vi har udfordringer i Danmark. Men de kan løses. Når vi taler krise, gæld, arbejdsløshedstal og langtidsledighed, så er vi jo ikke blandt de værst stillede i Europa. Vi er ikke i nærheden af lande som Grækenland, Frankrig og Spanien – undtagen når vi er på ferie.

Faktisk har arbejdsløsheden her i Danmark overhovedet ikke nået det høje niveau fra start-90’erne. Vi har ingen gæld. Vi har massive overskud i virksomhederne. Vi har kreditværdighed ude i verden. . Det skal vi prise os lykkelige for. For det giver os råderum.

Råderum til at bygge supersygehuse og motorveje som her i Nordjylland. Til at bygge broer. Til at forbedre den kollektive trafik.

Men der er stadig masser af plads til vækst inden for service. It. Innovation. Uddannelse.

Det kan regeringen satse på, hvis den vil. Og spiller den sine kort klogt, så vil mange af de muligheder, der tegner sig på den politiske scene, også kunne realiseres.

Men det kræver, at regeringen får arbejdsro uden at blive presset af os i baglandet.

Vi skal holde op med at tale om at vælte en siddende statsminister. For regeringen har vist nu, at den vil lytte. Den har vist, at den også sætter fællesskab i fokus. Den har vist, at vi ikke hele tiden bliver nødt til at sluge ”nødvendighedens politik”.

For det er vi godtnok trætte af. Vi er trætte af at alt bliver gjort op i produktivitet, hvor mange mursten, der bliver lagt oven på hinanden, hvor mange fladskærme, vi køber – bare fordi det er den eneste måde, BNP kan gøres op.

BNP har længe været regeringens eneste målestok for øget velfærd. Men hvad med det faktum, at vi passer på hinanden? At vi uddanner os? At vi i fællesskaber udretter noget større sammen, end når vi er alene?

Hvad med det faktum, at de tre faktorer tilsammen kan bringe os det sidste nøk ud af krisen – og holde os UDE af krisen?

Socialdemokrater! Husk at lønmodtagerstemmer har bragt jer til magten. Og uanset vores økonomiske skilsmisse i 2005, så er fagbevægelsen én af nøglerne til en valgsejr for jer.

Lyt til os: Vores medlemmer skal mærke, hvad en socialdemokratisk ledet regering går til valg på. En beskæftigelsesreform der rent faktisk gavner de arbejdsløse er et stort skridt i den rigtige retning. Så fortsæt ad den vej. Husk, hvem der stemmer på jer. Husk fællesskabet. God 1. maj.

Organisering Politik

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk