HK.dk logo

25. september 2014

Uddannelse skal føre til job

Det er et skridt i den rigtige retning, når regeringen over de næste år, ønsker 4.000 færre personer optaget på en lang række videregående uddannelser. Men det er for snævert at bruge ledighedsstatistikken til at udvælge de uddannelser, der skal optage færre studerende.

Regeringen annoncerede i forbindelse med Aftalen om Vækstpakke 2014, at der skulle ske en øget dimensionering – altså at visse uddannelser skal optage færre studerende. Og det er godt, at uddannelses- og forskningsminister, Sofie Carsten-Nielsen (R) nu sætter handling bag ordene. Hendes tanker om det fremtidige uddannelsessystem kan blandt andet læses på Politikens debatsider den 24. september 2014.

For uddannelser skal føre til job. Det gælder ikke kun de videregående uddannelser – det gælder alle uddannelser. Det er jo netop også en af præmisserne, bag den reform af erhvervsuddannelserne, der netop er vedtaget. For vi kan ikke være bekendt at uddanne unge til arbejdsløshed.

Regeringens eget kvalitetsudvalg har peget på, at vi i de kommende år vil stå med tusinder af unge med videregående uddannelser, som ikke kan finde arbejde inden for det område, hvor de er uddannet. HK lytter til eksperterne i udvalget og ser derfor Sofie Carsten-Nielsens ønske om at dimensionere uddannelserne som et skridt i den rigtige retning, især da ministeren ikke nødvendigvis ser øvelsen som en mulighed for at spare penge:

Pointen er jo ikke, at vi ikke skal uddanne os. Tværtimod. Uddannelse er det råstof Danmark skal leve af – som skal sikre, at vi kan skabe job og udvikle velfærden i Danmark. Pointen er, at de unge i højere grad skal ledes hen mod de uddannelser, som fører til beskæftigelse. For selvfølgelig er det godt og ønskværdigt, at mange tager en videregående uddannelse. Den skal bare helst føre til arbejde.

I HK har vi noteret os, at det især er universitetsuddannelserne, der, ifølge ministeren, skal skære i antallet af studerende. Flere unge skal ledes hen mod andre uddannelser -  det kunne fx være de erhvervsrettede videregående uddannelser på erhvervsakademierne, som faktisk fører til beskæftigelse.

Men – for der er et men.  Ministeren ønsker at optaget på de videregående uddannelser begrænses, og den måde, det skal gøres på, er, ved at lade ledighedsstatistikken bestemme: Høj ledighed giver nedskæring, lav ledighed gør ikke.

HK mener, at det er for ensidigt at gøre det på den måde.

Ledighed er selvfølgelig en væsentlig indikator for, om en uddannelse fører til beskæftigelse. Men man bør også tage højde for, om dimittenderne finder beskæftigelse inden for deres fag. Om en person er ledig eller beskæftiget er jo ikke udtryk for, om vi som samfund får nok ud af de penge, vi bruger på hans uddannelse. Får vi som samfund fx nok for vores penge, hvis akademikere ender i HK-job, som de hverken er uddannede- eller kvalificerede til? Nej vel.

Men en fornuftig omlægning af optaget til de videregående uddannelser er alt i alt et skridt i den rigtige retning. Uddannelser skal føre til job – vi kan ikke være andet bekendt over for hverken de unge eller skatteyderne.

Bloggere

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk