HK.dk logo

08. april 2015

Bedste medlemstal i mange år

Jannie og Lisa

Første kvartal 2015 er det bedste første kvartal i 20 år. Medlemmerne vælger os til i en grad, vi ikke har set længe. Vi har arbejdet målrettet med medlemstilfredshed, og det har virket. Det har kun kunne lade sig gøre, fordi medarbejdere og tillidsrepræsentanter i HK har arbejdet benhårdt.

Vi går ud af første kvartal med det bedste resultat i 20 år. Det er lykkedes os at skabe medlemsfremgang blandt betalende erhvervsaktive medlemmer. Derfor er der al mulig grund til at tro på, at vi når vores mål, så vi ved årets slutning har et medlemstal, der er højere, end det var ved årets begyndelse.    

Det gode resultat kommer ikke af sig selv. Det er en effekt af de initiativer og indsatser, medarbejdere og tillidsrepræsentanter laver på tværs af sektorer og afdelinger for at fastholde medlemmer og organisere nye. Medlemmerne har tillid til, at vi i HK kan gøre en forskel for dem, og at det er værd at være medlem af HK. 

Mange medlemmer styrker vores legitimitet 

Når vi arbejder så målrettet på at fastholde medlemmer og tiltrække nye, så er det fordi, vi på den måde styrker vores legitimitet. Jo flere vi er, jo stærkere er vores stemme, når vi taler medlemmernes sag.   

Det gælder både i det organiserende arbejde, når vi forhandler overenskomster, og når vi skal sikre at lønmodtagernes interesser varetages af de politiske beslutningstagere.   

Medlemmerne har tillid til, at vi kan gøre en forskel for dem. Den tillid skal vi imødekomme både i det daglige arbejde og ved at give deres stemme gennemslagskraft i den offentlige debat.   

Med et Folketingsvalg lige om hjørnet er det afgørende, at der kommer fokus på nogle af de emner, der er vigtige for HK’s medlemmer. Derfor har vi afholdt fokusgruppemøder med medlemmer ude i de enkelte lokalafdelinger og sendt et spørgeskema ud. Alt sammen for at give medlemmerne mulighed for at komme med deres ønsker og forventninger til politikerne. Det er de ønsker og forventninger, der styrer vores politiske arbejde.   

De vigtigste emner for medlemmerne er: dagpenge, jobskabelse, psykisk arbejdsmiljø, arbejdsvilkår og efter- og videreuddannelse. Det er vores fokusområder, når vi i HK skyder vores valgkamp i gang i løbet af foråret.   

I løbet af de næste par måneder vil jeg få muligheden for at komme i dialog med en masse lønmodtagere om de emner, der betyder noget for dem. Det glæder jeg mig til.   

HK’s medlemsfremgang er frem for alt godt for HK’s medlemmer. Sammen er du stærkere.  

Politik Tillidsrepræsentant HK-medlemmer

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk