HK.dk logo

28. oktober 2015

LO/FTF: sammenlægning inden 2019

Formandens blog fagbevægelses fremtid

Kim Simonsen forklare behovet for en sammenlægning af LO og FTF. Der er behov for handling ikke mere tale.
(DET TALTE ORD GÆLDER)

For en måneds tid siden var jeg en tur her i Nordjylland på besøg på Aalborg Syd - den sydlige del af universitetshospitalet her i Aalborg. Jeg var til møde om det nye supersygehus. Og dér sad vi: Lægesekretærer, portører, SOSU’er. Og jeg. HK, 3F ogFOA.

Vi talte om, hvordan en kæmpestor ny arbejdsplads - et supersygehus - skal skrues sammen.

Hvordan skal vi organisere os, så patienterne får den bedste oplevelse og behandling? Hvordan skal vi organisere os, så samarbejdet glider let og ubesværet?

Dét talte vi længe om. Det var en god diskussion.

Men ud over hende, der sad ved bordenden, var diskussionen uden sygeplejersker. Den var uden bioanalytikere. Uden jordemødre. Og hvorfor?

Var det, fordi sygeplejersker og jordemødre ikke arbejder sammen med lægesekretærer?

Var det, fordi SOSU’erne ikke arbejder sammen med bioanalytikere?

Eller var det måske fordi ingen af dem arbejder sammen med portørerne?

Nej.

Sådan er det naturligvis ikke. På et universitetshospital med tusindvis af ansatte er et samarbejde bydende – og afgørende - nødvendigt. Et godt samarbejde - med respekt for faglighed - giver hurtigere og bedre behandling og mere overskud til pleje.

Et godt samarbejde giver simpelthen et bedre sygehus.

Men hvorfor var kun halvdelen af faggrupperne med på det møde, så? - Fordi den anden halvdel hører under FTF.

Nu er det ikke, fordi jeg nødvendigvis mener, at større møder er bedre. Men at vigtige og store faggrupper ikke sidder ved samme bord, bare fordi vi ikke er i samme hovedorganisation. Dét er da underligt.

Og dumt.

Aalborg Syd er ikke det eneste eksempel på, at toppen af fagbevægelsen ikke lever i den samme virkelighed som medlemmerne. Hver evige eneste dag arbejder mennesker sammen på tværs af deres fag. Som regel uden de store problemer. Og uanset om de er medlem af den ene eller den anden hovedorganisation. Og jo – jeg ved godt, der kan være strid om faggrænser. Men det er nu som regel LO-forbund mod LO-forbund.

Så samarbejdet fungerer hver dag på danske arbejdspladser.

Det er kun os på toppen af kransekagen, der snakker og snakker - og aldrig handler. I HK mener vi, at LO og FTF skal gå fra ord til handling. Hellere i dag end i morgen.

For én ting er et møde på et supersygehus. Det kan vi nok ordne uden de store armbevægelser.

Men hvad med Ryanair?

Hvad med næste gang udenlandske løndumpere presser den danske model – for der VIL komme en næste gang – vil den danske model så kunne klare presset?

HK mener, at en samlet fagbevægelse - er en stærk fagbevægelse. Vi mener, at skal fagbevægelsen og den danske model overleve pres udefra, så skal vi stå sammen – offentlig og privat – skulder ved skulder.

Vi mener, at hvis vi skal blive på arbejdsmarkedet til vi er 70, hvis vi skal uddanne os hele livet, hvis vi skal kæmpe for et bedre arbejdsmiljø, så SKAL vi stå sammen. Se jer omkring ude på arbejdspladserne: Her arbejder folk sammen hver evig eneste dag. For en god arbejdsplads. For at opnå forbedringer. Skal vi så ikke også gøre det? Os der forhandler aftalerne og overenskomsterne? Jo. Selvfølgelig skal vi det.

Arbejdet med at lægge LO og FTF sammen må ikke gå i stå – og vi har brug for at sætte en deadline for os selv. Det kan vi gøre nu.

Lige så længe jeg kan huske, har vi diskuteret sammenlægning af LO og FTF. Så vi bliver ikke klogere af at forhale og udskyde arbejdet endnu en gang.

HK besluttede på vores kongres i 2013 at anbefale, at LO og FTF i løbet af 2016 og ’17 skal afklare grundlaget for en fælles hovedorganisation – med henblik på at danne én fælles organisation.

For nylig blev det så besluttet på LO’s hovedbestyrelse, at hele LO nu går ind for den model. Så hvis alt går godt – og hvorfor skulle det ikke dét – så vil vi kunne danne en ny hovedorganisation i 2017 eller i foråret 2018.

Cirka to år fra nu. Gør vi ikke det, frygter jeg, at projektet dør, og hvad sker der så? Ja - så dør muligheden for at skabe en stærk hovedorganisation, hvor lønmodtagerne står side om side. Så dør muligheden for at give arbejdsgiverne kamp til stregen – både de offentlige - og de private. Så dør muligheden for at give lønmodtagerne en stærk stemme på Christiansborg. Men værst af alt: Dør projektet, mister lønmodtagerne langsomt - men sikkert - deres styrke. Det sker allerede i øjeblikket. Og det må vi stoppe. Ellers mister vi den danske model.

Hvis kongressen vælger at støtte forslaget til kongresvedtagelse, bliver den næste LO-formands vigtigste opgave at udarbejde grundlaget for en ny hovedorganisation.

Politik

Bloggere

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk