Af Dennis Kristensen, FOA og Kim Simonsen

Bragt i Information 1. februar 2018

Med finansloven 2018 bliver der igen skåret i midlerne til Arbejdstilsynet. Denne gang med 15 millioner kroner. Det er både ærgerligt og uovervejet, fordi sådanne nedskæringer fører til dårligere psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Det ved vi af erfaring fra vores medlemmer, og det dokumenterede en COWI-undersøgelse fra LO i efteråret.

Arbejdstilsynet, arbejdsmiljøets vagthund, er afgørende, hvis vi skal forhindre, at alt for mange bliver ramt af stress – nogle endda så hårdt, at de falder helt ud af arbejdsmarkedet. Hvis sigtet er at lave en spareøvelse, er det langt bedre at give flere midler til Arbejdstilsynet. Så vil man kunne skrue ned for de udgifter, der følger af, at en medarbejder bliver syg eller nedslidt.

Nedslående nok fylder stress forsvindende lidt på den politiske dagsorden. Både i regeringens sundheds- og beskæftigelsespolitiske udspil, i finansloven og i fordelingen af satspuljemidlerne skal man lede længe efter tiltag til forebyggelse af stress.

Det kan undre, når Danmark har hårdt brug for flere hænder, og vi skal kunne holde i længere tid på arbejdsmarkedet.

Sidste år skønnede Danica Pension, at den årlige pris for stress i Danmark er på 16 milliarder kroner. Når forskerne spørger, svarer 15,6 procent af arbejdsstyrken i Danmark, at de føler sig stressede her og nu. Op mod hver fjerde sygemelding skyldes stress. Det svarer til, at ca. 35.000 danskere er sygemeldt med stress hver dag.

Kan vi leve med, at så mange bliver presset helt derud, hvor kroppen og hjernen skriger stop? Der, hvor man pludselig kan befinde sig i supermarkedet uden at kunne huske, hvordan man er kommet derhen?

Hvis vi som samfund skal vende skuden og skabe et arbejdsliv med overskud hele livet, kræver det en koordineret indsats.

Derfor er det på høje tid, at vi får en national handlingsplan, hvor politikere, arbejdsgivere, fagbevægelsen, jobcentre og sundhedsvæsen arbejder sammen – både før, under og efter et stressforløb – så den stressramte bliver mødt af et sammenhængende forløb, hvor roller og opgaver er klart fordelt.

Skurken er det dårlige arbejdsmiljø

Ingen skal stå alene med stress. Og stress må aldrig blive den enkeltes skyld. Forskningen peger tydeligt på, at dårligt arbejdsmiljø er den helt store skurk. Det viser eksempelvis undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2016 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Ud af dem, som føler sig stressede ofte eller hele tiden, peger 94,9 procent på arbejdet som en del af årsagen.

De arbejdsgivere, der går forrest i kampen mod stress, ved, at det lønner sig. At det kan ses på bundlinjen. Der er brug for, at flere arbejdsgivere melder sig under fanerne – og de har brug for støtte.

FOA og HK mener, at man fra politisk side bør give arbejdspladserne en hjælpende hånd ved at indføre tre krav:

For det første skal arbejdsmiljørepræsentanter og ledere have mere uddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Som chef kan det være vanskeligt at bekæmpe stress, hvis man mangler svar på spørgsmål som: ’Hvordan får jeg bedst taget stressproblematikker i opløbet?’ eller ’Hvordan hjælper jeg bedst en medarbejder tilbage i jobbet efter en stresssygemelding?’.

For det andet skal alle danske arbejdspladser have en stresspolitik med klare retningslinjer for, hvordan man skal gå til værks, hvis stressproblemer begynder at vise sig. Ved stresssygemeldinger skal der i samarbejde med den stressramte udarbejdes en plan, der både omfatter behandling og medarbejderens tilbagevenden til arbejdet.

Sidst – og som det vigtigste – skal Danmark have klare regler for det psykiske arbejdsmiljø, og for hvordan man forebygger og håndterer stress. Når alle ved præcist, hvordan man skal bære sig ad, er det nemmere at forebygge stress og tage hånd om problemet.

HK og FOA er sammen med en række andre organisationer med i Stressalliancen. De fremlagde i årets begyndelse disse budskaber for de politiske ordførere på Christiansborg.

Behovet for klarere regler for det psykiske arbejdsmiljø er også netop blevet diskuteret på en stor høring afholdt af LO og Teknologirådet på Christiansborg. Her var det glædeligt, at samtlige politikere i panelet – fra S, DF, V, EL, og SF – var villige til at se på behovet for dette.

Regeringen, arbejdsgivere og fagbevægelse bør sætte sig sammen for at finde løsninger. Det har vi en lang tradition for i Danmark. Den skal vi holde i hævd, hvis vi skal bane vejen for et godt arbejdsmiljø til alle og sikre, at vi har den arbejdskraft, fremtidens Danmark skal bruge.