Vi er derfor villige til at se nærmere på, om de administrative byrder er for tyngende i forhold til deres formål. Ingen ønsker administration for administrationens skyld. Det gælder selvfølgelig også HK. Det er også derfor, vi har foreslået, at man kan se nærmere på administrative byrder i en mini-trepart. Og så må vi se, om der er hold i arbejdsgivernes påstande. 
 
Derfor tager Radikale Venstres Martin Lidegaard fejl, når han i Politiken d. 13. august peger på et nødråb fra det danske arbejdsmarked. Det skulle dreje sig om bedre muligheder for at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Her fremhæver Martin Lidegaard, at det ikke kun er arbejdsgiverne som efterspørger dette, men også HK. Det er ikke korrekt. Og desværre misforstår Martin Lidegaard, hvad HK har peget på. 
 
HK ønsker ikke en lempelse af beløbsgrænsen. Tværtimod. Vi mener, at den bør opjusteres svarende til lønudviklingen, så den reelt afspejler lønniveauet i det danske arbejdsmarked. HK ønsker ej heller, at politikkerne åbner andre kattelemme, som tillader at ikke-EU arbejdskraft kan snige ind på vores arbejdsmarked. Danske virksomheder har adgang til en arbejdsstyrke på ca. 240 mio. EU borgere. Der er rig mulighed for, at virksomhederne kan tiltrække kvalificeret EU-borgere til Danmark, hvis de ikke kan finde den nødvendige arbejdskraft inden for landets grænser. 
 
Martin Lidegaard er selvfølgelig meget velkommen til at komme forbi HK til en snak om arbejdsmarkedet, og hvad det er HK egentlig foreslår, når det kommer til udenlandsk arbejdskraft. I HK-huset er døren altid åben for gode løsninger og kaffe.