Bragt på Altinget 6. september 2018

Danske virksomheder skal have de bedst mulige vilkår for at eksistere og udvikle sig – på danske vilkår.

Vi skal ikke have et bøvlet og bureaukratisk system, når virksomheder skal ansætte udenlandsk arbejdskraft, men et system, der er fair og til at arbejde med.

Derfor skal der også være mulighed for at skaffe sig arbejdskraft udefra, hvis kompetencerne ikke kan findes her til lands. Og det er der.

Der er for det første godt 240 millioner lønmodtagere i EU, som alle har fri adgang til jobs i Danmark. Og så er der ordninger, der åbner døre for arbejdstagere fra lande uden for EU. Så mangler der arbejdskraft, er det bare med at hente den ind.

DA’s direktør Jacob Holbraad har i Berlingske kritiseret mig for, at jeg overser en meget aktuel mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark, og at jeg antyder, at nogle arbejdsgivere lønner udlændinge lavere, end de ville have lønnet en dansker.

Lad mig bare slå fast, at jeg ikke mener, at manglen på arbejdskraft er alarmerende. Det bygger jeg på fakta fra den branche, som på nuværende har de stærkeste udfordringer, nemlig byggeriet, som for kort tid siden slog fast, at markedet for byggeri ikke er overophedet, men bare kommet godt op i det tempererede område. Et andet faktatjek er at se på lønningerne. For stiger manglen på arbejdskraft, ja, så stiger lønnen. Sagen er bare, at lønningerne ikke er steget i flere år. Det fik da også Nationalbankdirektøren til tidligere på sommeren at slå fast, at der er plads til lønstigninger.

Ikke samme løn for Pjotr som for Peter

Jeg anerkender, at der er lokalområder, brancher og enkelte fag, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Men manglen er ikke generel, og vi har gode ordninger til at hente folk hertil, hvis det er nødvendigt. Enten ved de tjener en årsløn over 417.800 kroner, som vel at mærke er inklusive feriepenge og pension, eller ved at stillingen står på positivlisten, så lønkravet bortfalder.

Når jeg antyder, at lønnen ikke altid er den samme for Pjotr og Pedro som for Peter, så er det, fordi ny forskning fra FAOS viser, at østeuropæere ofte lønnes lavere end danskere.

Desværre uanset om der er overenskomstdækning eller ej. Jeg ser gerne på, hvordan vi dels kan få en skærpet statslig kontrol af løndumping og dels kan indføre bestemmelser mod dumping i overenskomsterne. Og måske vil DA være med til det, for jeg kan jo med glæde læse i medierne, at Holbraad og jeg er enige om, at arbejde udført i Danmark skal lønnes dansk. Jeg bliver bare alligevel lidt betænkelig, når jeg ser, at det er nødvendigt for Holbraad at understrege, at det er sådan “i udgangspunktet”. For mig at se må det altid være sådan. Ingen tvivl om det.

Jeg vil dog gerne komme Holbraad og virksomhederne i møde, hvis bøvl og bureaukrati gør det unødigt omstændeligt at hente arbejdskraften hertil.

Lad os sammen se på det. Reglerne i sig selv er gode nok, og HK ønsker ingen administrative benspænd. Tværtimod. Vi ønsker altid, at administration er fair, enkel og gennemskuelig. Også når det gælder reglerne for udenlandsk arbejdskraft.