Derfor er det på høje tid, at vi p får en national handlingsplan, hvor politikere, arbejdsgivere, fagbevægelsen, jobcentre og sundhedsvæsen arbejder sammen. Det er på tide, at vi arbejder sammen på tværs af de siloer, som vi normalt arbejder indenfor. Målet er, at stressramte bliver mødt af et sammenhængende forløb, hvor roller og opgaver er klart fordelt - både før, under og efter et stressforløb

Arbejdstilsynet, arbejdsmiljøets vagthund, er afgørende, hvis vi skal forhindre, at alt for mange bliver ramt af stress – nogle endda så hårdt, at de falder helt ud af arbejdsmarkedet. 

Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere skal have mere uddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Som chef kan det være vanskeligt at bekæmpe stress, hvis man mangler svar på spørgsmål som, ”hvordan får jeg bedst taget tegn på stress i opløbet? ”, eller ”hvordan hjælper jeg bedst en medarbejder tilbage i jobbet efter en stress-sygemelding? ”

Vi kan se, at stress på arbejdspladsen falder til en fjerdedel og sygefraværet til det halve, når man mødes af god ledelse. Men kun hver anden leder er uddannet i at håndtere stress og psykisk arbejdsmiljø. Det går ikke, for viden er vigtig. 

Og som noget af det vigtigste skal Danmark have klare regler for det psykiske arbejdsmiljø og for hvordan man forebygger og håndterer stress. Når alle ved præcist, hvordan man skal bære sig ad, er det nemmere at forebygge stress og tage hånd om problemet. 

Regeringen, arbejdsgivere og fagbevægelse bør sætte sig sammen for at finde løsninger. Det har vi en lang tradition for i Danmark. Den skal vi holde i hævd, hvis vi skal bane vejen for et godt arbejdsmiljø til alle og sikre, at vi har den arbejdskraft, fremtidens Danmark skal bruge. Vi kan ikke være andet bekendt.

Derfor peger HK på en række konkrete initiativer, der kan være med til at sikre et godt arbejdsmiljø og styrke trivslen.

  • Alle danske arbejdspladser skal have en stresspolitik med klare retningslinjer for, hvordan man skal gå til værks, hvis stressproblemer begynder at vise sig. Ved stress-sygemeldinger skal der i samarbejde med den stressramte udarbejdes en plan, der både omfatter behandling og medarbejderens tilbagevenden til arbejdet. Hvordan skal der f.eks. skrues på arbejdsopgaver i forløbet? 
  • Som det vigtigste skal Danmark have klare regler for det psykiske arbejdsmiljø og for hvordan man forebygger og håndterer stress. Når alle ved præcist, hvordan man skal bære sig ad, er det nemmere at forebygge stress og tage hånd om problemet. 
  • Stressbehandling er en sundhedsydelse, og der skal være tilstrækkelig adgang til kvalificeret behandling på stressklinikker kommunalt og regionalt.

 

Bedre arbejdsmiljø