Bragt i Jyllands-Posten 6. december 2019

Det er en skam, at Soulaima Gourani i sit debatindlæg bragt her i avisen for nylig bruger ordet »funktionærnation« som et skældsord. For jeg tror ellers, at vi deler analysen af, hvordan Danmark får godt gang i nye vækstmotorer og skaber arbejdspladser.

Ja, automatisering og den digitale udvikling kommer til at påvirke fremtidens vækst og arbejdsmarked drastisk. Og den påvirkning gør det kun endnu mere centralt at sørge for gode rammer til de danskere, der har idéen, modet og evnerne til at kaste sig ind i iværksætteriets verden.

Men gode rammer er ikke kun adgang til investorer og kapital.

Det er, som Soulaima Gourani selv er inde på, også adgang til den arbejdskraft, man har brug for.

Funktionærtradition og iværksættertradition er derfor ikke hinandens modsætninger. De er hinandens forudsætninger.

Iværksætteri er afgørende for vækst og udvikling, men Danmark var aldrig blevet så stærkt et samfund uden en veluddannet arbejdsstyrke.

Springet fra den gode idé til en bæredygtig virksomhed kræver f. eks., at der er styr på salgsprocesser, regnskab, administration og kommunikation. Danmarks innovative og energiske iværksættere har fortjent medarbejdere, der med kyndig hånd kan varetage de funktioner på en tidssvarende måde på højde med den digitale udvikling. Og en arbejdsstyrke, der altid er klædt godt på til at modsvare krav og behov på et omskifteligt arbejdsmarked.

Med andre ord er der ingen vej udenom massive investeringer i efter-og videreuddannelse. Løbende opkvalificering er en af de helt store nøgler, hvis flere spæde danske virksomheder skal vokse sig stærke.

Så lad os fokusere mere på det.

Og på hvordan forskellige fagligheder og funktioner understøtter hinanden. Sætter vi falske modsætninger op mellem Danmark som funktionærnation, iværksætternation eller produktionsnation, vil det blot blokere og forplumre debatten om, hvordan vi får et iværksættermiljø i verdensklasse.

Og det er den debat for vigtig til.