Bragt på Altinget.dk d. 28. april 2020

Nu hvor regeringens, Folketingets og befolkningens store arbejde for at bremse smittespredningen ser ud til at bære frugt, fylder et spørgsmål mere og mere:

Hvordan rejser Danmark sig bedst igen, efter at coronakrisen har slynget os ud i ukendt terræn, fået ledighedskøen til at vokse voldsomt og givet vores økonomi bøllebank?

Fra tilhængere af en trickle down-økonomisk tilgang lyder svaret endnu en gang: Topskattelettelser og lavere selskabsskat. Men hvis vores samfund skal have gang i hjulene igen, må vi gå den stik modsatte vej.

Der er brug for at skrue op for det offentlige forbrug, investere massivt og holde hånden under de ledige.

Bedre sikkerhedsnet for ledige

Når coronakrisen gør det ekstraordinært vanskeligt at finde et job, er det kun rimeligt at give længere dagpengeret til ledige, der ellers risikerer at miste den.

Christiansborg har taget de første vigtige skridt i form af en hjælpepakke og forlængelsen af aftalen. Men lad os sikre, at sikkerhedsnettets huller ikke bliver for store, så folk falder igennem, hvis fyresedlen kommer.

Derfor skal resten af 2020 være en neutral periode i dagpengesystemet. En tid, der simpelthen ikke tæller med i forbruget af dagpengeretten.

Samtidig er det på tide at stoppe den udhuling, som år for år gør dagpengene mindre værd. Og så skal ledige have en højere dagpengesats i de første tre måneder af deres dagpengeperiode, så det ikke bliver for stor en økonomisk mavepuster at gå fra sin løn til dagpenge.

Invester massivt i uddannelse

Ledige skal også have bedre muligheder for opkvalificering. Det er helt afgørende at gøre det nemmere at videreuddanne sig.

For hvordan skal vi som samfund lykkes med at skabe vækst og job, hvis ikke vi har de kompetencer, som det kræver på et arbejdsmarked i forandring?

Danmark skal satse benhårdt på uddannelse, så vi kommer klogere gennem krisen. Lad os få fjernet stopklodser for ledige, der vil bygge ovenpå deres faglighed.

Sig farvel til reglen, der står i vejen for ledige med en kort videregående uddannelse, fordi deres uddannelse ikke betegnes som forældet.

Giv ledige lov og mere frihed til at vælge jobrettet uddannelse – før der er gået fem uger. Og lad os også få ryddet barriererne af vejen for ansatte, så de bedre kan veksle mellem job og skolebænk.

I dag er det ofte uoverskueligt og dyrt, og det er vi nødt til at få lavet om på. Hele efter- og videreuddannelsessystemet trænger til et markant løft.

Styrk den grønne omstilling

Derudover skal Danmark investere i at stå stærkere digitalt. Ikke kun i forhold til kompetencer, som digitalisering, automatisering og ny teknologi stiller større og større krav til.

Danmark skal også stå stærkere, når det drejer sig om vores digitale infrastruktur, sådan at alle fra Gedser til Skagen har god internetadgang og høj online sikkerhed.

Som del af indsatsen for at slippe ud af krisens kløer giver det også rigtig god mening at se på grønne tiltag – hvad enten det så eksempelvis drejer sig om solcelleparker eller flere ladestandere til el-biler – der både er gode for beskæftigelsen og den grønne omstilling.

Den strategi er ikke gratis. Men vi kan ikke spare os ud af krisen. Vi skal investere os ud af den.