Af Kim Simonsen, formand for HK Danmark, Laurits Rønn viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv og Søren Heisel, forbundssekretær i 3F. Bragt på Altinget.dk d. 25. juni 2020

Mange unge står i en svær situation i denne coronatid med blandt andet lukning af uddannelser.

Det har fået Dansk Industri til at foreslå, at alle studerende på videregående uddannelser kunne få et halvt års ekstra SU til at færdiggøre deres studier.

Erhvervsskoleeleverne står dog i en langt vanskeligere situation end universitetsstuderende, og vi mener derfor, at man i stedet bør lave en indsats her. 

En generel SU-forlængelse er dyr og urimelig

Det er de færreste universitetsspecialer, der kræver, at man fysisk er på universitetet, og derfor virker det også voldsomt at give alle studerende mulighed for at forlænge studiet i et halvt år, når krisen kun har varet tre måneder.

Prisen for Dansk Industris forslag kan løbe op i hele 600 mio. kr.

Der er naturligvis en gruppe universitetsstuderende, som er dybt afhængige af for eksempel laboratorieforsøg, som med rimelighed kunne tilgodeses.

Det gælder i høj grad også for professions- og erhvervsakademiuddannelserne, hvor samspillet mellem teori og praksis er en del af uddannelsernes dna.

Men en generel SU-forlængelse er en både dyr og urimelig måde at bruge samfundets penge på.

Der er i stedet brug for at hjælpe de mange unge, som er kommet i klemme, fordi deres uddannelser er funderet i praksis.

Trepartsaftalen er ikke nok til erhvervsskoleelever

Mens man godt kan lave ekspertinterviews og få vejledning uden at mødes fysisk, så er det svært at blive bager uden adgang til et køkken eller tømrer uden adgang til et værksted.

Og det har for eksempel langt større konsekvens at få skåret 10 uger af et 20 ugers grundforløb, end at få skåret 10 uger af en fem år lang uddannelse.

Omkring 14.500 erhvervsskoleelever skal til sommer finde en praktikplads på et arbejdsmarked, der har det overordentligt svært oven på corona.

Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge er et godt grundlag for at holde hånden under området i en svær tid, men der skal mere til.

Behov for en pakke med yderligere initiativer

Man kunne for eksempel give mulighed for at forlænge grundforløbet for elever, der har behov for det på grund af tabt praktisk undervisning, eller give mulighed for at fremrykke skoleperioder, så alle ikke skal have praktikplads samtidig.

Samtidig kan man passende understøtte initiativer, som styrker den praktiske undervisning i skolepraktikken - for eksempel ved at inddrage virksomheders ledige lokaler og udstyr som del af den praktiske oplæring.

Mulighederne er mange, og der er stadig behov for en pakke med yderligere initiativer, som hjælper erhvervsuddannelserne og deres elever.

Der er mange ender, der skal nå hinanden, hvis ikke vi skal tabe en gruppe unge mennesker på gulvet, som samfundet i den grad har brug for på den bare lidt længere bane.

Forslaget fra Dansk Industri er sympatisk, men vi står lige nu med et hav af coronaregninger, og hårde prioriteringer ligger forud.

Derfor giver det mening at se på, hvem krisen har ramt hårdest, og der mener vi, at prioriteringen af de universitetsstuderende er skæv.