Af Christel Schaldemose, Gruppeformand for de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet og Kim Simonsen, formand for HK Danmark. Bragt i Avisen Danmark, 23. november 2020

Kunstig intelligens fylder mere og mere i vores hverdag og i vores arbejdsliv. Måske også mere end vi lige går og tror. Det er på mange måder positivt. Ny teknologi, automatisering og digitalisering rummer vækstpotentialer, gode job og nye muligheder.

Der er masser af danske interesser og arbejdspladser på spil - eksempelvis i digitale løsninger, som Danmark kan eksportere.

Men hvis Danmark vil høste gevinsterne, kan vi ikke halse efter USA og Kina i et kapløb, hvor vi allerede er bagud på point.

Det er ingen hemmelighed, at techgiganter i USA og Kina i kraft af deres markedsdominans har styret showet. Ser man på verdens ti største techvirksomheder - eller for den sags skyld de ti førende universiteter inden for kunstig intelligens - er alle enten amerikanske eller kinesiske. Danmark og EU sakker med andre ord bagud.

Skal udviklingen vendes, kræver det blandt andet, at der postes større summer i kunstig intelligens og den teknologiske udvikling i EU. Men det handler ikke kun om teknologien i sig selv. Danmark og EU skal ikke bare blindt kopiere de to frontløbere. Vi skal adskille os fra dem og spørge os selv: Hvad kan vi, som USA og Kina ikke kan?

Danmark og EU kan fastsætte gode og retfærdige spilleregler for kunstig intelligens. Regler, der modsat USA og Kina ikke bygger på virksomhedernes profit eller en statsstyret overvågningsindustri, men på etiske principper og grundlæggende rettigheder. De regler skal vi til at have på plads. For udviklingen venter ikke på nogen.

Danmark og EU kan fastsætte gode og retfærdige spilleregler for kunstig intelligens. Regler, der modsat USA og Kina ikke bygger på virksomhedernes profit eller en statsstyret overvågningsindustri, men på etiske principper og grundlæggende rettigheder. De regler skal vi til at have på plads. For udviklingen venter ikke på nogen.

Derfor er vi også glade for, at EU-Kommissionen i løbet af det kommende år vil præsentere en række lovforslag, der skal sikre, at mennesket kommer i centrum for udviklingen af den nye teknologi. Den skal ikke erstatte mennesket, den skal supplere os. Derfor skal vi have et fælles etisk grundlag for teknologien, der udover at skabe tydelige rammer for brugen af kunstig intelligens også sikrer tilliden hos forbrugere og ansatte.

Alt det kræver naturligvis, at EU melder sig ind i digitaliseringskapløbet. For hvis vi skal udnytte potentialerne bedst muligt, kræver det, at vi finder fælles fodslag i EU og rykker i samlet flok for at undgå, at medlemslandenes forskellige regler for og brug af kunstig intelligens ender med at blive et negativt konkurrenceparameter i forhold til Kina og USA. Den risiko kan vi kun afhjælpe, hvis vi tør satse ambitiøst på en EU-udvikling, der sikrer, at arbejdspladser ikke bare flytter ud af Europa, når de beslutter sig for at tage på digitaliseringseventyr.

Men det er ikke kun i de europæiske institutioner, at presset skal lægges. Fagbevægelsen skal også være mere offensiv på den digitale dagsorden og blive bedre til at vise hinanden og vores europæiske søsterorganisationer, at vi skal gå helhjertet ind i kampen for at sætte en kurs, der har mennesket og medarbejderen i centrum.

Det er afgørende, at udviklingen ikke træder den enkeltes datasikkerhed og arbejdsmiljø under fode. Kunstig intelligens og ny teknologi skal bruges til at skabe gode job - ikke til at spare arbejdskraft væk. For teknologien alene skaber ikke fremdriften. Det er i samspillet med mennesket, at magien opstår. Når medarbejdere i kraft af deres ekspertise og kompetencer bruger kunstig intelligens og andre teknologiske midler til at skabe mere værdi og bedre service for borgere og kunder.

Derfor er investeringer i uddannelse og opkvalificering ikke til at komme uden om, hvis Danmark og EU skal stå stærkere i forhold til Kina og USA. Hvis man drømmer om at bruge kunstig intelligens og ny teknologi som vej til vækst, arbejdspladser og milliardgevinster, får man hårdt brug for en arbejdsstyrke, som har de kompetencer, der skal til for at gøre drømmen til virkelighed.

Målet om en udvikling, som alle er rustet til at tage del i, sætter etik i højsædet og respekterer borgeres og medarbejderes rettigheder, når vi ikke i morgen. Men lad os rykke tættere på målet - både i Danmark og i EU - ét skridt ad gangen. Vi er i hvert fald parate.