Anja C. Jensen

Af Anja C. Jensen, formand for HK Danmark

Lad mig starte med at slå fast: Vi deler analysen og bekymringerne, som reformkommissionen ønsker at løse. Vi får ikke det optimale ud af vores uddannelsessystem som det er skruet sammen i dag. Det er bare en fejl, hvis man går enøjet til opgaven, ved at tro alle problemer løses på universiteterne. Det er i debatten flere gange blevet fremhævet, at for mange unge får en for dyr og lang uddannelse på universiteterne, og at vi med fordel kunne uddanne flere på mellemlangt eller kortere niveau. Så langt så godt. For hvorfor skal svaret fra politisk hold så være at ændre på strukturen på universiteterne, når vi allerede har et uddannelsessystem der virker? Vi har erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, der netop løser behovet for en arbejdskraft, som både har teoretisk og praktisk viden med sig ud på arbejdsmarkedet. Det giver ingen mening – og vil i øvrigt gå ud over kvaliteten – hvis universiteterne pludselig skal bredes endnu mere ud til også at udbyde de erhvervsrettede videregående uddannelser. Hvad blev der af universiteterne som forskningsbaserede og højt specialiserede? Og hvad er det for et signal at sende til erhvervsakademierne og professionshøjskolerne, at universiteterne nu også skal til at løse den opgave de er sat i verden for? Jeg så hellere, at man styrkede det, der faktisk virker, i stedet for at opfinde nye opgaver til universiteterne.

Heldigvis lægger Reformkommissionen også op til, at der skal sættes flere penge af til efter- og videreuddannelse. Livslang læring er en helt essentiel del af løsningen på de problemer vi ser i vores uddannelsessektor, og noget vi i HK har kæmpet i årevis for at råbe politikerne op om. Hvis vi som samfund ønsker, at langt flere skal blive på arbejdsmarkedet i længere tid og dermed udskyde pensionen, så skal flere også have mulighed for at lære noget nyt og skifte retning i deres arbejdsliv. Der er et meget vigtigt element man skal huske i efteruddannelses-dagsordenen: Den almindelige lønmodtager. De mennesker vi skal opkvalificere for at være klar til de udfordringer der venter os i fremtiden, må og skal være afgørende for de kommende reformer. Så det bliver spændende at følge med i, hvordan regeringen og partierne på Christiansborg vil gribe de bolde, der nu er blevet smidt op i luften af Reformkommissionen. Jeg håber, at uddannelsessystemet rustes til fremtiden, og at hele uddannelsessektoren tænkes med i løsningerne. Vi kommer ingen vegne i uddannelsessystemet med kassetænkning og tunnelsyn. 

Læs: HK’s uddannelsesindspil til Reformkommissionen her