Af Nana Bule, forperson, Digitaliseringsrådet, adm. direktør, Microsoft Danmark og Island. André Rogaczewski, administrerende direktør og stifter, Netcompany. Tommy Ahlers, iværksætter, tidligere MF’er samt uddannelses- og forskningsminister. Mikkel Flyverbom, professor, Copenhagen Business School. Pernille Blach Hansen, regionsdirektør, Region Midtjylland. Pernille Halberg Salamon, kommunaldirektør, Hørsholm Kommune. Anja C. Jensen, forbundsformand, HK Danmark. Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør, DIDigital. Brian Mikkelsen, administrerende direktør, Dansk Erhverv. Andreas Cleve, administrerende direktør og stifter, Corti. Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal. Bragt på Altinget d. 23. marts 2023.

Det er et vigtigt skridt for den digitale dagsorden, at Danmark har fået Marie Bjerre ved roret i et spritnyt digitaliseringsministerium. Men regeringen må ikke hvile på laurbærrene, hvis vi skal kunne bruge digitalisering og ny teknologi til at afhjælpe nogle af Danmarks samfundsudfordringer.

Regeringen skal hurtigt fra start med sit nyetablerede digitaliseringsministerium. For digitalisering og ny teknologi kan bidrage til at skabe vækst, velfærd, eksport og grøn omstilling til gavn for os alle. Vi har derfor som samfund et ansvar for at afsøge digitaliseringens potentialer og anvende den der, hvor det kan skabe mest værdi. 

Danmark er allerede langt med den digitale omstilling. Og vi kan komme endnu længere med den teknologi, vi har til rådighed. Danmark har nogle af verdens mest strukturerede data. Data, der kan danne grundlag for udviklingen af nye innovative løsninger, og som kan understøtte bedre og mere effektive arbejdsgange i både den offentlige og private sektor.

Det har vi brug for, hvis vi i fremtiden skal kunne tage hånd om vores børn, ældre og udsatte, og hvis vi skal kunne lette presset på vores sundhedsvæsen.

En samlet strategisk retning for Danmark

Vores fokus skal være på at skabe værdi for borgere, medarbejdere, virksomheder og vores samfund som helhed. Og på at værne om tilliden til det digitale samfund.

Vi har derfor en vigtig fælles opgave i at drøfte og anskueliggøre værdien af digitaliseringen og dens potentialer. Derfor bør regeringen insistere på at tage de komplekse etiske og lovgivningsmæssige diskussioner om anvendelse af teknologi og data.

De diskussioner er nødvendige for, at vi kan fortsætte den digitale omstilling på en ansvarlig måde. Netop derfor har Danmark også brug for en digitaliseringsminister, der sætter sig i spidsen, tager ansvar og leder Danmarks digitale udvikling. Det har vi store håb til, at Marie Bjerre vil gøre. 

Det er først og fremmest vigtigt, at der bliver fastlagt en samlet strategisk retning for Danmark i en national digitaliseringsstrategi. Den tidligere regering og Digitaliseringspartnerskabet har allerede gjort et godt og grundigt forarbejde.

Vi vil gerne fremhæve syv områder, som bør ligge øverst på ministerens skrivebord og have en fremtrædende plads i digitaliseringsstrategien:

Bedre anvendelse af data og ny teknologi

 Det går for langsomt med at udbrede digitale løsninger på tværs af både den offentlige og private sektor. Regeringen bør derfor sætte yderligere skub på udbredelsen af de værdiskabende digitale løsninger, der allerede findes, eksempelvis kunstig intelligens og robotter.

Regeringen bør derfor have fokus på at styrke brugen af og investeringerne i automatisering og robotter i virksomhederne, i industrien og i det offentlige. 

Samtidig bør regeringen anlægge en strategisk retning for de nye teknologier, man kan se, kan få stor samfundsværdi på sigt. Det gælder for eksempel kvanteteknologi.

Fokus på regler og rammer

 Digitaliseringen af samfundet står oven på et komplekst regelgrundlag, der er svært for mange virksomheder og myndigheder at gennemskue og navigere i. Det udgør en stor barriere for, at gode digitale løsninger tages i brug. Enkle og transparente love og regler samt digitaliseringsklar lovgivning bør derfor være en høj prioritet.

Danske virksomheder og myndigheder påvirkes samtidig i disse år af en stor bølge af international lovgivning fra EU. Der er derfor behov digital regulering, som kan fremtidssikre rammevilkårene i hele EU.

Her bør Danmark positionere sig med en stærkere stemme, så vi sikrer, at lovgivningen finder den rette balance mellem nødvendige principper og regler på den ene side, og mindst mulig bureaukratisk bøvl for virksomheder og myndigheder på den anden side. 

Ansvarlig digitalisering med fokus på mennesker

 Når vi anvender og udvikler ny teknologi og digitale løsninger, skal vi sikre, at det i sidste ende bliver værdiskabende. Og vi skal have øje for de afledte konsekvenser, der kan følge med teknologien. Regeringen bør derfor forsøge at påvirke diskussionen om ansvarlig digitalisering i EU og gøre det til en dansk konkurrencefordel.

Samtidig skal vores løsninger være brugervenlige, og når nye løsninger implementeres, skal der sikres ejerskab blandt de borgere, virksomheder og medarbejdere, som til dagligt er tæt på borgerne.

Endelig har regeringen et ansvar for at sikre, at digitalt udfordrede borgere og virksomheder får den nødvendige hjælp og mulighed for gode alternativer. 

Digital grøn omstilling

 Regeringen har hævet sine klimamål. Det er rigtig godt. Men hvis regeringen skal nå sine mål, er der behov for, at arbejde strategisk med digitalisering og ny teknologi som en afgørende del af løsningen.

Klog og standardiseret anvendelse af data og teknologi kan give os helt nye muligheder for at måle på og effektivisere blandt andet vores ressourceforbrug – det skal vi gøre brug af. 

Gode vilkår for danske virksomheder

 Alt for mange virksomheder bruger alt for meget tid på administration og afrapportering til det offentlige. Det bør derfor gøres nemmere at drive virksomhed i Danmark. Ikke mindst for SMV’er.

Regeringen bør derfor realisere det fulde potentiale bag Digitaliseringspartnerskabets anbefaling om MinVirksomhed. Det er afgørende for at øge produktiviteten og få virksomhederne godt igennem den digitale omstilling. 

Tag ansvar for cybersikkerhed

 Danske virksomheder og myndigheder rammes i stigende grad af digitale angreb, og truslerne ændrer sig konstant. Det gør det langt sværere at beskytte sig mod angreb udefra. Der er derfor behov for, at digitaliseringsministeren påtager sig et overordnet koordinerende ansvar for cybersikkerhed i Danmark. 

Skab flere it-kompetencer

 Vi mangler kompetencer – nu og i fremtiden. Både basale, generelle og specialiserede kompetencer. Regeringen har derfor en stor og fuldstændig afgørende opgave i at sikre flere digitale kompetencer i befolkningen. Denne dagsorden løftes ikke i høj nok grad i det udspil til en digitaliseringsstrategi, der i øjeblikket ligger på bordet fra den forhenværende regering. 

Vi skal have fokus på teknologiforståelse i folkeskolen, flere lærepladser til it-faglærte, bedre mulighed for efteruddannelse af medarbejdere og flere studiepladser på it-uddannelserne. Særligt bør der arbejdes for at få flere kvindelige ansøgere. Og så bør det være lettere at kunne tiltrække den specialiserede arbejdskraft udefra, som særligt virksomheder skriger efter. 

Digitaliseringsrådet glæder sig til samarbejdet og ser frem til at bistå regeringen i arbejdet.