Af Anja C. Jensen, forbundsformand, HK Danmark og Henning Overgaard, forbundsformand, 3F. Bragt på Altinget 8. juni 2023.

Skat har talt. Et cykelbud er ikke en selvstændig virksomhed, bare fordi Wolt siger det. Tiden er inde til at sikre en fair platformsindustri, og det er nu, regeringen skal stå fast i Bruxelles.

Efter halvandet års debat og politisk drøftelse er det ved at være afgørelsens time for EU-direktivet om arbejdsvilkår for platformsarbejde.

EU-Kommissionen præsenterede ultimo 2021 et udmærket forslag, og Europa-Parlamentet har i februar i år fulgt op med positive indspil, så der er fine muligheder for et fair, socialt sikkerhedsnet under de mange, nye digitale virksomheder.

Det vil være et stort fremskridt for de mange, ikke mindst mange unge, der også her i Danmark knokler for platformsvirksomhederne, og hvoraf en del enten er medlem hos eller i faglig dialog med HK og 3F.

Problemet for mange der arbejder for platformene er, at deres beskæftigelse af virksomhederne konstrueres sådan, at de anses for (falske) selvstændige og ikke for lønmodtagere med de rettigheder og den beskyttelse, der følger heraf. Det skal vi have gjort op med.

Desværre har større, multinationale platforme – blandt andet Uber, Wolt med videre – haft ufortjent held med spin- og lobbyvirksomhed over for flere, nationale regeringer, så forhandlingerne om en fælles holdning til platformsarbejde i EU's ministerråd risikerer at ende i den helt forkerte grøft.

Ja, vi risikerer ligefrem, at Ministerrådet i den kommende forhandling med Parlamentet vil udvande og undergrave – og i værste fald forringe – sikringen af ordentlige arbejdsvilkår for platformsarbejde.

Djævlen ligger i detaljen

Derfor er det super vigtigt, at den danske regering og Folketinget snarest beslutter at bakke aktivt op om en stærk bestemmelse vedrørende arbejdsvilkår for platformsarbejde.

At regeringen i praksis forfølger Folketingsmandatet om at ”skabe bedre vilkår for personer, der arbejder via digitale platforme ved at bidrage til at sikre korrekt beskæftigelsesstatus for disse personer.”

Det skal gøres nemmest muligt for de tilknyttede platformsarbejdere at få anerkendt deres lønmodtagerstatus og dermed blive sikret de arbejdsretlige, sociale og kollektive rettigheder, der gælder i det pågældende EU-medlemsland for den type arbejde.

Konkret skal man fastslå, at det er absolut tilstrækkeligt, at man opfylder max to af de stillede kriterier for at blive medarbejder ved platformen med de rettigheder og den beskyttelse, som det indebærer.