HK.dk logo

23. juni 2015

Arbejdsmiljø: Det skal være naturligt at gå til sin leder

Den gode leder tager de problemstillinger alvorligt, som medarbejderne kommer med. Ellers risikerer man en medarbejderkultur, hvor ledelsen bliver fjenden.

 

I HK sætter vi for tiden ekstra fokus på arbejdsmiljøet.
Og vi kan se, at god ledelse, social kapital og godt arbejdsmiljø hænger tæt sammen.

Jeg mener, at god ledelse er at sætte arbejdsopgaven i relation til den tid, der er til rådighed, at ledelsen har medarbejderinddragelse som en naturlig del af sin ledelsesstil, og at lederne tager de problemstillinger alvorligt, som medarbejderne forelægger, og ikke bagatelliserer dem.

Det skal være naturligt at gå til sine ledere.
Mangel på god ledelse resulterer ofte i mangel på tillid fra de ansattes side, og det kan betyde, at den ansatte selv – eller en gruppe af ansatte - forsøger at løse problemerne selv.
Det kan resultere i en medarbejderkultur, hvor ledelsen bliver fjenden. Ansatte, der kommer med problemstillinger, må aldrig lades i stikken.

Lederen skal tage ansvar, og i min optik er sætningerne: "Sig hvad du har brug for" eller "du må selv sige fra" ikke svar, der kan bruges af ret mange medarbejdere.
Lederen tager ikke ansvar, tværtimod. Her lægges ansvaret tilbage til den ansatte.

 

Tre ting er svære at snakke om
Hvad er det, den gode leder gør?
Hun får det sociale til at fungere, og hun har hele tiden på fornemmelsen, hvordan arbejdsopgaverne er fordelt. Og hvis der er problemer, er det ikke den enkelte, der har et problem, det er et fælles problem, som også skal løses i fællesskab. 

Kritik skal tages seriøst, lederen skal bakke op om den ansatte, der påpeger konkrete mangler eller uhensigtsmæssig eller syg kulturel adfærd.

På Folkemødet for nylig fremlagde seniorforsker på DTU Kaspar Edwards undersøgelser, der viser at
● Dårlig ledelse
● Manglende ressourcer
● "Syg" kollegaadfærd
er de tre områder, som de fleste ansatte har svært ved at tale med ledelse og kolleger om – og dermed er det de områder, som det er sværest at ændre noget på.
Det skal vi gerne have lavet om på.

Det koster samfundet mellem 50 og 60 milliarder kroner årligt at have et dårligt arbejdsmiljø.
Et tal der i sig selv bør være nok til, at regeringen sætter aktivt ind på netop arbejdsmiljøområdet og giver Arbejdstilsynet både de nødvendige ressourcer og lovgivningsmæssigt giver ATS de "muskler", som er nødvendige for at skride ind, når det psykiske arbejdsmiljø sender den ene medarbejder efter den anden på sygedagpenge, fleksjob eller førtidspension. 

 

Arbejdsmiljø

Henny Fiskbæk

Formand

HK Privat Sydjylland

Jeg har et broget CV med to erhvervsuddannelser og mange forskellige job i hotelbranchen, spedition og fagforening. Jeg brænder for, at ansatte skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det er ikke nogen selvfølge, har jeg lært gennem et langt arbejdsliv. Derfor er det pejlemærket for mit politiske virke i HK Privat Sydjylland.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk